Etapy projektowania i budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej
Maj21

Etapy projektowania i budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej

ETAP PROJEKTOWANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO 1. Zebrać materiały do zaprojektowania kanalizacji: a) mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:1000 lub 1:500 – w przypadku budowy nowego rurociągu aktualizacja mapy zasadniczej, – w przypadku remontu rurociągu wektoryzacja mapy zasadniczej lub mapa zasadnicza w postaci rastrowej b) zebranie informacji o istniejącym i projektowanym uzbrojeniu podziemnym 2. Wystąpić z wnioskiem o...

Read More