Pytania na egzamin ustny na uprawnienia budowlane
Pytania na egzamin ustny na uprawnienia budowlane
Kursy specjalistyczne

2 zestawy 10 pytań na uprawnienia budowlane z egzaminu ustnego przeprowadzonego w niedziele 6 grudnia 2015r.- „jeszcze gorące” 🙂

Zestaw pytań nr 1 na egzamin ustny na uprawnienia budowlane przeprowadzony w sesji jesiennej w 2015r. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

1) Jak zaprojektować kotłownię gazową na potrzeby c.o. i c.w.u. wspomaganą instalacją solarną?
2) Czy na każdym pionie kanalizacyjnym należy stosować wywiewki kanalizacyjne?
3) Jakie cegły należy stosować do budowy przewodów kominowych?
4) Zawory antyskażeniowe, wodomierze – rodzaje, dobór?
5) Technologia wykonania przewiertu sterowanego.
6) Projekt budowlany – z czego się składa?
7) Instalacje c.o. otwarte – omówić działanie oraz materiały i technologie, wykonywanie?
8) Sposoby prowadzenie instalacji gazowych w budynkach względem innych instalacji (elektrycznych, wod-kan)? Odległości, zasady.
9) Czy należy bezwzględnie kierować ścieki deszczowe/ wody opadowe do kanalizacji?
10) Dokumenty do odbioru węzła cieplnego przez UDT.

Zestaw pytań nr 2 na egzamin ustny na uprawnienia budowlane przeprowadzony w sesji jesiennej w 2015r. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi:

1) Rodzaje przewodów kominowych
2) Sposoby łączenia przewodów z PP, PE, PVC, kamionki, żeliwa, stali, miedzi, rury preizolowane
3) Zasady projektowania kotłowni wg praktyki zawodowej: gazowe, na paliwo stałe. Zabezpieczenie układu, różnice, sprawność kotłów, dobór pomp obiegowych, dobór naczynia wzbiorczego, dobór zaworów bezpieczeństwa.
4) Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków i obiektów budowlanych: (rodzaje systemów: hydranty, tryskacze itp., z czego instalacja, jak łączona,). jak np. zabezpieczyć p.poż. bibliotekę lub serwerownię. Dobór klap p.poż, Jak otwiera się klapa?
5) Dobór i zasady obliczania instalacji wodociągowej w budynkach np. szpitalnych. (rodzaj wodomierza, zaworu antyskażeniowego, sposób przyjmowania ilości wody.
6) Wentylacja z recyrkulacją, gdzie i kiedy można?
7) Procedura wykonania modernizacji instalacji gazowej w budynku- pyt dot. aktualnych przepisów.
8) Narysować schemat oraz opisać wodomierz sprzężony wraz z zaworem antyskażniowym zlokalizowanego w studzience.
9) Zasady wykonywania instalacji hydroforowej.
10) Sposoby oczyszczania ścieków deszczowych.

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here