Zbiornik retencyjny
Kursy specjalistyczne

W niniejszym wpisie chciałbym przedstawić kilka podstawowych typów zbiorników retencyjnych wód opadowych (deszczowych).  Zbiorniki służą do gromadzenia spływu opadowego, rozsączania wody do gruntu oraz stopniowego odprowadzania wód do innego odbiornika.

Rozróżniamy kilka podstawowych typów zbiorników:

1. Zbiornik retencyjny –  wody opadowe są gromadzone bez ich rozsączania do gruntu. Zbiornik posiada szczelne dno i ściany zbiornika. Całkowita objętość wody dopływająca do zbiornika  jest odprowadzana stopniowo do innego odbiornika (grawitacyjnie lub za pomocą przepompowni wód deszczowych).  Odpływ zazwyczaj jest dławiony.  Wynika to warunków technicznych wydanych przez zarządcę, który ogranicza maksymalny zrzut wód .

Zbiornik jest wymiarowy na podstawie bilansu wód opadowych oraz odpływu wody ze zbiornika.

2. Zbiornik retencyjno-infiltracyjny – wody opadowe są gromadzone  i  jednocześnie  rosączane do gruntu. Zbiornik posiada dno i ściany umożliwiające infiltracje wody. Nadmiar wody odprowadzany jest do innego odbiornika grawitacyjnie lub za pomocą przepompowni wód deszczowych.

Zbiornik jest wymiarowy na podstawie bilansu wód opadowych, zdolności infiltracyjnej gruntu oraz odpływu wody ze zbiornika.

3. Zbiornik infiltracyjno-odparowujący –  wody opadowe  są  przetrzymywane i jednocześnie  rosączane do gruntu. Zbiornik posiada dno i ściany umożliwiające infiltracje wody. Objętość zbiornika projektowana jest w celu zatrzymania całej ilości spływających wód opadowych.

Wskazane jest projektowanie przelewów  awaryjnych, które odprowadzą niebezpieczny nadmiar wody. Zbiornik jest wymiarowy na podstawie bilansu wód opadowych, zdolności infiltracyjnej gruntu oraz ilości wód odparowujących.

4. Zbiornik retencyjno-filtracyjny – wody opadowe są gromadzone w zbiorniku, odplyw wód następuje przez warstwę filtracyjną.

Zbiornik jest wymiarowy na podstawie bilansu wód opadowych oraz zdolności filtracyjnej warstwy, przez którą odpływa woda.

5. Zbiornik odparowujący – wody opadowe są gromadzone w zbiorniku o szczelnym dnie i ścianach.  Zbiornik jest wymiarowy na podstawie bilansu wód opadowych oraz ilości wód odparowujących.

Nie zaleca się projektowania takich zbiorników bez przelewu awaryjnego.

Zbiornik retencyjny uszczelniony membraną EPDM
Zbiornik retencyjny uszczelniony membraną EPDM

 

Zbiornik retencyjny w centrum Poznania
Zbiornik retencyjny w centrum Poznania
Zbiornik retencyjny w centrum Poznania
Zbiornik retencyjny w centrum Poznania
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny – odwodnienie Autostrady A2
Zbiornik retencyjny uszczelniony membraną PVC
Zbiornik retencyjny uszczelniony membraną PVC
Zbiornik retencyjny uszczelniony membraną PVC
Zbiornik retencyjny uszczelniony membraną PVC

Zapraszam również do przeczytania i pobierania:
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny – Przykładowy przekrój w Auto CAD 2004

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

9 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here