Dobór i montaż zaworów automatycznej regulacji ciśnienia i przepływu

Sieci i instalacje wodociągowe pracują w zakresie projektowanych ciśnień np. 6 bar, 10 bar, 16 bar itd.. Oprócz ciśnienia roboczego, w instalacji może wystąpić również ciśnienie maksymalne. Wzrost ciśnienia w instalacji powyżej maksymalnego, może spowodować uszkodzenie urządzeń i rurociągów. Zawory regulujące ciśnienie mają za zadanie utrzymać ciśnienie w zadanym zakresie. Zawory sterujące ciśnieniem znajdują się … Czytaj dalej Dobór i montaż zaworów automatycznej regulacji ciśnienia i przepływu