Protokół próby szczelności instalacji gazu
Kursy specjalistyczne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych określa szczegółowe wytyczne użytkowania i instalacji urządzeń gazowych. W rozporządzeniu zostały opisane zasady wykonywania głównej próby szczelności oraz obowiązki właściciela budynku w zakresie eksploatacji instalacji gazu.

Główną próbę szczelności należy przeprowadzić w przypadku:

– wykonania nowej instalacji,
– jej przebudowy lub remontu,
– wyłączeniu jej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
– gdy nowa instalacja gazowa nie została napełniona gazem w okresie 6 miesięcy od daty przeprowadzenia głównej próby szczelności – próbę te należy przeprowadzić ponownie.

Podstawowe zasady wykonywania głównej próby szczelności instalacji gazu w budynkach mieszkalnych:

– próbę szczelności przeprowadza wykonawca instalacji w obecności dostawcy gazu,
– osoba kierująca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w zakresie instalacji gazowych,
– próbę szczelności przeprowadza się odrębnie dla części instalacji przed gazomierzem oraz odrębnie dla pozostałej części z pominięciem gazomierzy,
– próbę szczelności przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu,

 

Próba koniecznie przed pomalowaniem przewodów instalacji gazu
Próba koniecznie przed pomalowaniem przewodów instalacji gazu

– manometr użyty do przeprowadzenia głównej próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji; w protokole z próby szczelności należy wpisać pełne dane użytego przyrządu pomiarowego,
– zakres pomiarowy manometru powinien wynosić:
1) 0-0,06 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,05 MPa,
2) 0-0,16 MPa w przypadku ciśnienia próbnego wynoszącego 0,1 MPa,
– ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa,
– wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

 

Protokół próby szczelności instalacji gazu
Protokół próby szczelności instalacji gazu

 

Niezbędne czynności kontrole do wykonania przed rozpoczęciem próby ciśnienia:

– sprawdzenie zgodności ułożenia przewodów gazowych z projektem,
– sprawdzenie zgodności ułożenia rur spalinowych z projektem,
– sprawdzenie materiałów użytych do budowy instalacji gazu,
– sprawdzenie jakości połączeń skręcanych, spawanych i zaprasowywanych.

Wg przepisów niemieckich DVGW-TRGI 1986 rozróżnia się 3 stopnie szczelności w zależności od zamierzonej wielkości przecieków gazu:
– poniżej 1 1/h szczelność pełna – przewody można eksploatować,
– 1,0-5,0 1/h szczelność obniżona – przywrócić szczelność w ciągu 4 tygodni,
– powyżej 5 1/h przewody nieszczelne – wymagają natychmiastowego wyłączenia z eksploatacji.

 
 

Poniżej przedstawiam przykładowy protokół z głównej próby wytrzymałości i szczelności wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym

…………………………………………………….. ………………………………………
Pieczątka wykonawcy
…………………………………………………….. Data wykonania próby szczelności
……………………………………………………..
PROTOKÓŁ NR ……………………… Z GŁÓWNEJ PRÓBY WYTRZYMAŁOŚCI I SZCZELNOŚCI WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU

1. Dane dotyczące budynku:
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………
Rodzaj budynku: ……………………………………………………………………………………………………

2. Inwestor: ………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………

3. Wykonawca instalacji: ……………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

4. Dane wewnętrznej instalacji gazowej:
Rodzaj instalacji: nowa, istniejąca, rozbudowa*
Materiał rur: …………………………. Technika łączenia: ………………………………………………..
Średnica rur: …………………………. Lokalizacja gazomierza: ………………………………………..

5. Dane przyrządu pomiarowego:
Rodzaj: ……………………………………………………………… Numer: ………………………………………
Klasa dokładności: …………………………………………… Zakres: ………………………………………
Data uwierzytelnienia: ……………………………………………………………………………………………

6. Parametry przeprowadzonej próby:
Medium próbne: powietrze, gaz obojętny *
Ciśnienie próby: ………………………………………………………………………………………………………
Czas trwania próby: …………………………………………………………………………………………………

7. Wynik próby:
POZYTYWNY – brak spadku ciśnienia *
NEGATYWNY – spadek ciśnienia o ………….. MPa w czasie trwania próby *

8. Członkowie komisji:

…………………………………………………… ……………………………………………………
…………………………………………………… ……………………………………………………
(Przedstawiciel inwestora) (Przedstawiciel wykonawcy)

Poniżej możecie pobrać za darmo przykładowy protokół z próby szczelności instalacji gazu oraz rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych:

Protokół głównej próby szczelności instalacji gazu DOC
Protokół głównej próby szczelności instalacji gazu PDF
W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

Literatura
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
2. Konrad Bąkowski. Sieci i instalacje gazowe. Warszawa, 2013.

