Sieci ciepłownicze – przykładowa budowa z Poznania

Sieci ciepłownicze (cieplne) można projektować i budować na podstawie wytycznych producenta. Warunkiem jest zgodność projektu z obowiązującymi normami.

Do podstawowych norm z zakresu ciepłownictwa należą:

PN-75/B-01420 – Ciepłownictwo Urządzenia i sieć zewnętrzna Oznaczenia na mapach i planach.
PN-EN 489 – Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu.
PN-EN 253 (wycofana) – Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.
PN-EN 448 – Sieci ciepłownicze — System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -Kształtki – zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu.

Poniżej kilka zdjęć z budowy sieci ciepłowniczej na osiedlu Armii Krajowej oraz ul. Bułgarskiej w Poznaniu

m.in. przejście pod drogą w rurze osłonowej. Uszczelnienie rury osłonowej i przewodowej opaską termokurczliwą. Każda rura preizolowana przed montażem powinna być poddana kontroli. Należy sprawdzić stan rury osłonowej, poprawność działania systemu alarmowego, stan izolacji cieplnej. Uszkodzoną i utlenioną piankę poliuretanową należy usunąć aż do odsłonięcia części suchej.

 

Author: Adam Masłowski

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *