Nowoczesne kabiny sanitarne (fot. Kabis z Gruszczyna)
Nowoczesne kabiny sanitarne (fot. Kabis z Gruszczyna)
Kursy specjalistyczne

Kabiny sanitarne Murowane czy Systemowe – Porównanie cen?
Pytanie podstawowe – dlaczego pojawiły się nowoczesne kabiny sanitarne?

Dla kogo skierowany jest ten poradnik:
– architektów,
– projektantów wnętrz,
– specjalistów ds. technicznych,
– inwestorów,
– wykonawców.

Czego dowiesz się z tego poradnika?
– które kabiny sanitarne są tańsze w montażu,
– które kabiny sanitarne zamontujesz szybciej,
– które kabiny sanitarne są zgodne z aktualnymi przepisami Prawa budowlanego,
– jak wyglądają kabiny sanitarne sprzed kilkunastu lat,
– jak wyglądają nowoczesne kabiny sanitarne.

Co otrzymasz za darmo po przeczytaniu tego artykułu:
– kosztorys budowy kabin sanitarnych w systemie tradycyjnym i nowoczesnym,
– kosztorys budowy kabin sanitarnych w systemie tradycyjnym w pliku do kosztorysowania *ath,
– rzut kabiny sanitarnej w systemie tradycyjnym w pliku dwg programu Auto CAD 2004,
– cennik kabin sanitarnych z płyt wiórowych LPW 25mm.

Na początek trochę prawa. Jakie przepisy musimy spełnić budując pomieszczenia higieniczno sanitarne – kabiny sanitarne?

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – podstawowy dokument budowlany w Polsce!
– normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów
Budowlanych.

Zgodnie z Prawem budowlanym do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:
1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
2) warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

To właśnie w warunkach technicznych są zmieszczone główne wytyczne dotyczące pomieszczeń
sanitarnohigienicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Poniżej przedstawiam najważniejsze warunki techniczne budowy toalet publicznych z punktu widzenia analizy porównawczej budowy kabin sanitarnych systemowych z kabinami w zabudowie tradycyjnej murowanej:

Z czego powinny być wykonane powierzchnie ścian i podłóg w toaletach publicznych fot. Kabis, http://kabinysanitarne.pl/
Z czego powinny być wykonane powierzchnie ścian i podłóg w toaletach publicznych fot. Kabis, http://kabinysanitarne.pl/

– pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno mieć wysokość w świetle co najmniej 2,5 m, z wyjątkiem łaźni ogólnodostępnej, której wysokość powinna wynosić co najmniej 3 m,
– ściany pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinny mieć wysokość co najmniej 2 m, powierzchnie zmywalne i odporne na działanie wilgoci,
– posadzka pralni, łazienki, umywalni, kabiny natryskowej i ustępu powinna być zmywalna, nienasiąkliwa i nieśliska.
– drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć, z zastrzeżeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza,
– w budynku zamieszkania zbiorowego łazienki związane z pomieszczeniami mieszkalnymi powinny być wyposażone w wannę lub natrysk oraz umywalkę. Miska ustępowa może być usytuowana w łazience lub w wydzielonej kabinie ustępowej
wyposażonej w umywalkę.
– kabina ustępowa (ustęp wydzielony), nieprzeznaczona dla osób niepełnosprawnych, powinna mieć najmniejszy wymiar poziomy (szerokość) w świetle co najmniej 0,9 m i powierzchnię przed miską ustępową co najmniej 0,6×0,9 m w rzucie poziomym, spełniającą również funkcję powierzchni przed umywalką – w przypadku jej zainstalowania w kabinie ustępowej.
– drzwi do kabin ustępowych powinny być otwierane na zewnątrz, powinny mieć szerokość co najmniej 0,8 m, a do kabin przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, co najmniej 0,9 m,
– przegrody dzielące ustęp damski od męskiego, powinny być wykonane jako ściany pełne na całą wysokość pomieszczenia,
– miski ustępowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokości co najmniej 1 m i długości 1,10 m, ze ściankami i drzwiami o wysokości co najmniej 2 m z prześwitem nad podłogą 0,15 m; oddzielenia nie wymagają ustępy dla dzieci w żłobkach i przedszkolach,
– ustęp publiczny powinien odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu oraz mieć kabiny ustępowe o wymiarach co najmniej 1,5 m długości i 1 m szerokości.

