Uzgodnienia z Zarządami Melioracji i Urządzeń Wodnych w Polsce
Kwi01

Uzgodnienia z Zarządami Melioracji i Urządzeń Wodnych w Polsce

Sprawność urządzeń wodno-melioracyjnych, zależy od ich obsługi i regularnej konserwacji. Ponieważ w Polsce nie ma obowiązku uzgadniania tras zbieraczy i sączków drenarskich w ZUDP (Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej), rurociągi te nie są wykazywane na planach sytuacyjno-wysokościowych. Często zdarza się, że fragmenty zbieraczy i studzienki melioracyjne oznaczane są przez geodetów jako kanalizacja deszczowa. W praktyce te...

Read More