Budowa kanalizacji deszczowej
Budowa kanalizacji deszczowej
Kursy specjalistyczne

Przedstawiam podstawy napisania dobrej oferty wykonania usługi polegającej na opracowaniu projektu sieci i instalacji sanitarnych.

Jest kilka punktów, które powinny się znaleźć w każdej ofercie. Dobra oferta powinna precyzyjnie opisywać co zaprojektujemy, w jakim zakresie, w jakim czasie i oczywiście za ile to zrobimy. Na końcu wpisu możecie pobrać dwa wzory ofert, z których obecnie korzystam: pierwsza dla sieci zewnętrznych oraz druga dla instalacji wewnętrznych. Oferty sam napisałem i dostosowałem do swoich potrzeb.
Niektórzy wysyłają ofertę w formie maila, ja preferuję wersję oficjalną na papierze firmowym.
Ponieważ często oferta jest załącznikiem do umowy, którą podpiszemy w późniejszym etapie, oferta powinna zawierać jak najwięcej szczegółów. Dobrze napisana oferta, będzie podstawą do egzekwowania naszych praw.

Co bezwzględnie powinna zawierać każda oferta opracowania projektu sieci lub instalacji sanitarnych, projektu konstrukcji lub instalacji elektrycznej:

– datę złożenia oferty,
– podmiot składający ofertę (pełna nazwa firmy, adres, nip, regon),
– obiekt, którego dotyczy oferta,
– szczegółowy zakres oferty,
– co jest poza zakresem oferty (w zakresie inwestora, architekta),
– jakie są warunki opracowania oferty (np. przekazania aktualnych podkładów do projektowania w wersji dwg do programu Auto CAD, ZWCAD itp.)
– wartość usługi, cenę netto i brutto,
– informacje o podatku VAT,
– ważność oferty (liczona od daty oferty, bardzo ważna pozycja, często pomijana),
– termin wykonania prac projektowych,
– warunki płatności, czyli to co tygryski lubią najbardziej ,
– podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty.

—> Dobrze zapamiętajcie powyższe elementy składowe każdej oferty! <—

Przyłącze wodociągowe PE63- zasuwa DN50, włączenie do sieci PE160
Przyłącze wodociągowe PE63- zasuwa DN50, włączenie do sieci PE160

Przykład uproszczonej oferty wysłanej drogą mailową:

Dotyczy obiektu: ………………………………………………………………………..

W nawiązaniu do zapytania przedstawiam ofertę wykonania projektu budowlanego i wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z uzgodnieniami za kwotę 18 000 zł netto + VAT.

Ważność oferty: 1 miesiąc

Termin wykonania prac: 12 miesięcy od podpisania umowy,

Warunki płatności: – 20% zaliczki po podpisaniu umowy, – 60% po przekazaniu projektu budowlanego i wykonawczego, – 20% po przekazaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Przykład rozszerzonej oferty opracowania projektu:

Oferta nr (tutaj wpisz numer oferty)
Szanowni Państwo,

Dotyczy obiektu: ………………………………………………………………………..

W nawiązaniu do zapytania przedstawiam ofertę wykonania projektu budowlanego i wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

I. Zakres oferty:
1. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (5 egz. papierowych + wersja elektroniczna pdf, dwg).
2. Opracowanie aktualnych podkładach geodezyjnych (numerycznych) – mapy do celów projektowych w skali 1:500.
3. Wykonanie opinii geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne
4. Wykonanie mapy stanu prawnego z aktualnymi wypisami z rejestru gruntów.
5. Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.
6. Przygotowanie i złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
7. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagane).
8. Uzgodnienie trasy z zarządcą drogi.
9. Uzyskanie zgody właścicieli gruntów na lokalizacje sieci, przepompowni i złączy
10. energetycznych
11. Uzgodnienie trasy sieci i przyłączy na naradzie koordynacyjnej (ZUDP).
12. Uzgodnienie projektu z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji.
13. Specyfikacja Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (2 egz.).
14. Przedmiar i kosztorys inwestorski (2 egz.).
15. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót z projektem budowlanym.
16. Nadzór autorski.