Całość przepisów możecie przeczytać w rozdziale nr 6 pt. „Pomieszczenia higieniczno-sanitarne”.
Więcej ciekawych informacji znajdziecie również na stronie producenta:
9 rzeczy które każdy architekt powinien wiedzieć o projektowaniu toalet publicznych

Jak wyglądają obecnie ustępy publiczne? Zobaczcie sami

Kilka zdjęć toalet publicznych. W nowym budownictwie już takich nie spotkamy, ale w niejednym miejscu w Polsce to znany widok i jeszcze aktualny, nawet w 2016r.. Wystarczy udać się do szaletu miejskiego. Widok mało ciekawy :-/

Szalet miejski fot. www.fakt.pl
Szalet miejski fot. www.fakt.pl
Toaleta publiczna
Toaleta publiczna
Przy częstym czyszczeniu i używaniu tanich środków chemicznych następuje pęcznienie drewna, środki chemiczne wsiąkają zarówno w drzwi jak i w futryny, szybko tracimy na estetyce i wyglądzie całej toalety.
Przy częstym czyszczeniu i używaniu tanich środków chemicznych następuje pęcznienie drewna, środki chemiczne wsiąkają zarówno w drzwi jak i w futryny, szybko tracimy na estetyce i wyglądzie całej toalety.

Jedną z największych bolączek takiego rozwiązania jest kłopotliwe czyszczenie, pęcznienie drewna przy posadzce oraz rozwój bakterii. Opinie i mity o toaletach publicznych powstają przez brak ich systematycznego czyszczenia i kulturę korzystających z nich ludzi. W starych kabinach sanitarnych (na zdjęciach powyżej), przy regularnym czyszczeniu ścian i posadzek, chemikalia wsiąkają w futrynę wykonaną z drewna, następnie drewno pęcznieje i toaleta traci na estetyce. Brzydka toaleta odstrasza swoim wyglądem.

Powyższe rozwiązania szybko tracą na estetyce i po kilku latach zniechęcają do korzystania z toalety.

Pewnie nie raz byliście z rodziną na wakacjach. Miałem w życiu kilka przypadków, gdy po wejściu do toalety publicznej od razu wychodziłem. Weźmy np. czteroosobową rodzinę:
– tata z synkiem może pójść pod drzewko,
– córka może pójść na trawkę,
– a mama gdzie ma załatwić swoje potrzeby? krzaczki – nie bardzo, drzewko –nie bardzo, zostaje szalet publiczny :-/, który częściej wygląda jak wyżej, rzadko jak na zdjęciu poniżej:

Nowoczesne kabiny sanitarne fot. Kabis, www.kabinysanitarne.pl
Nowoczesne kabiny sanitarne z płyt HPL fot. Kabis, www.kabinysanitarne.pl

Prawdopodobnie bardziej bezpiecznym rozwiązaniem byłoby załatwienie swoich potrzeb w „krzaczkach”.
Myślę, że warto rozprawić się z takimi ustępami, chociażby dla naszych żon i dzieci, które zasługują na lepsze warunki sanitarne.

Nowoczesne kabiny sanitarne dla najmłodszych :) fot. Kabis, www.kabinysanitarne.pl
Nowoczesne kabiny sanitarne dla najmłodszych 🙂 fot. Kabis KabinySanitarne.pl z Gruszczyna

Przykładowa analiza porównawcza budowy kabin w dwóch systemach: tradycyjnym murowanym i systemowym z płyt prefabrykowanych

Założenia:
– toaleta publiczna,
– wymiary wnęki pod kabiny sanitarne 3,24m x 1,32m,
– wysokość pomieszczenia 3 m,
– montaż ścianek działowych na wysokość 2,2 m – w systemie tradycyjnym,
– 2,02 w systemie kabin nowoczesnych z prześwitem na podłogą 0,15m,
– ilość ustępów – 3 szt.
Dla porównania przeanalizujemy budowę:
– kabiny sanitarnej w systemie tradycyjnym murowanym,
– kabiny sanitarnej w systemie z laminowanych płyt wiórowych LPW,
– kabiny sanitarnej w systemie z laminowanych płyt HPL.

