WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA I RZECZOZNAWCY INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH 2019
WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA I RZECZOZNAWCY INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH 2019
Kursy specjalistyczne

Zapraszam serdecznie czytelników bloga poradnikprojektanta.pl do Warszawy.
W dniach 3 – 4 października 2019 r. odbędą się Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, organizowane przez Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
Patronat medialny pełni nasz blog poradnik projektanta.

Warsztaty PZITS odbędą się z udziałem przedstawicieli REHVA – Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych "PZITS"
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych „PZITS”

Podczas Warsztatów przedstawiane będą zagadnienia związane ze spojrzeniem na misję projektantów w dzisiejszych czasach, jak również konkretne zagadnienia techniczne.

Patronat honorowy nad Warsztatami objęty: Izba Gospodarcza Gazownictwa., Polska Izba Inzynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.

Do końca lipca obowiązują promocyjne ceny biletów. Zamknięcie rejestracji nastąpi 27 września 2019r.

Zostałem zaproszony do panelu dyskusyjnego pt.:”Jak powinien zmieniać się warsztat pracy projektanta” Zapraszam serdecznie do udziału w prezentowanym wydarzeniu.

Problematyka poruszana w pierwszej grupie tematów to m.in.:

• zmiana gospodarki linearnej na obiegi zamknięte, prawidłowe określanie obecnych priorytetów w branży a także trendy w rozwoju instalacji, jak powinien zmienić się warsztat projektanta
• energooszczędne rozwiązania przy projektowaniu i eksploatacji instalacji HVAC
• dom bez rachunków
• warsztat rzeczoznawcy XXI wieku
• modelowanie energetyczne a charakterystyka energetyczna budynku

Zagadnienia techniczne omówione będą w ramach następujących warsztatów panelowych:

• Projektowanie gazociągów wysokiego ciśnienia w Polsce. Uwarunkowania doboru materiałów polimerowych do budowy sieci gazowych
• Projektowanie i odbiór pompowni przeciwpożarowych zgodnie z nowymi przepisami i wiedzą techniczną
• Uwarunkowania prawne – przepisy dopuszczające budowę gazociągów z tworzyw sztucznych o ciśnieniu powyżej 10 barów w krajach Europy
• Podczyszczanie wód opadowych poprzez odwodnienia liniowe bez użycia separatora?
• Produkcja i odzysk ciepła w przemyśle
• Właściwy dobór izolacji technicznych na instalacjach ogrzewczych i klimatyzacyjnych
• Właściwy dobór instalacji gwarantuje bezpieczną pracę podczas wieloletniej eksploatacji czyli systemy zamocowań Niczuk w technice instalacyjnej
• Wybór właściwego systemu kanalizacji niskoszumowej na podstawie studium przypadku kompleksu biurowo-hotelowego POSEJDON CENTER

Projektowanie instalacji w Solidworks Routing Smap3D (Źródło: SOLIDEXPERT Polska Sp. z o.o. Sp.k.)
Projektowanie instalacji w Solidworks Routing Smap3D (Źródło: SOLIDEXPERT Polska Sp. z o.o. Sp.k.)

Tematy warsztatów panelowych:

1. Ewolucja czy Rewolucja – 100 lat projekcji i określania trendów i standardów w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce.
2. Energooszczędne rozwiązania przy projektowaniu i eksploatacji instalacji HVAC.
3. Jak powinien zmieniać się Warsztat Projektanta.
4. Wybór właściwego systemu kanalizacji niskoszumowej na podstawie studium przypadku kompleksu biurowo-hotelowego POSEJDON CENTER w Szczecinie.
5. Dom bez rachunków.
6 Projektowanie i odbiór pompowni przeciwpożarowych zgodnie z nowymi przepisami i wiedzą techniczną.
7. Uwarunkowania prawne i przepisy dopuszczające budowę gazociągów o ciśnieniu powyżej 10 barów w krajach Europy. Obowiązujące przepisy i uwarunkowania budowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia w Polsce.
8. Warsztat rzeczoznawcy PZITS XXI wieku.
9. Podczyszczanie wód opadowych poprzez odwodnienia liniowe bez użycia separatora?.
10. Produkcja i odzysk ciepła w przemyśle.
11. Właściwy dobór izolacji technicznych na instalacjach ogrzewczych i klimatyzacyjnych.
12. Modelowanie energetyczne a charakterystyka energetyczna budynku.
13. Właściwy dobór instalacji gwarantuje bezpieczną pracę podczas wieloletniej eksploatacji czyli systemy zamocowań Niczuk w technice instalacyjnej.
14. Projektowanie gazociągów wysokiego ciśnienia. Uwarunkowania doboru materiałów polimerowych do budowy sieci gazowych.
15. Wybór systemów wentylacyjnych a koszty zużycia energii budynku – analiza kosztów użytkowania budynku w zależności od wybranego rozwiązania projektowego.
16. Projekt budowlany a wykonawczy instalacji sanitarnych w Revicie.
17. Centrale kompaktowe FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru Acon. Systemy napowietrzania klatek schodowych FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru PressAir.
18. Indoor Environment quality under EPBD: EN 16798-1 standard and REHVA residential ventilation guidebook.
19. Porównanie technologii klimatyzacji precyzyjnej centrów przetwarzania danych – case study.

WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA I RZECZOZNAWCY INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH 2019 - PATRONAT MEDIALNY
WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA I RZECZOZNAWCY INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH 2019 – PATRONAT MEDIALNY

Link do wydarzenia:
Warsztat pracy projektanta – PZITS 2019

Link do rejestracji:
REJESTRACJA – Warsztat pracy projektanta – PZITS 2019

Do zobaczenia w Warszawie!
Pozdrawiam
mgr inż. Adam Masłowski

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here