Instalacje sanitarne bez pozwolenia na budowę!
Sie25

Instalacje sanitarne bez pozwolenia na budowę!

Instalacje sanitarne, elektryczne i telekomunikacyjne w budynku bez pozwolenia na budowę! W dniu 28 czerwca 2015r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane (Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. opublikowana w Dz.U. 2015, poz. 443). Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych w nowym prawie budowlanych jest dodanie do listy obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych...

Read More