Przykładowy rzut toalety publicznej z powierzchnią do zagospodarowania pod 3 ustępy.
Przykładowy rzut toalety publicznej z powierzchnią do zagospodarowania pod 3 ustępy.

Ile kosztuje budowa kabiny sanitarnej w systemie tradycyjnym murowanym?

Przykładowy rzut toalety publicznej z 3 ustępami w zabudowie tradycyjnej murowanej.
Przykładowy rzut toalety publicznej z 3 ustępami w zabudowie tradycyjnej murowanej.

Przykładowy kosztorys inwestorski budowy 3 kabin sanitarnych w systemie tradycyjnym murowanym we wnęce:

Przykładowy kosztorys inwestorski budowy 3 kabin sanitarnych w systemie tradycyjnym murowanym
Przykładowy kosztorys inwestorski budowy 3 kabin sanitarnych w systemie tradycyjnym murowanym

Czas wymurowania kabiny sanitarnej z osadzeniem drzwi i ułożeniem płytek zajmuje ok. 68 roboczogodzin (ok. 1 tygodnia).
Czy kabiny tradycyjne są zgodne z przepisami?
Większość kabin tradycyjnych nie spełnia aktualnych wymogów warunków technicznych dt. pomieszczeń higienicznosanitarnych. Brak wymaganego prześwitu 15 cm nad podłogą.

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

Jakie są zalety kabin tradycyjnych?
– kabiny murowane są trwałe, choć wymagają remontów po kilku latach, tylko prywatne firmy dbają i inwestują w wysoką jakość materiałów przeznaczonych na realizację inwestycji, a potem dbają o czystość kabin,
– kabiny murowane są odporne na dewastacje, choć odbudowa kabin systemowych trwa zdecydowanie szybciej,
– kabiny tradycyjne są moim zdaniem bardziej intymne, jest lepsza izolacyjność dźwięków, „różne” odgłosy rozchodzą się w mniejszym stopniu.

Jakie są wady kabin tradycyjnych?
– kłopotliwe czyszczenie kabin sanitarnych,
– brak wymaganego prawem prześwitu 15 cm nad podłogą,
– metoda inwazyjna, w przypadku istniejących pomieszczeń zachodzi konieczność rozebrania posadzki z płytek i przygotowania podłoża pod ściankę działową, metoda mokra i brudna,
– ustępy tradycyjny wymagają przeprowadzenia większej ilości zabiegów higienicznych niż nowoczesne kabiny sanitarne z prześwitem nad podłogą,
– ustępy z drzwiami z drewna lub innych materiałów drewnopodobnych są mniej odporne na wilgoć,
– przy częstym czyszczeniu i używaniu tanich środków chemicznych następuje pęcznienie drewna, środki chemiczne wsiąkają zarówno w drzwi jak i w futryny, szybko tracimy na estetyce i wyglądzie całej toalety.

Przy częstym czyszczeniu i używaniu tanich środków chemicznych następuje pęcznienie drewna, środki chemiczne wsiąkają zarówno w drzwi jak i w futryny, szybko tracimy na estetyce i wyglądzie całej toalety.
Przy częstym czyszczeniu i używaniu tanich środków chemicznych następuje pęcznienie drewna, środki chemiczne wsiąkają zarówno w drzwi jak i w futryny, szybko tracimy na estetyce i wyglądzie całej toalety.

