Przegroda filtracyjna (grodza) jako element odwodnienia dróg

Jednym ze sposobów ograniczenia oddziaływania ścieków deszczowych spływających z dróg i innych obiektów na stan czystości odbiorników jest zastosowanie przegrody filtracyjnej (grodzy).
Jest to jedna z mechanicznych metod podczyszczania wód opadowych, która spełnia trzy zasadnicze role:
– w wyniku procesu sedymentacji następuje redukcja zawiesiny ogólnej,
– w wyniku procesu piętrzenia wody na progu (grodzy) następuję retencjonowanie wody. Daje to możliwość uzyskania dodatkowej retencji, niezbędnej
przy opadach deszczu i spływach powierzchniowych. Tymczasowe przetrzymanie wody przed grodzą pozwala odciążyć główny odbiornik wód opadowych, jak np. rów melioracyjny lub zbiornik retencyjno-infiltrujący.
– w wyniku retencjonowania wód przed grodzami zwiększa się czas infiltracji wody do gruntu.

Elementy składowe przegrody filtracyjnej:
– paliki drewniane wbite w poprzek rowu,
– narzut kamienny tworzący warstwę filtracyjną od strony górnej i dolnej wody,
– geowłóknina wraz z piaskiem tworzące warstwę filtracyjną od strony górnej wody.


W jakich miejscach stosujemy przegrody filtracyjne:
– przed osadnikiem zlokalizowanym przy odbiornikum wód opadowych (z każdej strony dopływającej wody),
– przed włączeniem rowu drogowego do rowu melioracyjnego,
– przed przepustem drogowym (w celu redukcji zawiesiny ogólnej przepływającej przez przepust pod drogą),
– co kilkaset metrów na rowach drogowych.

Author: Adam Masłowski

Masz pytanie? Wyślij maila na adres podany w zakładce kontakt. Będziemy wdzięczni za każdy komentarz oraz Wasze doświadczenia związane z Naszą branżą. Jeżeli spodobał się Tobie ten wpis i dowiedziałeś się czegoś fajnego polub nasz Funpage na Facebooku lub udostępnij tą stronę na swoim profilu.

Share This Post On