Pomocne linki

Jednostki samorządowe i organizacyjne:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

 • KZGW – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej

 • RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 • RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
 • RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 • RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Ośrodki Koordynacyjno-Informacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

 • OKI – Ośrodek Koordynacyjno – Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej w Gdańsku
 • OKI – Ośrodek Koordynacyjno – Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej w Gliwicach
 • OKI – Ośrodek Koordynacyjno – Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej w Krakowie
 • OKI – Ośrodek Koordynacyjno – Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej w Poznaniu
 • OKI – Ośrodek Koordynacyjno – Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej w Szczecinie
 • OKI – Ośrodek Koordynacyjno – Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej w Warszawie
 • OKI – Ośrodek Koordynacyjno – Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej we Wrocławiu

Pomoce projektowe:

 • Geoportal

Projekt Geoportal udostępnia:
1. opracowania i dane geoprzestrzenne, w tym dane o charakterze katastralnym (zawierające informacje dotyczące geometrii działek ewidencyjnych);
2. opracowania ortofotomap lotniczych i satelitarnych.oraz dodatkowo:
– mapy sozologiczne wykonane w skali 1:50 000;
– mapy hydrograficzne wykonane w skali 1:50 000;
– mapy topograficzne rastrowe w skali 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000;
– dane o przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego państwa;
– dane z państwowego rejestru nazw geograficznych.

 • Geomelioportal Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie

Wykaz Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Polsce:

 • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
 • Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
 • Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
 • Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
 • Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
 • Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie
 • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie
 • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi
 • Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
 • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
 • Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
 • Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie
 • Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie
 • Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
 • Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
 • Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze

Wykaz ważniejszych portali branżowych:

 • www.inzynieria.com
 • Portal inzynieria.com został uruchomiony w 2009 r. Prezentowane są tam najnowsze wiadomości obejmujące 10 branż, opisy projektów, analizy, komentarze, artykuły, wywiady, felietony etc. Integralną częścią portalu jest także rozbudowany katalog służący prezentacji firm.

 • www.woda-scieki.com
 • Portal branżowy poświęcony tematyce związanej z procesami oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, użytkowania instalacji sanitarnych i ochrony środowiska.