Miesięczne Archiwum: lipiec 2016

Inspekcja (kamerwanie) TV kanału sanitarnego

Inspekcja TV kanalizacji sanitarnej – foto

0
Dokumentacja powykonawcza Jednym z dokumentów odbiorowych kanalizacji sanitarnej lub deszczowej jest płyta CD z inspekcji kanału. Inspekcja TV (monitoring) kanałów gwarantuje prawidłową wizualną ocenę stanu...