Typowe rozwiązania węzłów wodociągowych System BAIO Hawle
Typowe rozwiązania węzłów wodociągowych System BAIO Hawle
Kursy specjalistyczne

Zasuwy, kształtki, połączenia kołnierzowe, hydranty, opaski do nawiercania, złączki rurowe to podstawowe elementy systemu wodociągowego. Armatura w wodociągach służy do zamykania i regulowania przepływu. Natomiast kształtki służą do rozdzielania przepływu i połączenia armatury z przewodami wodociągowymi z różnych materiałów. W ramach każdej kategorii wyróżnia się kilka typów urządzeń. Dodatkowo każdy producent posiada w swojej ofercie inną armaturę, a każdy typ posiada kilka odmian.
Zadaniem projektanta na etapie opracowania projektu wykonawczego jest rozrysowanie węzłów wodociągowych. Projektant kierując się powszechnie stosowanymi wytycznymi i dostępem do bardzo szerokiej bazy armatury musi rozrysować schematy montażowe węzłów wodociągowych.
W związku z licznymi pytaniami czytelników o rysunki wykonawcze i sposoby montażu armatury do sieci z różnych materiałów, przedstawiam 10 typowych rozwiązań węzłów wodociągowych. Oczywiście zaraz pojawią się komentarze w stylu: Dlaczego tak? A po co to? A to można było zrobić inaczej? To są moje przykładowe kombinacje, rozwiązań jest kilkadziesiąt, jak nie kilkaset.
Nie zamieszczam w tym artykule informacji o zasuwach, przepustnicach i kształtkach. Dane te możecie znaleźć bezpośrednio na stronie producenta.

Poniżej zamieszczam 10 typowych schematów montażowych węzłów wodociągowych.

Są to darmowe materiały, które przydadzą się każdemy projektantowi, inżynierowi budowy, inwestorowi lub każdej innej osobie, która zamierza zgłębić wiedzę z zakresu budowy sieci i przyłączy wodociągowych.

Węzeł wodociągowy nr 1

Odgałęzienie sieci z rur PE dn160
Trójnik żeliwny równoprzelotowy DN150 z trzema zasuwami klinowymi DN150

Odgałęzienie sieci z rur PE dn160. Trójnik żeliwny równoprzelotowy DN150 z trzema zasuwami klinowymi DN150
Odgałęzienie sieci z rur PE dn160. Trójnik żeliwny równoprzelotowy DN150 z trzema zasuwami klinowymi DN150

Zestawienie podstawowych materiałów:
1. Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy z żeliwa sferoidalnego DN150, Hawle – nr kat. 0510.
2. Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN150 z miękkim uszczelnieniem, Hawle – nr kat. 4000E1.
3. Połączenie kołnierzowe do rur PE Hawle System 2000 DN150/160 – nr kat. 0400.
4. Rura wodociągowa PEHD100 SDR17 PN10 dn160 mm.

Węzeł wodociągowy nr 2

Odgałęzienie od sieci z PE dn160 do hydrantu DN80

Odgałęzienie od sieci z PE dn160 do hydrantu DN80
Odgałęzienie od sieci z PE dn160 do hydrantu DN80

Zestawienie podstawowych materiałów:
1. Trójnik kołnierzowy redukcyjny z żeliwa sferoidalnego DN150/80, Hawle – nr kat. 0510.
2. Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN80 z miękkim uszczelnieniem, Hawle – nr kat. 4000E1.
3. Połączenie kołnierzowe do rur PE Hawle System 2000 DN150/160 – nr kat. 0400.
4. Rura wodociągowa PEHD100 SDR17 PN10 dn160 mm.

