Miesięczne Archiwum: luty 2013

PN-EN 12845 Stałe urządzenia gaśnicze – Instalacje tryskaczowe – streszczenie

3
Zakres normy W normie przedstawiono wymagania dotyczące projektowania, instalowania i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych. Jest to Polska wersja normy europejskiej EN12845, która została przetłumaczona przez...