Przepływ ścieków sanitarnych. Studnia przyłączeniowa PP600
Przepływ ścieków sanitarnych. Studnia przyłączeniowa PP600
Kursy specjalistyczne

Obliczenia przepływu ścieków sanitarnych wewnątrz budynków można wykonać w oparciu o dwie normy:

–> PN – 92/B – 01707: Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
–> PN – EN 12056 – 2: Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia. Norma określa zasady obliczeń instalacji odprowadzających ścieki w systemach kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków.
Norma PN – 92/B – 01707: Instalacje kanalizacyjne została wycofana i obowiązującym aktem do obliczeń jest wersja normy europejskiej EN 12056-2:2000 przetłumaczona na język polski.

Obliczenia przeprowadzamy dla jednego z czterech systemów kanalizacyjnych:
System I – System pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podejściami częściowo wypełnionymi. Urządzenia sanitarne są podłączone do podejść częściowo wypełnionych. Podejścia te są projektowane przy stopniu wypełnienia 0,5 (50 %) i są podłączone do pojedynczego pionu kanalizacyjnego.
Poniższe przykłady oraz arkusz kalkulacyjny uwzględniają obliczenia dla systemu I.

Przepływ ścieków sanitarnych. Studnia przyłączeniowa PP600
Przepływ ścieków sanitarnych. Studnia przyłączeniowa PP600

Przepływ ścieków obliczamy na podstawie wzoru:

Wzór na obliczenie natężenia przepływu ścieków Qww
gdzie:
Qww = natężenie przepływu ścieków [l/s],
K = współczynnik częstości,
ΣDU = suma odpływów jednostkowych [l/s].

Całkowity przepływ ścieków w instalacji wynosi:

 

Qtot = Qww + Qc + Qp
gdzie:
Qtot = całkowite natężenie przepływu (l/s)
Qww = natężenie przepływu ścieków (l/s)
Qc = ciągłe natężenie przepływu (l/s)
Qp = natężenie przepływu wód przetłaczanych (l/s)

Qtot jest przepływem obliczeniowym w części lub w całym systemie instalacji odprowadzającej ścieki z urządzeń sanitarnych, z urządzeń z przepływem ciągłym i z pompowni. Do natężenia przepływu ścieków należy dodać w całości przepływy ciągłe i wydajności pompowni.

Jeżeli w naszej instalacji nie występuje przepływ ciągły lub nie przetłaczamy ścieków z innych systemów do projektu przyjmujemy wartość Qww [l/s].

Arkusz kalkulacyjny / kalkulator obliczenia natężenia przepływu ścieków Qww
Arkusz kalkulacyjny / kalkulator obliczenia natężenia przepływu ścieków Qww

Przykład obliczenia natężenia przepływu ścieków dla domu jednorodzinnego z kuchnią i dwoma łazienkami:

Standard wyposażenia:
Kuchnia: zlew kuchenny, zmywarka.
Łazienka nr 1: Umywalka, natrysk z korkiem, ustęp spłukiwany ze zbiornikiem 6.0L, pralka.
Łazienka nr 2: Umywalka, wanna, ustęp spłukiwany ze zbiornikiem 6.0L.
Suma odpływów jednostkowych DU = 9,00 [l/s]
Obliczeniowe natężenie przepływu ścieków Qww = 1,5 [l/s]
Dobrano kanał odpływowy z rur PVC-U kl. S (SN8) SDR34 o średnicy zewn. 160mm. Kanał należy układać ze spadkiem 2,8%.
Przy spadku kanału i=2,8% i przy przepływie ścieków Q = 1,5 l/s prędkość przepływu wynosi 0,8 m/s (prędkość samooczyszczania kanału jest zagwarantowana).

Przykład obliczenia natężenia przepływu ścieków dla budynku wielorodzinnego z 40-ma lokalami:

Standard wyposażenia jednego mieszkania:
Kuchnia: zlew kuchenny, zmywarka.
Łazienka: Umywalka, wanna, ustęp spłukiwany ze zbiornikiem 6.0L, pralka.
Suma odpływów jednostkowych DU = 228,00 [l/s]
Obliczeniowe natężenie przepływu ścieków Qww = 7,55 [l/s]
Dobrano kanał odpływowy z rur PVC-U kl. S (SN8) SDR34 o średnicy zewn. 160mm.
Przy spadku kanału i=1,5% i przy przepływie ścieków Q = 7,55 l/s prędkość przepływu wynosi 1,04 m/s (prędkość samooczyszczania kanału jest zagwarantowana).
W przypadku budynku wielorodzinnego kanał sanitarny możemy układać ze spadkiem minimalnym wynoszącym 1,5%, natomiast w domu jednorodzinnym optymalny spadek kanału gwarantujący samooczyszczanie wynosi ok. 3% (3cm/1m).

Pobierz darmowy kalkulator obliczenia natężenia przepływu ścieków wewnątrz budynku dla Systemu I:

 

Obliczenia natężenia przepływu ścieków sanitarnych

Pozdrawiam
Adam

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

14 KOMENTARZE

  1. Posiadam autorski excel do dobierania średnic rur kanalizacyjnych. Wylicza wypełnienie w %. Mogę udostępnić na prośbę 🙂

  2. „Przy spadku kanału i=1,5% i przy przepływie ścieków Q = 7,55 l/s prędkość przepływu wynosi 1,04 m/s” – na jakiej podstawie jest to określone?

  3. Przy spadku kanału i=2,8% i przy przepływie ścieków Q = 1,5 l/s prędkość przepływu wynosi 0,8 m/s

    – jak to zostało określone?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here