Ile kosztuje budowa kabiny sanitarnej z płyt systemowych

Dla porównania opiszę dwa rodzaje materiałów: kabiny z laminatu HPL oraz z płyty wiórowej LPW.
Kabiny z laminatu wysokociśnieniowego HPL stosuje się przede wszystkim w środowiskach mokrych oraz wilgotnych. Ze względu na wysoką odporność chemiczną oraz powłokę antybakteryjną, kabiny z HPL znajdują zastosowanie głównie na basenach, w zakładach przemysłowych a także w obiektach wymagających wysokiej odporności. Materiał ten upodobali sobie także architekci, szczególnie
do nowoczesnych wnętrz o wysokim standardzie.
System kabin wykonanych z laminowanej płyty wiórowej.
LPW o grubości 36 mm, umożliwiający ukrycie stosowanych okuć i profili konstrukcyjnych. Kabiny dają wrażenie zawieszonych nad posadzką pomieszczenia, co podnosi estetykę wnętrza i daje niesamowity efekt wizualny. System szczególnie chętnie stosowany w nowoczesnych i designerskich wnętrzach, a najwyższa jakość zastosowanych okuć daje gwarancję niezawodności.
Standardowa grubość płyt to:
– 25mm i 36mm dla płyty wiórowej
– 12mm dla HPL.

Przykładowy rzut toalety publicznej z 3 ustępami zabudowie systemowej z płyt wiórowych lub płyt HPL
Przykładowy rzut toalety publicznej z 3 ustępami zabudowie systemowej z płyt wiórowych lub płyt HPL

Przykładowy kosztorys budowy 3 kabin sanitarnych w systemie z laminowanych płyt wiórowych LPW:

Przykładowy kosztorys inwestorski budowy 3 kabin sanitarnych w systemie z laminowanych płyt wiórowych LPW
Przykładowy kosztorys inwestorski budowy 3 kabin sanitarnych w systemie z laminowanych płyt wiórowych LPW

Przykładowy kosztorys budowy 3 kabin sanitarnych w systemie z płyt HPL:

Przykładowy kosztorys inwestorski budowy 3 kabin sanitarnych w systemie z płyt HPL
Przykładowy kosztorys inwestorski budowy 3 kabin sanitarnych w systemie z płyt HPL

Czas realizacji kabiny sanitarnej w naszym przykładzie zajmuje od 3 do 5 dni roboczych. W przypadku samodzielnego montażu standardowej kabiny sanitarnej istnieje możliwość odbioru materiałów w 24h.
Czas montażu kabiny na budowie wynosi 1 dzień roboczy. Przy liczeniu czasu wyprodukowania kabiny systemowej z płyt wiórowych lub HPL łączny czas oczekiwania Inwestora na gotowe kabiny wynosi ok. 6 dni roboczych. Licząc czas spędzony na budowie nowoczesny kabiny sanitarne zdecydowanie wygrywają. Producent dokonuje obmiaru na budowie, następnie produkuje u siebie w zakładzie gotowe elementy do złożenia.

 

Czy kabiny systemowe są zgodne z przepisami?

Z uwagi na to, że kabiny produkowane są z prefabrykowanych elementów, możliwości produkcyjne są większe. Zabudowa toalet kabinami systemowymi pozwala maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń.
Ponieważ kabiny stoją na regulowanych nóżkach możemy zapewnić prześwit 15 cm nad podłogą.

Nowoczesne kabiny sanitarne (fot. Kabis z Gruszczyna)
Nowoczesne kabiny sanitarne fot. Kabis KabinySanitarne.pl z Gruszczyna

 

Jakie są zalety kabin systemowych?

– wybierając kabiny z laminowanych płyt wiórowych LPW otrzymujemy najtańsze rozwiązanie,
– montaż kabin systemowych na budowie jest szybszy niż tradycyjnych murowanych,
– kabiny sanitarne z płyt LPW lub HPL wymagają mniej zabiegów higienicznych, jest mniej zakamarków,
– prześwit 15 cm nad podłoga pozwala łatwiej utrzymać czystość i efekt świeżości w toalecie,

Kabiny sanitarne LPW i HPL - Nóżka ze stali nierdzewnej
Kabiny sanitarne LPW i HPL – Nóżka ze stali nierdzewnej fot. Kabis KabinySanitarne.pl z Gruszczyna

– wysoka estetyka wykonania,
– struktura HPL jest dość sprężysta. Dzięki temu materiał ten dość trudno uszkodzić poprzez uderzenie,
– łatwiej utrzymać w czystości, płyty HPL są odporne na środki chemiczne (nawet te najtańsze), częste czyszczenie nie niszczy powierzchni płyt,
– bardzo wysoka odporność na ścieranie, uderzenia, dewastacje („wandaloodporne”),
– kolorowe płyty HPL są trwałe i nie odbarwiają się pod wpływem promieniowania UV,
– kabiny systemowe idealnie nadają się do obiektów użyteczności publicznej, obiektów biurowych, gdzie musimy maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń.