II. Poza zakresem (zakres Inwestora):
1. Raport o ocenie oddziaływania na środowisko (w przypadku wymogu formalnego).
2. Projekt drogowy w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni po robotach kanalizacyjnych.
3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu.
4. Projekt wycinki drzew.
5. Projekt przebudowy ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą.

III. Warunki opracowania dokumentacji.
1. Upoważnienie do reprezentowania Inwestora.
2. Przekazania oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. Przekazanie niezbędnych materiałów do wykonania projektu.
4. Podpisanie umowy na wykonanie prac projektowych.

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
Oferuję wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wg pkt. I za kwotę:

80 000 zł. netto + VAT (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych netto).
98 400 zł. brutto (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych brutto).

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

Do powyższej usługi należy doliczyć podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT.

Ważność oferty: 1 miesiąc

Termin wykonania prac: Projekt budowlany i wykonawczy – 12 miesięcy od podpisania umowy,
Prawomocna decyzja pozwolenia na budowę – 14 miesięcy od podpisania umowy.

Warunki płatności:
– 20% po opracowaniu mapy do celów projektowych oraz opinii geotechnicznej, płatne w terminie 30 dni od dnia przekazania faktury,
– 60% po przekazaniu projektu budowlanego i wykonawczego wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę ,płatne w terminie 30 dni od dnia przekazania faktury,
– 20% po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. płatne w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury.

Jeżeli oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem uprzejmie proszę o kontakt.
Z poważaniem

……………………………………………………………….
(Imię i Nazwisko, Pieczątka i podpis osoby składającej ofertę)

Studzienki kanalizacyjne w jezdni drogi
Studzienki kanalizacyjne w jezdni drogi

Czy cena zawsze odgrywa najistotniejszą rolę?

Zazwyczaj tak. Z niską ceną zawsze wygramy, jednak z doświadczenia wiem, że nie warto bać się wysokiej ceny. W naszej branży można zaobserwować bardzo duże widełki. Spotykałem już się z cenami za projekt X od 10 000 do 120 000 zł netto. I bądź tu mądry.

Nie można dać za mało i nie można dać za dużo – odwieczny dylemat w przygotowaniu oferty!
Jak wycenić cenę końcową oferty?
Już kiedyś o tym pisałem.
Są 3 złote zasady.
Policz ile czasu poświęcisz na opracowanie projektu.
Policz jakie koszty poniesiesz (wydruki, podwykonawcy itp.)
Policz ile chcesz zarobić.
Następnie dodaj trzy powyższe wartości, dodaj VAT i masz cenę ofertową. Proste, prawda?

Z załączonych wzorów ofert opracowania projektu możesz korzystać do woli (za darmo).
Są to moje własne opracowania i udzielam wszystkim czytelnikom bloga praw autorskich.

Nie zapominajcie o podstawowych elementach, które powinna zawierać każda oferta.
Profesjonalnie przygotowana oferta dobrze świadczy o naszej firmie, buduje nasz wizerunek i markę (ale o marketingu i reklamie będzie cała masa innych wpisów).
Pamiętajcie, że ofertę należy zawsze przerobić pod konkretne zapytanie. Usunąć kilka wierszy lub dodać. Zmodyfikować zakres oferty itp.

Poniżej możesz pobrać kilka przydatnych dokumentów:

Wzór oferty opracowania projektu sieci kanalizacyjnej
Wzór oferty opracowania projektu instalacji sanitarnych
Arkusz wyceny projektów instalacji sanitarnych
Co powinna zawierać oferta opracowania projektu

Pozdrawiam serdecznie
Adam

5 KOMENTARZE

  1. Panie Adamie – doceniam Pana wysiłek i chęć dzielenia się doświadczeniami! Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł również podzielić się doświadczeniami jak już je zdobędę!

    Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia!

    Piotr.

  2. Jestem pod wrażeniem chęci do dzielenia się wiedzą. Projektuję już jakiś czas, a ciągle korzystam z Pana wiadomości.
    Dziękuję i pozdrawiam.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here