Wypis z ewidencji gruntów i budynków
Mar04

Wypis z ewidencji gruntów i budynków

Wygrywając przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej musimy przygotować wszystkie materiały niezbędne dla realizacji całego zakresu objętego projektem. Jedną z podstawowych prac przygotowawczych do projektowania jest uzyskanie kompletnego wykazu działek objętych inwestycją od właściwego organu ewidencji gruntów (rejestru gruntu). Ewidencja obejmuje informacje dotyczące: • gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów...

Read More