Poradnik projektanta

Program do projektowania instalacji wentylacji ArCADia

Program wspomagający projektowanie instalacji wentylacji mechanicznej - ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE to moduł branżowy systemu ArCADia

Program wspomagający projektowanie wentylacji mechanicznej – Moduł branżowy: ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE

Program dedykowany jest do projektantów instalacji wentylacyjnych, jak i do wszystkich osób zajmujących się branżą sanitarną i instalacyjną w budownictwie. Użytkownik korzystający z programu ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE ma możliwość obiektowego tworzenia rysunków wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej na rzutach architektonicznych budynku przy jednoczesnym tworzeniu schematów obliczeniowych. Projektant ma do dyspozycji bibliotekę elementów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych, którą może rozbudowywać i dostosowywać do własnych potrzeb w zakresie stosowanych urządzeń oraz rodzajów materiałów kanałów. Połączenie specjalistycznych funkcji wykorzystanych w aplikacji do wykonania planów instalacji wentylacyjnych w zakresie doboru i przebiegu kanałów, doboru armatury wentylacyjnej z możliwością przeprowadzania obliczeń i dokonywania sprawdzenia poprawności zaprojektowanej instalacji jest świetnym narzędziem do tworzenia projektów wewnętrznych instalacji wentylacyjnych.
ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE jest modułem rozszerzającym możliwości programu ArCADia BIM o zaawansowane funkcje w zakresie projektowanie instalacji i systemów wentylacji, część funkcjonalności programu znajduje się w module głównym: ArCADia BIM LT, ArCADia BIM lub ArCADia BIM PLUS.

Moduł branżowy systemu ArCADia - rzut instalacji oraz widok 3D instalacji
Moduł branżowy systemu ArCADia – rzut instalacji oraz widok 3D instalacji
Moduł branżowy systemu ArCADia – przekrój podłużny instalacji wykonany automatycznie
Moduł branżowy systemu ArCADia – przekrój poprzeczny instalacji wykonany automatycznie

Zaawansowane możliwości modułu ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE:

• Sporządzanie rysunków kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej, począwszy od czerpni/wyrzutni, przez urządzenia wentylacyjne, po elementy dystrybuujące powietrze do pomieszczeń.
• Prowadzenie sieci kanałów wentylacyjnych wraz z funkcją automatycznego generowania kolan i trójników przy łączeniu kanałów.
• Możliwość automatycznego dopasowania wymiarów wstawianych kanałów i kształtek do obiektów już znajdujących się na rysunku.
• Nanoszenie kanałów wentylacyjnych wykonanych z różnych materiałów, z wykorzystaniem możliwości inteligentnego ich łączenia.
• Wstawianie kształtek i urządzeń z biblioteki producentów (galanteria wentylacyjna, elementy regulacyjne, klapy przeciwpożarowe, filtry, tłumiki).
• Wstawianie różnych rodzajów urządzeń z indywidualnie ustawionymi kształtami i wymiarami (centrale wentylacyjne, wentylatory, nagrzewnice).
• Automatyczne tworzenie opisu instalacji i numerowania punktów z możliwością edycji i tworzenia własnych szablonów.
• Obliczanie całkowitej i częściowej straty ciśnienia dla wszystkich lub wybranych ścieżek przepływu powietrza, wybór ścieżki o największej stracie ciśnienia.
• Obliczanie poziomu mocy akustycznej dla wszystkich lub wybranych ścieżek przepływu powietrza, w środkowych pasmach oktawowych z zakresu 63-8000 Hz.
• Podgląd instalacji w 3D ułatwiający korygowanie nieprawidłowości prowadzenia trasy kanałów nieuwidocznionej na rzucie.
• Sprawdzanie instalacji pod względem poprawności połączeń oraz czytelny sposób wykrywania i korygowania błędów.
• Sprawdzanie spełnienia warunku zapewnienia ciśnienia dyspozycyjnego w instalacji.
• Generowanie raportów wykonanych obliczeń zawierające podsumowania strat ciśnienia i poziomu mocy akustycznej na poszczególnych odcinkach instalacji.
• Generowanie gotowych zestawień materiałów i urządzeń zawartych w projekcie, przeznaczonych do dalszego przetworzenia oraz stworzenia kosztorysów i wycen inwestycji.
• Automatyczne generowanie przekrojów instalacji.
• Obliczanie straty ciśnienia dla wszystkich zdefiniowanych systemów i wybranych ścieżek przepływu powietrza, wybór najniekorzystniej położonego punktu.
• Obliczania akustyczne instalacji dla wszystkich zdefiniowanych systemów. Obliczanie poziomu mocy akustycznej dla ścieżek przepływu powietrza, w środkowych pasmach oktawowych z zakresu 63-8000 Hz.
• Generowanie raportów obliczeniowych.

Moduł branżowy systemu ArCADia; Na górze widok rzeczywisty; Na dole widok zdefiniowany w menadżerze projektu z podziałem na strefy wentylacji
Program wspomagający projektowanie instalacji wentylacji mechanicznej – ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE to moduł branżowy systemu ArCADia
Moduł branżowy systemu ArCADia – projektowanie systemu kanałów prostokątnych
Program wspomagający projektowanie instalacji wentylacji mechanicznej – ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE to moduł branżowy systemu ArCADia fot. ArCADiasoft Chudzik sp.j.;
Program wspomagający projektowanie instalacji wentylacji mechanicznej – ArCADia-INSTALACJE WENTYLACYJNE to moduł branżowy systemu ArCADia

Program można obecnie kupić w promocyjnej cenie 1839 zł netto + VAT. W porównaniu z konkurencyjnymi programami wspomagającymi projektowanie wentylacji, cena modułu ArCADia wydaje się bardzo atrakcyjna. Jest to pierwsza wersja i trzeba liczyć się, że producent będzie wprowadzał aktualizacje zgodnie z sugestiami użytkowników. Na pewno program posiada ogromne możliwości.
Obecnie jestem w fazie testów. Czekam na Wasze opinie na temat tego programu.

Exit mobile version