Zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne
Mar07

Zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne

W niniejszym wpisie chciałbym przedstawić kilka podstawowych typów zbiorników retencyjnych wód opadowych (deszczowych).  Zbiorniki służą do gromadzenia spływu opadowego, rozsączania wody do gruntu oraz stopniowego odprowadzania wód do innego odbiornika. Rozróżniamy kilka podstawowych typów zbiorników: 1. Zbiornik retencyjny –  wody opadowe są gromadzone bez ich rozsączania do gruntu. Zbiornik posiada szczelne dno i ściany...

Read More
Przegroda filtracyjna (grodza) jako element odwodnienia dróg
Kwi18

Przegroda filtracyjna (grodza) jako element odwodnienia dróg

Jednym ze sposobów ograniczenia oddziaływania ścieków deszczowych spływających z dróg i innych obiektów na stan czystości odbiorników jest zastosowanie przegrody filtracyjnej (grodzy). Jest to jedna z mechanicznych metod podczyszczania wód opadowych, która spełnia trzy zasadnicze role: – w wyniku procesu sedymentacji następuje redukcja zawiesiny ogólnej, – w wyniku procesu piętrzenia wody na progu (grodzy) następuję...

Read More