Kursy specjalistyczne

Pompownie przeciwpożarowe tryskaczowe i hydrantowe – projektowanie, montaż i odbiór

Projektowanie, montaż i odbiór wg polskich i zagraniczych standardów (PN-EN 12845, VdS 4001, NFPA 20 oraz FM Global 3-7)

Specjalistyczny kurs online prowadzony przez praktyka.
To praktyczny warsztat dla projektantów, inżynierów budowy, inspektorów, rzeczoznawców i specjalistów ds. przeciwpożarowych.

Po kursie Akademii Pompowni Przeciwpożarowych zrozumiesz jak projektować i odbierać pompownie przeciwpożarowe do zasilania takich obiektów jak:

 • budynki użyteczności publicznej,
 • hale magazynowe i produkcyjne,
 • centrale logistyczne
 • zakłady przemysłowe,
 • zakłady chemiczne,
 • kopalnie ropy i gazu,
 • terminale przeładunkowe gazu i ropy,
 • teatry,
 • i wiele innych …

Kurs opiera się na polskich i światowych normach:

 • PN-EN 12845,
 • VdS 4001,
 • NFPA 20,
 • FM Global 3-7.

Poznasz najpopularniejsze i najważniejsze przepisy z zakresu projektowania pompowni przeciwpożarowych do zasilania stałych urządzeń gaśniczych oraz innych instalacji przeciwpożarowych.

Czego spodziewać się po szkoleniu Pompownie tryskaczowe?

Jest to specjalistyczny warsztat inżyniera, który przeprowadzi Cię krok za krokiem od stanu „tak robię i nie do końca wiem dlaczego i czy to dobrze” do głębokiego zrozumienia projektowania i montażu pompowni do zasilania stałych instalacji gaśniczych.

Czego dokładnie Cię nauczę:

Podstaw pomp i pompowni – zrozumiesz ABC projektowania pomp odśrodkowych i pompowni (liczba pomp, rozmieszenie, konstrukcja, BHP)

Projektowania według czerech standardów PN-EN 12845, VdS 4001, NFPA 20 oraz FM Global 3-7 – poznasz podstawowe zasady i różnice,

Zasad łączenia standardów – jak spełnić polskie i zagraniczne przepisy,

Szczegółowego i szacunkowego obliczenia wydajności oraz wysokości podnoszenia pompowni dla różnych instalacji i obiektów,

– Schematów hydraulicznych wodnych i pianowych – poznasz zasady projektowania i montażu armatury oraz urządzeń,

Doboru rurociągu ssawnego, tłocznego, testowego i innych – poznasz zasady i kryteria doboru wg różnych norm,

Obliczenia wentylacji technologicznej, ogrzewania, odwodnienia oraz tworzenia wytycznych branżowych – pokażę Tobie jak krok po kroku policzyć każdą branżę,

Obliczenia nadwyżki antykawitacyjnej NPSHa – nauczę Ciebie jak obliczyć i zapobiec kawitacji pompy,

Metod dozowania środków pianotwórczych – poznasz trzy główne rozwiązania (z pompą dozującą, zbiornikiem Bladder Tank oraz dozownikiem FireDos),

Zasilania i sterowania – posiądziesz wiedzę jak zasilać i sterować pompownią w różnych aplikacjach i wg różnych standardów,

Rysowania rzutów i przekrojów pompowni – w ogólnodostępnym programie CAD wersji dwg,

Projektowania, montażu i odbioru pompowni w branży produkcyjnej, przemysłowej, petrochemicznej oraz Oil & Gas.

AGENDA KURSU

Moduł 1 Wprowadzenie

1,01 Wprowadzenie

1,02 Podstawowe definicje

1,03 Kiedy należy projektować pompownię?

1,04 Konstrukcja i lokalizacja pompowni

1,05 Schemat podstawowy pompowni i instalacji

Moduł 2 Podstawy formalno-prawne

2,01 Hierarchia aktów prawnych w Polsce

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

2,02 Polskie przepisy projektowania pompowni

2,03 Zagraniczne przepisy projektowania pompowni

2,04 Projektowanie według polskich i zagraniczych przepisów

2,05 Jakie obiekty wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ppoż.

2,06 Jakie projekty wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ppoż.

