KONFERENCJA Naukowo-Techniczna KLIMATYZACJA OBIEKTÓW SZPITALNYCH
KONFERENCJA Naukowo-Techniczna KLIMATYZACJA OBIEKTÓW SZPITALNYCH

Zapraszam do udziału w bezpłatnej konferencji realizowanej w formie online prezentującej najnowszą wiedzę i rozwiązania techniczne w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali.

Blog poradnikprojektanta.pl został patronem medialnym konferencji.

KONFERENCJA Naukowo-Techniczna KLIMATYZACJA OBIEKTÓW SZPITALNYCH

Organizator konferencji:

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

Dla kogo skierowana jest konferencja:

– projektanci instalacji wentylacji i klimatyzacji,
– inżynierowie i kierownicy robót,
– architekci,
– lekarze.

KONFERENCJA Naukowo-Techniczna KLIMATYZACJA OBIEKTÓW SZPITALNYCH
KONFERENCJA Naukowo-Techniczna KLIMATYZACJA OBIEKTÓW SZPITALNYCH

Co zyskasz dzięki konferencji:

Instalacja wentylacji i klimatyzacji ma zapewnić właściwe warunki sanitarno-higieniczne i powinna cechować się:

– odpowiednią wydajnością strumienia powietrza wentylacyjnego,
– właściwym doborem elementów nawiewnym oraz ich rozmieszczeniem,
– odpowiednią różnicą ciśnienia między pomieszczeniami.

Podczas konferencji poznasz aktualne trendy i badania w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitalnych sal chorych i operacyjnych.

Program konferencji:

  • Wpływ warunków pracy na bezpieczeństwo personelu medycznego i pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19,
  • Przegląd najnowszej wiedzy naukowej w zakresie klimatyzacji sal operacyjnych,
  • Wpływ typu nawiewu powietrza do sali operacyjnej, na częstość zakażeń rany pooperacyjnej, w planowanych operacjach stawów kolanowego i biodrowego,
  • Ocena higieniczna wyrobów stosowanych do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Krótka charakterystyka procesu oceny,
  • Założenia projektowe dotyczące systemów wentylacji i klimatyzacji w szpitalach – spojrzenie chirurga,
  • Eliminowanie zanieczyszczeń powietrza w szpitalnych zespołach operacyjnych
  • Sterylizacja powietrza w systemach klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenia służby zdrowia – możliwości techniczne oraz skuteczność działania
  • Wpływ parametrów odzieży medycznej na odczuwanie komfortu cieplnego personelu medycznego,
  • Środowisko cieplne w salach chorych – wyniki badań,
  • Modelowanie CFD w predykcji komfortu cieplnego i czystości mikrobiologicznej w sali operacyjnej w czasie zabiegu. Studium przypadku: Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka (Poznań), New Karolinska (Sztokholm, Szwecja), UZ Ghent (Belgia)

Data organizacji:

26 marca 2021 r., piątek – KONFERENCJA ONLINE

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych

Link do strony konferencji:

Strona główna konferencji

Link do rejestracji:

Zapisz się tutaj na konferencję!

Patronat honorowy

Patronat medialny

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here