Węzeł wodociągowy nr 3

Odgałęzienie od sieci z PE dn160 do hydrantu DN80 z armaturą Hawle Combi-T

Odgałęzienie od sieci z PE dn160 do hydrantu DN80 z armaturą Hawle Combi-T
Odgałęzienie od sieci z PE dn160 do hydrantu DN80 z armaturą Hawle Combi-T

Zestawienie podstawowych materiałów:
1. Trójnik kołnierzowy redukcyjny z żeliwa sferoidalnego zintegrowany z zasuwą E2 DN150/80, Hawle Combi-T – nr kat. 4340E2.
2. Połączenie kołnierzowe do rur PE Hawle System 2000 DN150/160 – nr kat. 0400.
3. Rura wodociągowa PEHD100 SDR17 PN10 dn160 mm.

Węzeł wodociągowy nr 4

Odgałęzienie od sieci z PE dn110 do hydrantu DN80 na bazie elementów Hawle System 2000

Odgałęzienie od sieci z PE dn110 do hydrantu DN80 na bazie elementów Hawle System 2000
Odgałęzienie od sieci z PE dn110 do hydrantu DN80 na bazie elementów Hawle System 2000

Zestawienie podstawowych materiałów:
1. Trójnik kielichowy zintegrowany z zasuwą E2 DN100/80, Hawle Combi-T E2 System 2000 – nr kat. 4343E2.
2. Sieć wodociągowa PEHD100 SDR17 PN10 dn110 mm.
3. Odgałęzienie hydrantu PEHD100 SDR17 PN10 dn90 mm.

Węzeł wodociągowy nr 5

Zmiana trasy wodociągu / Ominięcie kolizji

Zmiana trasy wodociągu / Ominięcie kolizji
Zmiana trasy wodociągu / Ominięcie kolizji

Zestawienie podstawowych materiałów:
1. Łuk 45° dn110, Hawle System 2000 – nr kat. 8545.
2. Sieć wodociągowa PEHD100 SDR17 PN10 dn110 mm.

Węzeł wodociągowy nr 6

Podłączenie hydrantu nadziemnego DN80

Podłączenie hydrantu nadziemnego DN80
Podłączenie hydrantu nadziemnego DN80

Zestawienie podstawowych materiałów:
1. Trójnik kołnierzowy redukcyjny z żeliwa sferoidalnego DN150/80, Hawle – nr kat. 0510.
2. Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN80 z miękkim uszczelnieniem, Hawle – nr kat. 4000E1.
3. Kołnierz DN150 z króćcem PE160 PN10 do zgrzewania, Hawle – nr kat. 0311.
4. Rura wodociągowa PEHD100 SDR17 PN10 dn160 mm.
5. Połączenie zgrzewane rur PE.
6. Łuk kołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN80 90° ze stopką, długi, Hawle – nr kat. 0291.
7. Hydrant nadziemny h8 DN80 z kontrolowanym miejscem łamania, zgodny z PN-EN 14384, Hawle nr kat. – 5081.

Węzeł wodociągowy nr 7

Zabudowa zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego na istniejącej sieci wodociągowej z rur żeliwnych DN150

Zabudowa zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego na istniejącej sieci wodociągowej z rur żeliwnych DN150
Zabudowa zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego na istniejącej sieci wodociągowej z rur żeliwnych DN150

Zestawienie podstawowych materiałów:
1. Trójnik kołnierzowy redukcyjny z żeliwa sferoidalnego DN150/80, Hawle – nr kat. 0510.
2. Wielozakresowy łącznik z zabezpieczeniem przed przesunięciem do rożnych rodzajow rur Hawle Synoflex DN150 – nr kat 7994.
3. Zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN80 do bezpośredniej zabudowy w ziemi, Hawle – nr kat. 9822.
4. Rura wodociągowa z żeliwa sferoidalnego DN150.

