Prawo budowlane – nowy wzór wniosku o pozwolenie na budowę
Wrz19

Prawo budowlane – nowy wzór wniosku o pozwolenie na budowę

3 września br. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (poz. 1013). Rozporządzenie weszło w życie z dniem 4 września 2013 r. Rozporządzenie wprowadza nowe, czytelne wzory wniosków...

Read More
Darmowe szkolenie Audytor OZC – Projektowanie obciążenia cieplnego pomieszczeń
Wrz05

Darmowe szkolenie Audytor OZC – Projektowanie obciążenia cieplnego pomieszczeń

Audytor OZC służy do wspomagania obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną wg nowych norm PN-EN 12831, PN-EN ISO 13370 i PN-EN ISO 13790 oraz do wyznaczania Świadectw Energetycznych. Program cieszy się uznaniem już od około 20...

Read More
Darmowe szkolenie online Audytor H20 – Projektowanie instalacji wodociagowych
Wrz05

Darmowe szkolenie online Audytor H20 – Projektowanie instalacji wodociagowych

Audytor H2O służy do graficznego wspomagania projektowania instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej w układach tradycyjnych oraz w układach szeregowych, rozdzielaczowych i trójnikowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Umożliwia on także dobór zaworów termostatycznych w instalacjach...

Read More
CYKL SZKOLEŃ Z PROGRAMÓW AUDYTOR OZC 6.0 PRO ORAZ KAN SDG 2.0
Wrz05

CYKL SZKOLEŃ Z PROGRAMÓW AUDYTOR OZC 6.0 PRO ORAZ KAN SDG 2.0

Firma SANKOM po raz kolejny organizuje cykl bezpłatnych szkoleń z programów Audytor OZC 6.0 Pro oraz KAN SDG 2.0. Program Audytor OZC 6.0 Pro służy do wspomagania obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzania budynków oraz wykonywania Świadectw Energetycznych budynków i ich poszczególnych części. Najnowsza wersja programu Audytor OZC pozwala na graficzne...

Read More
Erozja wodna przy budowie dróg i kanalizacji
Wrz02

Erozja wodna przy budowie dróg i kanalizacji

Skarpy drogowe jako element budowli ziemnej Skarpy drogowe jako element budowli ziemnej są szczególnie narażone na erozję powierzchniową w trakcie ich budowy (niwelowania) oraz późniejszego eksploatowania. Usuwanie skutków erozji pochłania od 10 do 20% kosztów robót ziemnych (*1-Głażewski). Wody opadowe z nawierzchni drogowych nie mogą bezpośrednio spływać na nieumocnione pobocza gruntowe i skarpy. Woda spływa po powierzchni...

Read More