Inspektor Nadzoru Budowlanego (Inwestorskiego) – sektor prywatny
Kwi25

Inspektor Nadzoru Budowlanego (Inwestorskiego) – sektor prywatny

Inspektor nadzoru inwestorskiego – zgodnie z Prawem budowlanym uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać ustanowiony dobrowolnie przez inwestora lub obligatoryjnie z nakazu wydanego w decyzji...

Read More