Miesięczne Archiwum: Czerwiec 2014

Wewnętrzne dekoracyjne hydranty przeciwpożarowe

2
Hydranty wewnętrzne  są stałymi urządzeniami gaśniczymi.  Hydranty są to urządzenia, które służą do zwalczania pożaru. Zawór odcinający oraz wąż z prądownicą wodną umieszczony jest...

email marketing powered by FreshMail
 

email marketing powered by FreshMail