Podstawowe czynności wykonywane przez inżyniera (Engineer Job Activities)
Gru29

Podstawowe czynności wykonywane przez inżyniera (Engineer Job Activities)

Podstawowe czynności wykonywane przez inżyniera: 1. Wyznaczenie głównego celu działania jak np. rozwiązanie problemu technicznego, uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego, zaprojektowanie wydzielonej części instalacji lub całej sieci. 2. Zebranie niezbędnych informacji wyjściowych do projektowania: • Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, • Przeprowadzenie inwentaryzacji terenu lub obiektu, • Przegląd materiałów (analiz,...

Read More