Jak monitorować hydranty i zapobiegać kradzieży wody?
Jak monitorować hydranty i zapobiegać kradzieży wody?
Kursy specjalistyczne

Jak możemy podzielić rozbiór wody z sieci wodociągowej:

– legalny pobór przyłączem wodociągowym przez osoby, które podpisały umowę na dostarczenie wody,
– legalny pobór z hydrantów do gaszenia pożarów, pobór przez jednostki straży pożarnej,
– legalny pobór z hydrantów osób prywatnych za zgodą właściciela sieci wodociągowej,
– nielegalny pobór wody z hydrantów zewnętrznych bez zgody Zakładu Komunalnego,
– straty wody wynikające z nieszczelności sieci wodociągowej.

Jakie są skutki nielegalnego poboru wody:

– straty finansowe Zakładu Komunalnego;

Nielegalny pobór wody z hydrantu DN80 w ilości 10 l/s przez jedną godzinę to strata aż 36 m3/h.
36 m3 x 5 zł/m3 = 180 zł straty dla Zakładu Komunalnego tylko z jednego przypadku.

– spadek wydajności i ciśnienia wody często w całej miejscowości; krótkotrwały, intensywny pobór wody z jednego hydrantu w ilości ~ 10 l/s może znacznie obniżyć ciśnienie w sieci wodociągowej oraz w skrajnych przypadkach powodować nawet brak wody.
Dzieje się tak dlatego, że lokalna, wiejska sieć wodociągowa nie jest obliczana na ciągły pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych.
Należy przytoczyć tutaj rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych:

Wodociąg, który służy nie tylko do celów przeciwpożarowych, powinien mieć wydajność zapewniającą łącznie wymaganą ilość wody dla potrzeb:
1) przeciwpożarowych;
2) bytowo-gospodarczych, ograniczonych do 15 %;

Projektant instalacji sanitarnych oblicza sieć wodociągowa tak, aby przy poborze wody do celów przeciwpożarowych zapewniła maksymalnie do 15% wody do celów bytowo-gospodarczych.

Lokalne sieci wodociągowe mają często bardzo małe wydajności w zakresie  od 5 do 15 l/s. Nielegalny i intensywny pobór wody z hydrantu DN80 może powodować spadek ciśnienia lub nawet brak wody dla innych mieszkańców. Jest to szczególnie uporczywe w okresie letnim, gdy podlewamy tereny zielone.

Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:
„Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.”

– możliwość nieumyślnego uszkodzenia hydrantu,

– umyślne zniszczenie hydrantu, kradzież nasad pożarowych,

– wtórne zanieczyszczenie wody w sieci wodociągowej.

Jedną z możliwości zapobiegania kradzieży wody jest monitoring hydrantów zewnętrznych.

W tym celu hydrant można wyposażyć w specjalną nasadę np. Hawle S.CAP z czujnikami.

Z pomocą systemu S. CAP, można szybko ulepszyć istniejący hydrant do inteligentnego hydrantu. To opatentowane rozwiązanie sprzętowe wspiera centralna platforma online serwisowa, która zapewnia podgląd sieci hydrantowej.

Trzy ważne cechy, o których musisz wiedzieć:

  1. Urządzenie pasuje do każdego hydrantu na rynku i można je łatwo przenieść na inny hydrant.
  2. Jedna nasada z systemem S.CAP wystarczy do monitowania całego hydrantu.
  3. Nasada nie wymaga serwisowania.

Z czego składa się nasada monitorowana:

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

– z dwóch czujników: objętościowego i mechanicznego,
– płytki elektronicznej z kartą sim. Dzięki europejskiej karcie sim, karta łączy się z najbliższym operatorem, dlatego hydrant jest zawsze monitorowany w czasie rzeczywistym,
– baterii, która wystarcza na 5 lat lub 200 operacji.

Rysunek 1. Jak działa system do monitorowania hydrantów zewnętrznych
Rysunek 1. Jak działa system do monitorowania hydrantów zewnętrznych

Jak działa nasada monitorowana:

– nasada z systemem S.CAP zostaje odkręcona z głowicy hydrantu. Wykrycie obrotu nasady dzięki czujnikowi – jest to mechaniczny czujnik, który wykrywa moment odkręcenia,

– zdjęta zostaje inna zaślepka. Po tym jak hydrant został uruchomiony, kolumna wody w hydrancie wznosi się i wypływa obok drugiej nasady S.CAP., w którym umieszczony jest czujnik objętościowy, który zostaje aktywowany.

Rysunek 2. Przykład zastosowania systemu zdalnego monitorowania hydrantu w mieście
Rysunek 2. Przykład zastosowania systemu zdalnego monitorowania hydrantu w mieście

Hydranty możemy monitorować za pomocą:

Strony https://map.hawle-service.at oraz aplikacji na smartfony HAWLE.MAP

Rysunek 3. Aplikacja HAWLE.MAP do monitorowania poboru wody z hydrantów zewnętrznych
Rysunek 3. Aplikacja HAWLE.MAP do monitorowania poboru wody z hydrantów zewnętrznych

Opracował
mgr inż. Adam Masłowski przy współpracy z Fabryką Armatury Hawle Spółka z o.o.

Źródła:
Strony internetowe i katalogi techniczne

http://www.hawle.pl/

4 KOMENTARZE

  1. Przyznaję się szczerze, że nawet nie miałem pojęcia o tym, że w jakikolwiek sposób można monitorować hydranty. Ale to dobrze wiedzieć, zawsze człowiek jakąś tam wiedzę posiądzie 🙂

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here