Kabiny sanitarne dla najmłodszych - Przedszkole Zielona Nutka
Kabiny sanitarne dla najmłodszych – Przedszkole Zielona Nutka fot. Kabis KabinySanitarne.pl z Gruszczyna

Jakie są wady kabin systemowych?
– prześwit nad podłogą oraz konstrukcja kabin z płyt laminowanych zwiększa rozchodzenie się fal dźwiękowych, co zmniejsza naszą prywatność i wpływa na ogólny komfort korzystania z kabiny sanitarnej.

Kabiny sanitarne budowane w technologii tradycyjnej są rozwiązaniami bardzo popularnymi w obiektach prywatnych. Duża gama ceramicznych płytek podłogowych i ściennych pozwala inwestorowi na ciekawa aranżację wnętrz. Zabudowa takich toalet wymaga jednak znacznych środków finansowych.
W praktyce, w obiektach użyteczności publicznej jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest cena. Jest to jeden z czynników, dlaczego wykonawcy i inwestorzy sięgnęli po kabiny sanitarne z płyt systemowych. Prosta konstrukcja i szybki montaż pozwala ograniczyć koszty budowy i w fazie wykończeniowej przyspieszyć proces inwestycyjny.
Choć kabiny sanitarne wykonane z płyt HPL kosztowo wychodzą trochę drożej niż kabiny w zabudowie tradycyjnej, mają zdecydowanie większe zalety. Architekci i inwestorzy doceniają nowoczesne kabiny sanitarne za dokładność planowania oraz ich trwałość. Odporność na uderzenia, temperaturę, odporność chemiczna i niezmienność zaprojektowanych kolorów to tylko nieliczne cechy, które stanowią o wzroście zainteresowania kabinami systemowymi. Łatwość aranżacji pomieszczeń, dobra organizacja przestrzeni w toaletach z kabinami z płyt systemowych docenili również projektanci wnętrz. Jeżeli ktoś szuka kompromisu pomiędzy kosztem zakupu, jakością i czasem montażu, najlepszy wybór to kabiny sanitarne z laminowanych płyt wiórowych LPW.

Jeżeli to Cię nie przekonało, pobierz darmowe materiały i sam policz swoje oszczędności.

Porównanie budowy trzech kabin sanitarnych w rożnych systemach:
poznan_kabiny_sanitarne_porownanie
Powyższe ceny uwzględniają transport i montaż.

Kliknij tutaj:
Kosztorys budowy kabin sanitarnych w systemie tradycyjnym i nowoczesnym (w pliku Excel)
Kosztorys budowy kabin sanitarnych w systemie tradycyjnym w pliku do kosztorysowania *ath
Rzut kabiny sanitarnej w systemie tradycyjnym w pliku dwg programu Auto CAD 2004
Cennik kabin sanitarnych z płyt wiórowych LPW 25mm Kabis Kabinysanitarne.pl

Plik możesz rozpakować za pomocą darmowego programu do kompresji np. 7-Zip.

Opracował:
mgr inż. Adam Masłowski

Artykuł opracowany przy współpracy z firmą:
Kabis

KABIS KabinySanitarne.pl
ul. Okrężna 28
62-006 Gruszczyn
Nowoczesne kabiny sanitarne firmy KABIS

3 KOMENTARZE

  1. W ustępach ogólnodostępnych kabiny ustępowe muszą być oddzielone ścianą pełną na całą wysokość, lub przedsionkiem. Zdjęcia, które są pokazane są niezgodne z obowiązującymi przepisami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here