Budowa melioracji

Sprawność urządzeń wodno-melioracyjnych, zależy od ich obsługi i regularnej konserwacji. Ponieważ w Polsce nie ma obowiązku uzgadniania tras zbieraczy i sączków drenarskich w ZUDP (Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej), rurociągi te nie są wykazywane na planach sytuacyjno-wysokościowych. Często zdarza się, że fragmenty zbieraczy i studzienki melioracyjne oznaczane są przez geodetów jako kanalizacja deszczowa. W praktyce te urządzenia okazują się elementami istniejących melioracji. Jedynymi instytucjami, które posiadają wykaz i stan urządzeń melioracyjnych w Polsce są Oddziały Terenowe Wojewódzkich Zarządów Melioracji.

Złe rozpoznanie terenu i mała dociekliwość projektantów w stosunku do istniejących urządzeń melioracyjnych (np. zbieracze, sączki, studzienki i wyloty drenarskie prze drogach) skutkuje częstymi błędami projektowymi w dokumentacji projektowej, jak również całkowitym pominięciem tej branży w uzgodnieniach. Problem pojawia się dopiero na budowie, kiedy układając sieci kanalizacyjne, wodociągowe itp. natrafiamy na rurociągi drenarskie nie naniesione na mapie. Zdarzają się sytuacje w których wykonawcy wg własnej koncepcji przebudowują saczki, nie zawsze poprawnie. Może to skutkować źle funkcjonującym systemem melioracyjnym, lub co gorsze podmyciem świeżo zagęszczonego podłoża i zapadnięciem się terenu. A jeśli była to nowa droga asfaltowa? Rosną koszty wykonawcy.
Dlatego bardzo ważnym i istotnym punktem w projektowaniu są uzgodnienia z Melioracjami. Dotyczy to głównie projektów związanych z budową nowych dróg, sieci i przyłączy.

Etapy uzgodnień dokumentacji projektowej z Zarządami Melioracji i Urządzeń Wodnych:

1. Sprawdzenie na terenie, którego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Polsce zlokalizowana jest inwestycja.

2. Sprawdzenie na terenie, którego Oddziału Terenowego znajduje się inwestycja.

3. Wysłanie zapytania o warunki techniczne przebudowy sieci i urządzeń melioracyjnych lub opinii dt. budowy Naszej inwestycji.

Zapytanie wysyłamy bezpośrednio do Oddziału Terenowego. Możemy wysłać na adres Zarządu Wojewódzkiego, ale Nasze pismo i tak zostanie odesłane do Oddziału Terenowego.
Wysyłamy pismo przewodnie i dwa komplety map sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonymi fragmentami dotyczącymi uzgodnień. Jeden komplet do użytku Melioracji, drugi z prośbą o zaznaczenie urządzeń melioracyjnych i odesłanie.

4. Zapoznanie się z opinią lub warunkami melioracji.

Jeżeli istnieje taka możliwość kupujemy od Zarządu Melioracji skany map z naniesionymi zbieraczami i sączkami na terenach rolniczych, na których ma być realizowana inwestycja lub innych urządzeń. Mapy takie możemy w prosty sposób skalibrować i podpiąć w Auto CAD-e pod plan geodezyjny. Z uwagi na małą dokładność planów urządzeń melioracyjnych, które często były rysowane ręcznie w skali 1:5000, dokładność takiego przenoszenia rurociągów drenarskich na Nasze podkłady waha się od +- 1 m do +- kilku metrów.

5. Jeżeli zachodzi konieczność przebudowy urządzeń melioracyjnych uzgadniamy to z Melioracjami.

Jeżeli opracowujemy operat wodnoprawny na budowę urządzeń melioracji podstawowych lub szczegółowych również musimy uzgodnić ostateczną wersję operatu.
Poniżej przedstawiam podstawowe zadania Terenowych Oddziałów Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Polsce:
– obsługa i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (rzek, kanałów, wałów przeciwpowodziowych, budowli hydrotechnicznych, pompowni melioracyjnych i zbiorników),
– regularna konserwacja urządzeń melioracyjnych oraz sprawowanie nadzoru technicznego nad wykonywaniem robót konserwacyjnych,
– prowadzenie ewidencji urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych na obszarze działania podległego Oddziału Terenowego,
– uzgadnianie projektów w zakresie kolizji z urządzeniami melioracji podstawowych i szczegółowych tj. wydawanie warunków technicznych przebudowy lub opinii technicznych, uzgadnianie rozwiązań projektowych oraz późniejsza kontrola poprawności realizacji,
– realizowanie działań inwestycyjnych poprzez budowę nowych urządzeń oraz remonty i modernizacje istniejących
– ochrona przeciwpowodziowa.

Ogólnie mówiąc Oddziały Terenowe realizują zadania w zakresie utrzymania i eksploatacji systemów wodno-melioracyjnych rolnictwa i zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here