Budowa sieci sanitarnych w ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu
Cze13
Read More
Przegroda filtracyjna (grodza) jako element odwodnienia dróg
Kwi18

Przegroda filtracyjna (grodza) jako element odwodnienia dróg

Jednym ze sposobów ograniczenia oddziaływania ścieków deszczowych spływających z dróg i innych obiektów na stan czystości odbiorników jest zastosowanie przegrody filtracyjnej (grodzy). Jest to jedna z mechanicznych metod podczyszczania wód opadowych, która spełnia trzy zasadnicze role: – w wyniku procesu sedymentacji następuje redukcja zawiesiny ogólnej, – w wyniku procesu piętrzenia wody na progu (grodzy) następuję...

Read More