Projekt instalacji gazowej w 25 krokach
Mar04

Projekt instalacji gazowej w 25 krokach

Projekt instalacji gazowej w 25 krokach – Praktyczny poradnik asystenta i projektanta Zacznijmy od podstaw. Definicje instalacji gazu określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. § 156. Wewnętrzna instalacja gazu – Instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym,...

Read More
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy dróg i mostów – zakres rzeczowy dokumentacji
Maj30

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy dróg i mostów – zakres rzeczowy dokumentacji

Projekt budowlano-wykonawczy powinny zawierać w szczególności: I. Część opisową i rysunkową zawierającą w szczególności: – projekt zagospodarowania terenu, – zbiorczą planszę uzbrojenia istniejącego i projektowanego, – projekt drogowy, – projekt mostowy (jeżeli jest wymagany), – projekt kanalizacji deszczowej i przykanalików z wpustami, – projekt przepustów, – operat wodnoprawny z pozwoleniem...

Read More