Węzeł wodociągowy nr 8

Przyłącze wodociągowe PE dn90 do hali magazynowo-produkcyjnej
Schemat montażowy włączenia do sieci wodociągowej na bazie elementów Hawle BAIO
(schemat ten można również wykorzystać w celu przyłączenia hydrantu DN80)

Przyłącze wodociągowe PE dn90 do hali magazynowo-produkcyjnej Schemat montażowy włączenia do sieci wodociągowej na bazie elementów Hawle BAIO (schemat ten można również wykorzystać w celu przyłączenia hydrantu DN80)
Przyłącze wodociągowe PE dn90 do hali magazynowo-produkcyjnej
Schemat montażowy włączenia do sieci wodociągowej na bazie elementów Hawle BAIO
(schemat ten można również wykorzystać w celu przyłączenia hydrantu DN80)

Zestawienie podstawowych materiałów:
1. Trójnik redukcyjny z żeliwa sferoidalnego DN100/80, kształtka MMB System BAIO, Hawle nr kat. 542SB.
2. Zasuwa z żeliwa sferoidalnego DN80 z miękkim uszczelnieniem typu E2 System BAIO, Hawle – nr kat. 451SB.
3. Końcówka PE do zgrzewania z pierścieniem zabezpieczającym System BAIO DN80/90, Hawle – nr kat. 452PEaSB.
4. Końcówka PE do zgrzewania z pierścieniem zabezpieczającym System BAIO DN100/110, Hawle – nr kat. 452PEaSB.

Węzeł wodociągowy nr 9

Zabudowa zasuwy odcinającej na przyłączu domowym

Zabudowa zasuwy odcinającej na przyłączu domowym
Zabudowa zasuwy odcinającej na przyłączu domowym

Zestawienie podstawowych materiałów:
1. Zasuwa obustronnie ze złączem ISO do rur PE, Hawle DN 1″, – nr kat. 2630.
2. Obudowa teleskopowa do zasuw do przyłączy domowych – nr kat. 9601 RD 1,3 – 1,8m.
3. Skrzynka uliczna do zasuw – nr kat. 1650, 1750 lub 1850.
4. Rura wodociągowa PEHD100 SDR17 PN10 dn32 mm.

Węzeł wodociągowy nr 10

Zabudowa zasuwy liniowej na sieci wodociągowej

Zabudowa zasuwy liniowej na sieci wodociągowej
Zabudowa zasuwy liniowej na sieci wodociągowej

Zestawienie podstawowych materiałów:
1. Zasuwa kołnierzowa żeliwna DN200 z miękkim uszczelnieniem, Hawle – nr kat. 4000E1.
2. Kołnierz DN200 z króćcem PE225 PN10 do zgrzewania, Hawle – nr kat. 0311.
3. Obudowa do zasuw sztywna, Hawle – nr kat. 9000A.
4. Skrzynka uliczna sztywna do zasuw, Hawle – nr kat. 1750.
5. Rura wodociągowa PEHD100 SDR17 PN10 dn225 mm.
6. Połączenie zgrzewane rur PE.

Jako dodatkowy bonus zamieszczam dwa rodzaje węzłów wodociągowych służących do przyłączenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych (schemat montażowy wpięcia przyłącza do rur PE i PVC oraz do rur żeliwnych i stalowych).

BONUS – Węzeł wodociągowy przyłącza domowego

Włączenie przyłącza domowego z rur PE dn32 do sieci wodociągowej
z rur PE/PVC dn160

Włączenie przyłącza domowego z rur PE dn32 do sieci wodociągowej z rur PE/PVC dn160
Włączenie przyłącza domowego z rur PE dn32 do sieci wodociągowej
z rur PE/PVC dn160

Zestawienie podstawowych materiałów:
1. Opaska do nawiercania Hawle HAWEX, żeliwna z gwintem przyłączeniowym 2”
– nr kat. 5270.
2. Kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO, Hawle DN 1”– nr kat. 2681.
2.1. Obudowa teleskopowa do zasuw do przyłączy domowych
– nr kat. 9601 RD 1,3 – 1,8m.
2.2. Skrzynka uliczna do zasuw – nr kat. 1650, 1750 lub 1850.
3. Złączka przyłączeniowa ISO do rur PE dn32mm – nr kat. 6221F.
4. Rura wodociągowa PEHD100 SDR17 PN10 dn160 mm.
5. Rura wodociągowa PEHD100 SDR17 PN10 dn32 mm.

