Proces inwestycyjny w Polsce a prawo budowlane – Część 1
Paź11

Proces inwestycyjny w Polsce a prawo budowlane – Część 1

Proces inwestycyjny w Polsce Celem artykułu jest przybliżenie procedur przedinwestycyjnych oraz całego procesu inwestycyjnego. Ponieważ proces inwestycyjny jest bardzo złożony i kosztowy należy przeanalizować wszystkie możliwe zagrożenia i ocenić ryzyko związane z realizacją całej inwestycji jeszcze przed jej rozpoczęciem. Cykl życia całego projektu od pomysły po realizację przedstawię w kilku etapach. ETAP I – POMYSŁ – IDEA –...

Read More
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy dróg i mostów – zakres rzeczowy dokumentacji
Maj30

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy dróg i mostów – zakres rzeczowy dokumentacji

Projekt budowlano-wykonawczy powinny zawierać w szczególności: I. Część opisową i rysunkową zawierającą w szczególności: – projekt zagospodarowania terenu, – zbiorczą planszę uzbrojenia istniejącego i projektowanego, – projekt drogowy, – projekt mostowy (jeżeli jest wymagany), – projekt kanalizacji deszczowej i przykanalików z wpustami, – projekt przepustów, – operat wodnoprawny z pozwoleniem...

Read More