Wentylacja mechaniczna - anemostat nawiewny
Wentylacja mechaniczna - anemostat nawiewny
Kursy specjalistyczne

Projektowanie systemów wentylacyjnych, instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła to prosta sprawa – jeżeli wiemy co robimy. Powinno się przy tym zachować równowagę pomiędzy komfortem cieplnym, a otaczającym nas środowiskiem.
Prawidłowo zaprojektowana wentylacja mechaniczna zapewni Tobie, Twojej rodzinie oraz Twoim gościom świeże powietrze i uchroni przed nieprzyjemnymi odorami.

Wentylacja mechaniczna w domu – projekt instalacji krok po kroku

1. Zebranie danych do projektowania:
– rzuty i przekroje architektoniczne,
– plan zagospodarowania terenu,
– lokalizacja źródeł zanieczyszczenia powietrza.

2. Określenie rodzaju i kubatury pomieszczeń z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła.

3. Określenie rodzaju i kubatury pomieszczeń z wentylacją mechaniczną bez odzysku ciepła.

4. Określenie rodzaju i kubatury pomieszczeń, gdzie pozostanie wentylacja grawitacyjna.


5. Wyznaczenie stref pomieszczeń powietrza nawiewanego i wywiewanego.

6. Obliczenie bilansu powietrza nawiewanego i wywiewanego (zaprojektowanie ilości strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego).

7. Dobór nawiewników i wywiewników (kratki wentylacyjne lub anemostaty).

8. Wyznaczenie trasy kanału nawiewnego i wywiewnego oraz lokalizacji czerpni i wyrzutni. Rozprowadzenie kanałów powietrznych i narysowanie ich na rzutach architektonicznych.


9. Dobór materiału kanałów wentylacyjnych (ze względu na preferencje Inwestora oraz uwarunkowania konstrukcyjne).

10. Obliczenie strat ciśnienia kanału nawiewnego (od czerpni do najniekorzystniej usytuowanego anemostatu).

11. Obliczenie strat ciśnienia kanału wywiewnego (od wyrzutni do najniekorzystniej usytuowanego anemostatu).

12. Dobór centrali wentylacyjnej (rekuperatora z odzyskiem ciepła). Dobór rodzaju wymiennika: krzyżowy, obrotowy lub przeciwprądowy.

Każdy rekuperator ma inne opory przepływu przepływu oraz inną efektywność odzysku powietrza.

13. Dobór tłumików hałasu.

14. Dobór i naniesienie na rzutach przepustnic regulacyjnych.

15. Naniesienie na rzutach rewizji wentylacyjnych do czyszczenia i konserwacji.

16. Dobór układu przeciwzamrożeniowego poprzez: wyłączenie nawiewu – dopuszczalne tylko w przypadku gdy temp. powietrza na wlocie centrali (czerpnia) nie spada poniżej –8°C, wbudowana elektryczna nagrzewnica wstępna, kanałowa recyrkulacyjna przepustnica trójstronna lub gruntowy wymiennik cieplny powietrza GWC.

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

17. Wytyczne elektryczne (zasilanie 230V lub 400V 50Hz).

4 KOMENTARZE

  1. Zawsze się zastanawiałem, gdyż jest mało informacji na ten temat: w jaki sposób dobiera się tłumiki akustyczne w instalacjach wentylacji mechanicznej?

  2. Witam,
    Czy licząc instalację wentylacji mechanicznej magazynu wysokiego przyjmuje Pan 0,5 wymiany powietrza z całej kubatury czy zakładając nominalną wysokości 4,0 ( bez względu na wysokość)? Oba sposoby mają uzasadnienie, ale ciekaw jestem jak Pan do tego podchodzi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here