Miesięczne Archiwum: czerwiec 2017

Typowe rozwiązania węzłów wodociągowych System BAIO Hawle

10 typowych węzłów wodociągowych

11
Zasuwy, kształtki, połączenia kołnierzowe, hydranty, opaski do nawiercania, złączki rurowe to podstawowe elementy systemu wodociągowego. Armatura w wodociągach służy do zamykania i regulowania przepływu....