Pomocne linki

Jednostki samorządowe i organizacyjne:

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej

Ośrodki Koordynacyjno-Informacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Pomoce projektowe:

Projekt Geoportal udostępnia:
1. opracowania i dane geoprzestrzenne, w tym dane o charakterze katastralnym (zawierające informacje dotyczące geometrii działek ewidencyjnych);
2. opracowania ortofotomap lotniczych i satelitarnych.oraz dodatkowo:
– mapy sozologiczne wykonane w skali 1:50 000;
– mapy hydrograficzne wykonane w skali 1:50 000;
– mapy topograficzne rastrowe w skali 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000;
– dane o przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego państwa;
– dane z państwowego rejestru nazw geograficznych.

Wykaz Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Polsce:

Wykaz ważniejszych portali branżowych:

  • www.inzynieria.com
  • Portal inzynieria.com został uruchomiony w 2009 r. Prezentowane są tam najnowsze wiadomości obejmujące 10 branż, opisy projektów, analizy, komentarze, artykuły, wywiady, felietony etc. Integralną częścią portalu jest także rozbudowany katalog służący prezentacji firm.

  • www.woda-scieki.com
  • Portal branżowy poświęcony tematyce związanej z procesami oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, użytkowania instalacji sanitarnych i ochrony środowiska.