Jak monitorować hydranty i zapobiegać kradzieży wody?
Jak monitorować hydranty i zapobiegać kradzieży wody?

Jak możemy podzielić rozbiór wody z sieci wodociągowej:

– legalny pobór przyłączem wodociągowym przez osoby, które podpisały umowę na dostarczenie wody,
– legalny pobór z hydrantów do gaszenia pożarów, pobór przez jednostki straży pożarnej,
– legalny pobór z hydrantów osób prywatnych za zgodą właściciela sieci wodociągowej,
– nielegalny pobór wody z hydrantów zewnętrznych bez zgody Zakładu Komunalnego,
– straty wody wynikające z nieszczelności sieci wodociągowej.

Jakie są skutki nielegalnego poboru wody:

– straty finansowe Zakładu Komunalnego;

Nielegalny pobór wody z hydrantu DN80 w ilości 10 l/s przez jedną godzinę to strata aż 36 m3/h.
36 m3 x 5 zł/m3 = 180 zł straty dla Zakładu Komunalnego tylko z jednego przypadku.

– spadek wydajności i ciśnienia wody często w całej miejscowości; krótkotrwały, intensywny pobór wody z jednego hydrantu w ilości ~ 10 l/s może znacznie obniżyć ciśnienie w sieci wodociągowej oraz w skrajnych przypadkach powodować nawet brak wody.
Dzieje się tak dlatego, że lokalna, wiejska sieć wodociągowa nie jest obliczana na ciągły pobór wody z hydrantów przeciwpożarowych.
Należy przytoczyć tutaj rozporządzenie w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych:

Wodociąg, który służy nie tylko do celów przeciwpożarowych, powinien mieć wydajność zapewniającą łącznie wymaganą ilość wody dla potrzeb:
1) przeciwpożarowych;
2) bytowo-gospodarczych, ograniczonych do 15 %;

Projektant instalacji sanitarnych oblicza sieć wodociągowa tak, aby przy poborze wody do celów przeciwpożarowych zapewniła maksymalnie do 15% wody do celów bytowo-gospodarczych.

Lokalne sieci wodociągowe mają często bardzo małe wydajności w zakresie  od 5 do 15 l/s. Nielegalny i intensywny pobór wody z hydrantu DN80 może powodować spadek ciśnienia lub nawet brak wody dla innych mieszkańców. Jest to szczególnie uporczywe w okresie letnim, gdy podlewamy tereny zielone.

Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:
„Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.”

– możliwość nieumyślnego uszkodzenia hydrantu,

– umyślne zniszczenie hydrantu, kradzież nasad pożarowych,

– wtórne zanieczyszczenie wody w sieci wodociągowej.

Jedną z możliwości zapobiegania kradzieży wody jest monitoring hydrantów zewnętrznych.

W tym celu hydrant można wyposażyć w specjalną nasadę np. Hawle S.CAP z czujnikami.

Z pomocą systemu S. CAP, można szybko ulepszyć istniejący hydrant do inteligentnego hydrantu. To opatentowane rozwiązanie sprzętowe wspiera centralna platforma online serwisowa, która zapewnia podgląd sieci hydrantowej.

Trzy ważne cechy, o których musisz wiedzieć:

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych
  1. Urządzenie pasuje do każdego hydrantu na rynku i można je łatwo przenieść na inny hydrant.
  2. Jedna nasada z systemem S.CAP wystarczy do monitowania całego hydrantu.
  3. Nasada nie wymaga serwisowania.

Z czego składa się nasada monitorowana:

– z dwóch czujników: objętościowego i mechanicznego,
– płytki elektronicznej z kartą sim. Dzięki europejskiej karcie sim, karta łączy się z najbliższym operatorem, dlatego hydrant jest zawsze monitorowany w czasie rzeczywistym,
– baterii, która wystarcza na 5 lat lub 200 operacji.

Rysunek 1. Jak działa system do monitorowania hydrantów zewnętrznych
Rysunek 1. Jak działa system do monitorowania hydrantów zewnętrznych

Jak działa nasada monitorowana:

– nasada z systemem S.CAP zostaje odkręcona z głowicy hydrantu. Wykrycie obrotu nasady dzięki czujnikowi – jest to mechaniczny czujnik, który wykrywa moment odkręcenia,

– zdjęta zostaje inna zaślepka. Po tym jak hydrant został uruchomiony, kolumna wody w hydrancie wznosi się i wypływa obok drugiej nasady S.CAP., w którym umieszczony jest czujnik objętościowy, który zostaje aktywowany.

Rysunek 2. Przykład zastosowania systemu zdalnego monitorowania hydrantu w mieście
Rysunek 2. Przykład zastosowania systemu zdalnego monitorowania hydrantu w mieście

Hydranty możemy monitorować za pomocą:

Strony https://map.hawle-service.at oraz aplikacji na smartfony HAWLE.MAP

Rysunek 3. Aplikacja HAWLE.MAP do monitorowania poboru wody z hydrantów zewnętrznych
Rysunek 3. Aplikacja HAWLE.MAP do monitorowania poboru wody z hydrantów zewnętrznych

Opracował
mgr inż. Adam Masłowski przy współpracy z Fabryką Armatury Hawle Spółka z o.o.

Źródła:
Strony internetowe i katalogi techniczne

http://www.hawle.pl/

4 KOMENTARZE

  1. Przyznaję się szczerze, że nawet nie miałem pojęcia o tym, że w jakikolwiek sposób można monitorować hydranty. Ale to dobrze wiedzieć, zawsze człowiek jakąś tam wiedzę posiądzie 🙂

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here