13 KOMENTARZE

 1. Jestem ciekawy, czy kiedykolwiek osoba, która musiała wykonać próbę szczelności na odebranej już wcześniej instalacji gazowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym, to zabezpieczenie usuwała po to żeby wykonać nową próbę szczelności (np. po wyłączeniu instalacji z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy). Nie wyobrażam sobie w jaki sposób miałaby to zrobić np. poprzez „wypiaskowanie” zabezpieczenia wszystkich rurociągów (?). Wg mnie w praktyce jest to nierealne ze względu na ogromne koszty. Uważam, że przepisy powinny ten wątek jednoznacznie sprecyzować. Co o tym myślicie?

  Polecam również zapoznanie się z normą PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa – Kontrola okresowa [w jej załączniku A (informacyjnym) zamieszczono wzory protokołów kontroli okresowej instalacji gazowych przeprowadzanej w budynkach oraz u odbiorców indywidualnych]. W ww. normie jest również odwołanie do normy PrPN-M-34506 Instalacje gazowe – eksploatacyjna próba szczelności, jednak nie mogę jej nigdzie znaleźć. Z tego co przeczytałem w prasie branżowej raczej nikt nie wykonuje u nas w kraju eksploatacyjnej próby szczelności ponieważ prawo tego nie wymaga: polskiinstalator.com.pl/spis-artykuow/instalacje-gazowe/70-instalacje-gazowe/824-przeglady-instalacji-gazowych-procedury-uchybienia-i-zalecenia.html

  Pozdrawiam

 2. W większości projektów instalacji gazowych wewnętrznych spotykam się z rozgraniczeniem wykonywania prób szczelności instalacji doziemnej oraz wewnętrznej w budynku (skrzynka z gazomierzem przy granicy działki).
  W dokumentacji projektowej przywoływane są przepisy dotyczące SIECI gazowych (do instalacji doziemnych) oraz wewnętrznych. Czyli w skrócie: 2 próby na różne ciśnienia.
  Czy powyższe wymagania mają sens i są prawidłowe, jeśli ciśnienie za reduktorem ma tylko 2-2,5kPa?

 3. Wzór protokołu ciekawy, ale brakuje mi tam informacji o zamontowanych urządzeniach gazowych (kocioł gazowy, kuchenka gazowa; jaka moc?). Czy oprócz protokołu próby szczelności instalacji gazu zamieszczasz również protokół z odbioru instalacji gazu?

 4. Jako kierownik robót często odbieram instalację na wspólnym protokole z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelność. Do protokołu załączam również następujące załączniki: 1. Protokół kominiarski zaświadczający o prawidłowym podłączeniu odbiorników gazu do przewodów spalinowych
  i sprawdzeniu układu wentylacyjnego 2. Świadectwo wzorcowania manometru 3. Świadectwa kwalifikacyjne wykonawcy gazu.

 5. Witam w artykule jest błąd odnośnie zakresu ciśnień zastosowanych manometrów podczas prób. Pisze że zakres manometru przy próbie 0,1 MPa wynosi 0-0,016 MPa. Powinno być od 0 do 0,16 MPa. Pozdrawiam

  • Witam
   widać że autor pisze i nie czyta ani swego artykułu ani komentarzy bo minęło prawie dwa od ukazania się komentarza „Kontrola Jakości” a błąd nadal nie został usunięty !! pozycja przecinka ma DUŻE znaczenie
   pozdrawiam

   • Witam i dziękuje za czujność. Autor czyta swoje artykuły i odpowiada na komentarze 🙂 Obecnie na blogu mam ponad 160 artykułów, prowadzę kameralnego bloga i nie stać mnie, aby spędzać czas na aktualizacji artykułów i poprawianiu tzw. „literówek” w archiwalnych artykułach. Oczywiście dziękuje bardzo za wszelkie uwagi. W miarę możliwości wszystko poprawiam na bieżąco. Pozdrawiam serdecznie

 6. Dostawca gazu nie bierze udziału w próbie ciśnieniowej lub jej odbiorze. Nie mam takiego obowiązku już od dawna. Taki był kiedyś zwyczaj, aby ,,skasować” Klienta na 60-70 zł za podpis pracownika Gazowni.
  Nie ma takiego obowiązku, gdyż jest wyraźny podział na przyłącze gazowe z szafką (odpowiada dostawca gazu) + wewnętrzna instalacja gazowa w budynku (odpowiada wykonawca instalacji + odbiorca lub administrator obiektu).
  Dwie różna inwestycje – osobne protokoły, gdyż jest osobna odpowiedzialność.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here