2,07 Współpraca na linii inwestor-architekt-rzeczoznawca-projektant-wykonawca

2,08 Zasilanie urządzeń ppoż. z miejskiej sieci wodociągowej

2,09 Warunki techniczne przyłączenia do sieci a zapewnienie wody do celów ppoż. Czym różni się woda bytowa od wody do celów przeciwpożarowych

2,10 Czy każda sieć wodociągowa jest siecią przeciwpożarową

2,11 Wprowadzanie urządzeń do obrotu

Moduł 3 Wyznaczenie najgorszego scenariusza zaopatrzenia w wodę

3,01 Wyznaczenie stref pożarowych. Określenie rodzaju chronionego obiektu

3,02 Wybranie najgorszego scenariusza pożarowego

Moduł 4 Obliczenie wydajności pompowni

4,01 Schemat podziału wody do celów przeciwpożarowych

4,02 Obliczenie ilości wody do hydrantów zewnętrznych

4,03 Obliczenie ilości wody do hydrantów wewnętrznych

4,04 Wstępne określenie ilości wody do instalacji tryskaczowych

4,05 Wstępne określenie ilości wody do instalacji zraszaczowych

4,06 Obliczenie wydajności pompowni przeciwpożarowej

4,07 Obliczenie pojemności zbiorników zapasu wody ppoż.

4,08 Wstępne obliczenie wydajności pompowni ppoż.

4,09 Szczegółowe obliczenie wydajności pompowni ppoż.

4,10 Wstępne obliczenie wysokości podnoszenia pompy

4,11 Szczegółowe obliczenie wysokości podnoszenia pompy

Moduł 5 Określenie źródła wody

5,01 Źródła zasilania sieci ppoż.

5,02 Zasilanie sieci ppoż. bezpośrednio z sieci wodociągowej

5,03 Zasilanie sieci ppoż. z pompowni zasilanej z sieci wodociągowej 

5,04 Zasilanie sieci ppoż. z pompowni i zbiornika wody

5,05 Zasilanie sieci ppoż. z pompowni i zbiornika naturalnego (rzeka, jezioro, morze)

5,06 Zabezpieczenie sieci przed przepływem zwrotnym

5,07 Klasy niezawodności zasilania w wodę

5,08 Źródła wody do zasilania pompowni wg PN, VdS, NFPA i FM

5,09Rozwiązania techniczne zasilania pompowni wg PN, VdS, NFPA i FM

Moduł 6 Podstawy pomp i pompowni

6,01 Rodzaje pomp pożarowych

6,02 Zasada działania pompowni przeciwpożarowej

6,03 Rodzaje pomp pożarowych dopuszczonych w Polsce

6,04 Dobór układu pomp pożarowych: 1, 1+1, 2+1, 2+2

6,05 Schemat podstawowy układu pompowego

6,06 Schemat montażowy pompowni – przykład

6,07 Charakterystyka pompy wg PN, VdS, NFPA i FM

6,08 Warunki pracy pompy z napływem

6,09 Warunki pracy pompy ze ssaniem

6,10 Sprawdzenie nadwyżki antykawitacyjnej pompy

6,11 Kalkulator NPSHa do pobrania

6,12 Producenci pomp w Polsce i na świecie

6,13Producenci armatury w Polsce i na świecie

Moduł 7 Technologia pompowni ppoż.

7,01 Schemat hydrauliczny pompowni

7,02 Dobór pompy głównej i rezerwowej

7,03 Dobór pompy pilotującej

7,04 Dobór zbiorników zalewowych

7,05 Dobór rurociągu ssawnego indywidualnego

7,06 Dobór rurociągu ssawnego wspólnego

7,07 Dobór rurociągu tłocznego

7,08 Dobór kolektora tłocznego z zaworami ZKA

7,09 Dobór rurociagu testowego wraz z układem pomiarowym

7,10 Dobór rurociągu nadmiarowego

7,11 Połączenie pompowni ze zbiornikiem i siecią

7,12 Dobór przewodu spalinowego 

7,13 Dobór wentylacji technologicznej

7,14 Dobór zbiornika paliwa

7,15 Dobór ogrzewania pompowni

7,16 Dobór wentylacji bytowej

7,17 Dobór przyłącza wody (do napełniania zbiorników zalewowych)

7,18 Dobór odwodnienia posadzki

7,19 Przykład doboru pompowni do 1500 m3/h

Moduł 8 Metody dozowania środka pianotwórczego

8,01 Metody dozowania środka pianotwórczego

8,02 Schemat pompowni z układem dozowania

Moduł 9 Zasilanie i sterowanie pomp

9,01 Dobór zasilania elektrycznego

9,02 Układy startowe pomp wg PN, VdS i NFPA

9,03 Obliczenie progów załączenia pomp

Moduł 10 Wytyczne branżowe

10,01 Wytyczne konstrukcyjne

10,02 Wytyczne sanitarne

10,03 Wytyczne elektryczne

10,04Wytyczne automatyki i sterowania

Moduł 11 Testowanie i eksploatacja

11,01 Testowanie pomp pożarowych

11,02 Eksploatacja pompowni

Sprawdź tutaj https://akademiaprojektanta.pl/ap5-pompownie-tryskaczowe-kurs-lp/

Zapraszam do Akademii

Pozdrawiam

mgr inż. Adam Masłowski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here