Hydrant przeciwpożarowy podziemny, węzeł wodociągowy fot. S. Wolny
Hydrant przeciwpożarowy podziemny, węzeł wodociągowy fot. S. Wolny
Kursy specjalistyczne

Przedstawiam kilka pytań z egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (sesja wiosenna w 2016r.):

1. Obowiązki kierownika budowy.
2. Elementy instalacji c.o. wykonanie i montaż.
3. Gdzie i kiedy wykonujemy recyrkulacje powietrza w instalacji wentylacji i klimatyzacji.
4. Jakie budynki nie wymagają cyrkulacji?
5. Czy kotłownia należy do pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Wymagania dla kotłowni gazowych?. W jakich pomieszczeniach instalujemy kotły gazowe w budynkach jednorodzinnych?.
6. Strefy zasypywania rurociągów preizolowanych.
7. Wentylacja pomieszczenia krat.
8. Prowadzenie przewodów sieci gazowej w pobliżu dróg, lotnisk i torów kolejowych.
9. Schemat stacji redukcyjno-pomiarowej gazu.
10. Klimakonwektory i klimatyzatory-omówić.
11. Wymienić 3 urządzenia na sieci wodociągowej.
12. Instalacja ogrzewania podłogowego mokra i sucha.
13. Urządzenia sanitarne w budynkach służby zdrowia.
14. Różnica między wentylacją, a klimatyzacją.

Hydrant przeciwpożarowy podziemny, węzeł wodociągowy fot. S. Wolny
Hydrant przeciwpożarowy podziemny, węzeł wodociągowy fot. S. Wolny

Dziękuje serdecznie za nadesłane pytania. Pytania pomagają przygotowującym się do egzaminu i przyczyniają się do zdania przez nich egzaminu.
Niestety nadal co piąty inżynier oblewa egzamin ustny na uprawnienia budowlane. Tylko zdobyte doświadczenie na budowie oraz solidne przygotowanie do egzaminu może być gwarancją jego pozytywnego zaliczenia. Egzamin ustny to sprawdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej „Face to Face”. Pytania są stosunkowe proste, jednak stres i krótki czas na przygotowanie odpowiedzi są wyzwaniem dla niejednego inżyniera. Są to pytania na egzamin ustny do kierowania robotami budowlanymi, ale cześć pytań powtarza na egzaminie do projektowania.

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

2 KOMENTARZE

  • Jarosław Chudzicki i Stanisław Sosnowski:
   Instalacje kanalizacyjne: projektowanie, wykonanie, eksploatacja
   Instalacje wodociągowe: projektowanie, wykonanie, eksploatacja
   Pełech A.: Wentylacja i Klimatyzacja
   Konrad Bąkowski: Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji

   i dziesiątki innych. Trudno napisać, w zależności jakie instalacje projektujemy zaglądamy się do innych książek. Ja mam kilkadziesiąt książek. Proszę odwiedzać bloga, opublikuję wpis z listą książek do projektowania sieci i instalacji sanitarnych. A poza tym polecam czasopisma branżowe itp. pisałem wpis o tym (zakładka Kariera inżyniera -> Rozwój osobisty inżyniera)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here