Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy dróg i mostów – zakres rzeczowy dokumentacji
Maj30

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy dróg i mostów – zakres rzeczowy dokumentacji

Projekt budowlano-wykonawczy powinny zawierać w szczególności: I. Część opisową i rysunkową zawierającą w szczególności: – projekt zagospodarowania terenu, – zbiorczą planszę uzbrojenia istniejącego i projektowanego, – projekt drogowy, – projekt mostowy (jeżeli jest wymagany), – projekt kanalizacji deszczowej i przykanalików z wpustami, – projekt przepustów, – operat wodnoprawny z pozwoleniem...

Read More