WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA I RZECZOZNAWCY INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH 2019
WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA I RZECZOZNAWCY INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH 2019

Zapraszam serdecznie czytelników bloga poradnikprojektanta.pl do Warszawy.
W dniach 3 – 4 października 2019 r. odbędą się Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych, organizowane przez Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
Patronat medialny pełni nasz blog poradnik projektanta.

Warsztaty PZITS odbędą się z udziałem przedstawicieli REHVA – Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych "PZITS"
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych „PZITS”

Podczas Warsztatów przedstawiane będą zagadnienia związane ze spojrzeniem na misję projektantów w dzisiejszych czasach, jak również konkretne zagadnienia techniczne.

Patronat honorowy nad Warsztatami objęty: Izba Gospodarcza Gazownictwa., Polska Izba Inzynierów Budownictwa, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie.

Do końca lipca obowiązują promocyjne ceny biletów. Zamknięcie rejestracji nastąpi 27 września 2019r.

Zostałem zaproszony do panelu dyskusyjnego pt.:”Jak powinien zmieniać się warsztat pracy projektanta” Zapraszam serdecznie do udziału w prezentowanym wydarzeniu.

Problematyka poruszana w pierwszej grupie tematów to m.in.:

• zmiana gospodarki linearnej na obiegi zamknięte, prawidłowe określanie obecnych priorytetów w branży a także trendy w rozwoju instalacji, jak powinien zmienić się warsztat projektanta
• energooszczędne rozwiązania przy projektowaniu i eksploatacji instalacji HVAC
• dom bez rachunków
• warsztat rzeczoznawcy XXI wieku
• modelowanie energetyczne a charakterystyka energetyczna budynku

Zagadnienia techniczne omówione będą w ramach następujących warsztatów panelowych:

• Projektowanie gazociągów wysokiego ciśnienia w Polsce. Uwarunkowania doboru materiałów polimerowych do budowy sieci gazowych
• Projektowanie i odbiór pompowni przeciwpożarowych zgodnie z nowymi przepisami i wiedzą techniczną
• Uwarunkowania prawne – przepisy dopuszczające budowę gazociągów z tworzyw sztucznych o ciśnieniu powyżej 10 barów w krajach Europy
• Podczyszczanie wód opadowych poprzez odwodnienia liniowe bez użycia separatora?
• Produkcja i odzysk ciepła w przemyśle
• Właściwy dobór izolacji technicznych na instalacjach ogrzewczych i klimatyzacyjnych
• Właściwy dobór instalacji gwarantuje bezpieczną pracę podczas wieloletniej eksploatacji czyli systemy zamocowań Niczuk w technice instalacyjnej
• Wybór właściwego systemu kanalizacji niskoszumowej na podstawie studium przypadku kompleksu biurowo-hotelowego POSEJDON CENTER

Projektowanie instalacji w Solidworks Routing Smap3D (Źródło: SOLIDEXPERT Polska Sp. z o.o. Sp.k.)
Projektowanie instalacji w Solidworks Routing Smap3D (Źródło: SOLIDEXPERT Polska Sp. z o.o. Sp.k.)

Tematy warsztatów panelowych:

1. Ewolucja czy Rewolucja – 100 lat projekcji i określania trendów i standardów w gospodarce wodno-ściekowej w Polsce.
2. Energooszczędne rozwiązania przy projektowaniu i eksploatacji instalacji HVAC.
3. Jak powinien zmieniać się Warsztat Projektanta.
4. Wybór właściwego systemu kanalizacji niskoszumowej na podstawie studium przypadku kompleksu biurowo-hotelowego POSEJDON CENTER w Szczecinie.
5. Dom bez rachunków.
6 Projektowanie i odbiór pompowni przeciwpożarowych zgodnie z nowymi przepisami i wiedzą techniczną.
7. Uwarunkowania prawne i przepisy dopuszczające budowę gazociągów o ciśnieniu powyżej 10 barów w krajach Europy. Obowiązujące przepisy i uwarunkowania budowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia w Polsce.
8. Warsztat rzeczoznawcy PZITS XXI wieku.
9. Podczyszczanie wód opadowych poprzez odwodnienia liniowe bez użycia separatora?.
10. Produkcja i odzysk ciepła w przemyśle.
11. Właściwy dobór izolacji technicznych na instalacjach ogrzewczych i klimatyzacyjnych.
12. Modelowanie energetyczne a charakterystyka energetyczna budynku.
13. Właściwy dobór instalacji gwarantuje bezpieczną pracę podczas wieloletniej eksploatacji czyli systemy zamocowań Niczuk w technice instalacyjnej.
14. Projektowanie gazociągów wysokiego ciśnienia. Uwarunkowania doboru materiałów polimerowych do budowy sieci gazowych.
15. Wybór systemów wentylacyjnych a koszty zużycia energii budynku – analiza kosztów użytkowania budynku w zależności od wybranego rozwiązania projektowego.
16. Projekt budowlany a wykonawczy instalacji sanitarnych w Revicie.
17. Centrale kompaktowe FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru Acon. Systemy napowietrzania klatek schodowych FlaktGroup oraz narzędzie ich doboru PressAir.
18. Indoor Environment quality under EPBD: EN 16798-1 standard and REHVA residential ventilation guidebook.
19. Porównanie technologii klimatyzacji precyzyjnej centrów przetwarzania danych – case study.

WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA I RZECZOZNAWCY INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH 2019 - PATRONAT MEDIALNY
WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA I RZECZOZNAWCY INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH 2019 – PATRONAT MEDIALNY

Link do wydarzenia:
Warsztat pracy projektanta – PZITS 2019

Link do rejestracji:
REJESTRACJA – Warsztat pracy projektanta – PZITS 2019

Do zobaczenia w Warszawie!
Pozdrawiam
mgr inż. Adam Masłowski

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here