Tłocznia ścieków stanowi kompletny obiekt składający się z zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w betonowej komorze suchej i współpracujący z wewnętrznym zbiornikiem retencyjnym.
Tłocznia ścieków stanowi kompletny obiekt składający się z zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w betonowej komorze suchej i współpracujący z wewnętrznym zbiornikiem retencyjnym.
Kursy specjalistyczne

Zastosowanie pompowni ścieków:
1. Przetłaczanie ścieków bytowych w sieciach kanalizacji grawitacyjnej i kanalizacji ciśnieniowej.
2. Przetłaczanie ścieków gospodarczych w sieciach kanalizacji grawitacyjnej i kanalizacji ciśnieniowej.
3. Przetłaczanie ścieków technologicznych w sieciach kanalizacji grawitacyjnej i kanalizacji ciśnieniowej.
4. Przetłaczanie ścieków deszczowych (wód opadowych) w sieciach kanalizacji grawitacyjnej i kanalizacji ciśnieniowej.
5. Przetłaczanie wód drenażowych w sieciach kanalizacji grawitacyjnej i kanalizacji ciśnieniowej.

Rozróżniamy trzy podstawowe typy pompowni:
1. Pompownie sieciowe.
2. Pompownie przydomowe.
3. Pompownie domowe.

Poniżej przedstawiam zestawienie podstawowych producentów przepompowni ścieków. Większość producentów oferuje nam bezpłatny dobór i wykonanie rysunków technicznych przepompowni. Jest to dobra alternatywa do sprawdzenia swoich doborów. W wielu przypadkach producenci mają większe doświadczenie w doborze pomp i pompowni i potrafią zaproponować najlepsze rozwiązanie. Proszę jednak pamiętać, że w tych firmach pracują tylko ludzi i każdy może się pomylić. Zalecam więc, aby każdorazowo samemu przeliczyć instalację i dobrać pompy.

SIECIOWE POMPOWNIE ŚCIEKÓW

Przepompownie ścieków są automatycznymi urządzeniami do przepompowywania ścieków w systemach kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej i ciśnieniowej. Stosowane pompy pozwalają na tłoczenie surowych ścieków komunalnych oraz cieczy zanieczyszczonych miękkimi ciałami stałymi i ciałami włóknistymi, wody z piaskiem i szlamem oraz wody drenażowej.

 

Producenci sieciowych pompowni ścieków:

Sieciowa pompownia ścieków z pompami zatapialnymi
Przepompownia ścieków sanitarnych. Praca pomp zatapialnych.
Przepompownia ścieków sanitarnych. Praca pomp zatapialnych.
Tłocznia ścieków stanowi kompletny obiekt składający się z zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w betonowej komorze suchej i współpracujący z wewnętrznym zbiornikiem retencyjnym.
Tłocznia ścieków stanowi kompletny obiekt składający się z zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w betonowej komorze suchej i współpracujący z wewnętrznym zbiornikiem retencyjnym.

PRZYDOMOWE POMPOWNIE ŚCIEKÓW

Przydomowe pompownie przetłaczają ścieki bytowe oraz fekalia z indywidualnych posesji i gospodarstw rolnych do kanalizacji lub oczyszczalni przydomowych.
Dodatkowo mają zastosowanie jako:
– przepompowywanie ścieków z niewielkich obiektów gospodarczych, handlowych i użyteczności publicznej,
– punkty tłoczne w sieciach kanalizacji ciśnieniowej,
– przepompownie lokalne wody zanieczyszczonej, w tym wody drenażowej i opadowej.

 

Wybrani producenci przydomowych pompowni ścieków:

Przydomowa przepompownia ścieków. System z podłączeniem hakowym zamontowany jest w zbiorniku o średnicy 800mm do poprzecznej belki. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest szybkie i łatwe podłączenie i rozłączenie pompy zatapialnej od rurociągu tłocznego.
Przydomowa przepompownia ścieków. System z podłączeniem hakowym zamontowany jest w zbiorniku o średnicy 800mm do poprzecznej belki. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest szybkie i łatwe podłączenie i rozłączenie pompy zatapialnej od rurociągu tłocznego.
Przydomowa przepompownia ścieków. Zbiornik 800mm i kominek wentylacyjny 50mm.
Przydomowa przepompownia ścieków. Zbiornik 800mm i kominek wentylacyjny 50mm.
Przykładowa pompownia przydomowa
Pompownia przydomowa

POMPOWNIE DOMOWE. URZĄDZENIA ZAMONTOWANE W DOMU DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Pompownie domowe do instalacji w budynku mają zastosowanie do przetłaczania ścieków zawierających fekalia w celu odwadniania miejsc odpływu usytuowanych poniżej poziomu zalewania w budynkach prywatnych lub użyteczności publicznej.

 

Wybrani producenci kompaktowych pompowni ścieków dla domów i obiektów handlowych:

Przepompownia ścieków do instalacji wewnętrznej za miską ustępową lub pod umywalką for. Katalog produktów firmy SFA www.sfapoland.pl
Przepompownia ścieków do instalacji wewnętrznej za miską ustępową lub pod umywalką fot. Katalog produktów firmy SFA www.sfapoland.pl

Poniżej krótki wpis o podstawach projektowania przepompowni ścieków:

Przepompownie ścieków – podstawy projektowania

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here