Kursy specjalistyczne

Słownik polsko-angielski

Branża: Instalacje hydrantowe, tryskaczowe i zraszaczowe

1. agregat pompowy – pump unit
2. automatyczny zawór odpowietrzający – automatic relief valve
3. centrala urządzenia tryskaczowego – sprinkling device central
4. certyfikat pompy – certyficate for pump
5. czujka przepływu – flow switch
6. czujka temperatury – heat sensors
7. daszek ochronny na tryskacz – sprinkler water shield
8. filtr siatkowy – strainer
9. fundament pomp pożarowych – fire pumps foundation
10. jednostka odwadniajaca do instalacji suchych – drain unit dry pipe system
11. klapa odcinająca – butterfly valve
12. klucz do montażu rozety – pin-type face spanner
13. klucz do montażu tryskaczy – sprinkler spanner
14. korpus pompy dzielony poziomo – horizontal split case pump
15. koszyczek ochronny na tryskacz – sprinkler guard
16. manometr – pressure gauges
17. manometr glicerynowy – gauge
18. manometr glicerynowy – pressure gauge with glycerin
19. materiał – material
20. moc – power
21. najbardziej korzystana hydraulicznie powierzchnia działania – most favourable area of operation
22. najbardziej niekorzystana hydraulicznie powierzchnia działania – most unfavourable area of operation
23. Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej – National Fire Protection Association (NFPA)
24. normalny poziom wody – normal water level
25. obliczenia hydrauliczne – hydraulic calculation
26. oszacowane ciśnienie – estimated valve
27. oznaczenie – designation
28. płaszcz wodny z grzałką elektryczną – engine water jacket heater
29. płyta montażowa dla pompy – baseplate common for pump
30. pompa pilotująca (uzupełniająca)- jockey pump
31. pompa wspomagająca – booster pump
32. pompownia przeciwpożarowa – fire pumping house, fire pumping station, fire water pump station
33. pompownia przeciwpożarowa w obudowie modułowej- container fire pumping station
34. powierzchnia działania – area of operation
35. poziom porównawczy – comparative level
36. poziomy agregat pompowy – horizontal pump unit
37. poziomy agregat pompowy napędzany silnikiem elektrycznym – horizontal pump unit driven by electric motor
38. poziomy agregat pompowy napędzany silnikiem spalinowym – horizontal pump unit driven by diesel engine
39. prędkośc wody – water velocity
40. projektant instalacji tryskaczowych – sprinkler designer
41. projektowana intensywność zraszania – design density
42. przestrzeń wydzielona przeciwpożarowo – fire resistant compartment
43. przewód odgałęziony – arm pipe
44. przwód rurowy rozdzielczy – distrubution pipe
45. przwód rurowy rozdzielczy boczny – distrubution pipe spur
46. przyłacze do węża -house coupling
47. przyłącza kołnierzowe – flanged connections
48. przyłącze do straży pożarnej – fire brigade inlet
49. przyspieszacz – accelerator
50. punkt projektowy – design point
51. reduktor ciśnienia powietrza – pressure reducing valve
52. rozeta do tryskacza – sprinkler escutcheons
53. rurociąg przelewowy – overflow pipe
54. rurociąg spustowy – drain pipe
55. rurociąg ssawny – suction pipe
56. rurociąg zasilający – supply pipeline
57. rurociągi do zbiornika – pipes to tank
58. rurociągi od zbiornika – pipes from tank
59. sieć całkowicie obliczona – fully calculated pipework, fully calculated system
60. sieć wodociągowa projektowana – designed water network
61. sieć wodociągowa przeciwpożarowa projektowana – designed fire water network
62. silnik elektryczny – electris motor
63. silnik spalinowy – diesel engine
64. skrzynka na tryskacze rezerwowe – sprinkler cabinet
65. skrzynka ręcznego wyzwalacza wody – manual release box water
66. spadek – slope
67. ssanie – suction
68. stacja kontrolno-alarmowa mokra – wet pipe alarm valve sets
69. stacja kontrolno-alarmowa sucha – dry pipe alarm valve sets
70. stanowisko kontrolno-alarmowe – control valve set
71. strata ciśnienia – pressure loss
72. studnia – chamber
73. system paliwowy – diesel fuel tank
74. szafa sterująca – controller (U.S.)
75. średnica – diameter
76. tłoczenie – discharge
77. tłumik silnika spalinowego – silencer
78. tryskacz – sprinkler
79. tryskacz do ochrony otworów – cut-off sprinkler
80. tryskacz stojący – upright sprinkler
81. tryskacz szybkiego reagowania – recessed sprinkler
82. tryskacz wiszący – pendent sprinkler
83. tryskacz zakryty – undercover sprinkler
84. uchwyt do mocowania rur – hunger
85. układ boczny sieci rozdzielczej – end-side array
86. układ centralny sieci rozdzielczej – end-centre array
87. układ wielopompowy – multiple pump arrangements
88. upoważnionna jednostka – authorities, organizations responsible for approving sprinkler systems
89. wentylacja – ventilation
90. wyposażenie silnika – engine accessories
91. zagłębienie rurociągu – pipe depth
92. zaopatrzenie w wodę – water supply
93. zasuwa odcinająca – gate valve
94. zasuwa odcinająca z monitoringiem – gate valve with monitoring
95. zawory ampułkowe – multiple
96. zawór bezpieczeństwa – safety valve
97. zawór do testowania – test devices
98. zawór kulowy – ball valve
99. zawór próbny alarmu – alarm test valve
100. zawór wzbudzający – deluge valve sets
101. zawór wzbudzający z wyzwoleniem elektrycznym – deluge valve sets with electric actuation
102. zawór wzbudzający z wyzwoleniem hydraulicznym – deluge valve sets with hydraulic actuation
103. zawór wzbudzający z wyzwoleniem pneumatycznym – deluge valve sets with pneumatic actuation
104. zawór zwrotny – non-return valve
105. zbiornik paliwa – fuel tank
106. zbiornik stalowy cylindryczny – cylindrical steel tanks
107. zbiornik zalewowy pompy – pump priming
108. zbiornik zapasu wody – storage tank
109. zbiornik zapasu wody przciwpożarowej – sprinkler tank, fire tank
110. zraszacz – nozzle

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here