BONUS – Węzeł wodociągowy przyłącza domowego

Włączenie przyłącza domowego z rur PE dn32 do sieci wodociągowej z rur żeliwnych i stalowych DN150

Włączenie przyłącza domowego z rur PE dn32 do sieci wodociągowej z rur żeliwnych i stalowych DN150
Włączenie przyłącza domowego z rur PE dn32 do sieci wodociągowej z rur żeliwnych i stalowych DN150

Zestawienie podstawowych materiałów:
1. Uniwersalna opaska DN150 do nawiercania z gwintem wewn. 2”, Hawle – nr kat. 3500.
2. Kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO, Hawle DN 1” – nr kat. 2681.
2.1. Obudowa teleskopowa do zasuw do przyłączy domowych
– nr kat. 9601 RD 1,3 – 1,8m.
2.2. Skrzynka uliczna do zasuw – nr kat. 1650, 1750 lub 1850.
3. Złączka przyłączeniowa ISO do rur PE dn32mm – nr kat. 6221F.
4. Rura wodociągowa z żeliwa sferoidalnego lub stali DN150.
5. Rura wodociągowa PEHD100 SDR17 PN10 dn32 mm.

Mam nadzieje, że powyższe materiały przydadzą się każdemu w pracy zawodowej.

Poniżej przygotowałem dla Was pakiet materiałów do projektowania sieci wodociągowych. Możecie pobrać za darmo rysunki wykonawcze zapisane w formacie *.dwg programu AutoCAD:
10 typowych węzłów wodociągowych DWG AutoCAD
Pozdrawiam serdecznie.

Opracował:
mgr inż. Adam Masłowski przy współpracy z Fabryką Armatury Hawle Spółka z o.o. (udostępnienie wizualizacji produktów oraz biblioteki armatury i kształtek w dwg).
Hawle – Armatura wodociągowa

Źródła:
www.hawle.pl
www.hawle.de
Na stronie www.hawle.de znajduje się bezpłatny program do projektowania węzłów wodociągowych z biblioteką dwg m.in. systemu BAIO. Poniżej link do pobrania programu:
HawleCAD – program do projektowania węzłów wodociągowych
Zaprojektowane węzły można eksportować do formatu DXF programu AutoCAD.

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

11 KOMENTARZE

 1. Czy na przyłączu hydrantowym który ma długość około 100m i jest na końcu zamontowany tylko hydrant DN80 należy zamontować studzienkę z zaworem antyskażeniowym czy sam trójnik z zasuwą wystarczy?

 2. Witam 🙂
  Bardzo dziękuję….oczywiście, ze się przyda…przestanę rysować jakieś dziwne schematy 😉
  Pozdrawiam
  Ola Kubalczak

 3. Wiele wodociągów nie życzy sobie stosowania jakichkolwiek łączników. Jedne rozwiązania dopuszczalne to tuleje z kołnierzami lub nasuwki.

 4. Panie Adamie,
  a jak Pan się zapatruje na armaturę firmy AVK?
  Pracuję w przedsiębiorstwie wodociągowym, które montuje na sieci armaturę, a zwłaszcza zasuwy tylko tej firmy, bo rzekomo jest najlepsza.
  Że niby Hawle jest dobre, ale AVK jest idiotoodporne.
  Zawsze mi się zdawało, że AVK jak i Hawle są do siebie bardzo zbliżone jakością.
  Poza ewentualnym „urokiem osobistym” dostawcy nie widzę wyższości. AVK jest trochę tańsze, ale niekoniecznie.

  • Z jednej strony należy się zgodzić z tym pogladem ze armatura AVK jest dobrą armaturą, jednoczesnie nadmieniam ze armatura równoważną jest armatura polskiej firmy AKWA z Gniezna (www.akwa.com.pl). Jako jedyni od a do Z produkują swoje produkty w Polsce, a w obecnych czasach trzeba wspierać to co polskie…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here