Sieci ciepłownicze – przykładowa budowa z Poznania
Lis20

Sieci ciepłownicze – przykładowa budowa z Poznania

Sieci ciepłownicze (cieplne) można projektować i budować na podstawie wytycznych producenta. Warunkiem jest zgodność projektu z obowiązującymi normami. Do podstawowych norm z zakresu ciepłownictwa należą: PN-75/B-01420 – Ciepłownictwo Urządzenia i sieć zewnętrzna Oznaczenia na mapach i planach. PN-EN 489 – Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych...

Read More