Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy dróg i mostów – zakres rzeczowy dokumentacji
Maj30

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy dróg i mostów – zakres rzeczowy dokumentacji

Projekt budowlano-wykonawczy powinny zawierać w szczególności: I. Część opisową i rysunkową zawierającą w szczególności: – projekt zagospodarowania terenu, – zbiorczą planszę uzbrojenia istniejącego i projektowanego, – projekt drogowy, – projekt mostowy (jeżeli jest wymagany), – projekt kanalizacji deszczowej i przykanalików z wpustami, – projekt przepustów, – operat wodnoprawny z pozwoleniem...

Read More
Etapy projektowania i budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej
Maj21

Etapy projektowania i budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej

ETAP PROJEKTOWANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO 1. Zebrać materiały do zaprojektowania kanalizacji: a) mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:1000 lub 1:500 – w przypadku budowy nowego rurociągu aktualizacja mapy zasadniczej, – w przypadku remontu rurociągu wektoryzacja mapy zasadniczej lub mapa zasadnicza w postaci rastrowej b) zebranie informacji o istniejącym i projektowanym uzbrojeniu podziemnym 2. Wystąpić z wnioskiem o...

Read More

Pierwsza w Polsce wirtualna wystawa rozwiązań wspomagających projektowanie CAD

50 bezpłatnych warsztatów on-line PROCAD EXPO 2012. Zapraszam na Pierwszą w Polsce wirtualną wystawę rozwiązań wspomagających projektowanie CAD. 21-25 maja 2012. Więcej informacji na stronie Wirtualne Targi PROCAD EXPO 2012

Read More
Bezpłatne szkolenie on-line nt.”Audytor H2O 1.5 – projektowanie instalacji wodociągowych”
Maj16

Bezpłatne szkolenie on-line nt.”Audytor H2O 1.5 – projektowanie instalacji wodociągowych”

W dn. 31 maja 2012 r. , o godzinie 10:00 odbędzie się bezpłatne szkolenie on-line nt.”Audytor H2O 1.5 – projektowanie instalacji wodociągowych”. Spotkanie poprowadzi Pan Piotr Wereszczyński Agenda spotkania: – zasady i zakres działania programu, – funkcje rysowania, – funkcje tworzenia bloków danych, – funkcje inteligentnego powielania powtarzalnych części projektu, – funkcje pomocy...

Read More