Słownik polsko-angielski

Branża: Instalacje hydrantowe, tryskaczowe i zraszaczowe

1. agregat pompowy – pump unit
2. automatyczny zawór odpowietrzający – automatic relief valve
3. centrala urządzenia tryskaczowego – sprinkling device central
4. certyfikat pompy – certyficate for pump
5. czujka przepływu – flow switch
6. czujka temperatury – heat sensors
7. daszek ochronny na tryskacz – sprinkler water shield
8. filtr siatkowy – strainer
9. fundament pomp pożarowych – fire pumps foundation
10. jednostka odwadniajaca do instalacji suchych – drain unit dry pipe system
11. klapa odcinająca – butterfly valve
12. klucz do montażu rozety – pin-type face spanner
13. klucz do montażu tryskaczy – sprinkler spanner
14. korpus pompy dzielony poziomo – horizontal split case pump
15. koszyczek ochronny na tryskacz – sprinkler guard
16. manometr – pressure gauges
17. manometr glicerynowy – gauge
18. manometr glicerynowy – pressure gauge with glycerin
19. materiał – material
20. moc – power
21. najbardziej korzystana hydraulicznie powierzchnia działania – most favourable area of operation
22. najbardziej niekorzystana hydraulicznie powierzchnia działania – most unfavourable area of operation
23. Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej – National Fire Protection Association (NFPA)
24. normalny poziom wody – normal water level
25. obliczenia hydrauliczne – hydraulic calculation
26. oszacowane ciśnienie – estimated valve
27. oznaczenie – designation
28. płaszcz wodny z grzałką elektryczną – engine water jacket heater
29. płyta montażowa dla pompy – baseplate common for pump
30. pompa pilotująca (uzupełniająca)- jockey pump
31. pompa wspomagająca – booster pump
32. pompownia przeciwpożarowa – fire pumping house, fire pumping station, fire water pump station
33. pompownia przeciwpożarowa w obudowie modułowej- container fire pumping station
34. powierzchnia działania – area of operation
35. poziom porównawczy – comparative level
36. poziomy agregat pompowy – horizontal pump unit
37. poziomy agregat pompowy napędzany silnikiem elektrycznym – horizontal pump unit driven by electric motor
38. poziomy agregat pompowy napędzany silnikiem spalinowym – horizontal pump unit driven by diesel engine
39. prędkośc wody – water velocity
40. projektant instalacji tryskaczowych – sprinkler designer
41. projektowana intensywność zraszania – design density
42. przestrzeń wydzielona przeciwpożarowo – fire resistant compartment
43. przewód odgałęziony – arm pipe
44. przwód rurowy rozdzielczy – distrubution pipe
45. przwód rurowy rozdzielczy boczny – distrubution pipe spur
46. przyłacze do węża -house coupling
47. przyłącza kołnierzowe – flanged connections
48. przyłącze do straży pożarnej – fire brigade inlet
49. przyspieszacz – accelerator
50. punkt projektowy – design point
51. reduktor ciśnienia powietrza – pressure reducing valve
52. rozeta do tryskacza – sprinkler escutcheons
53. rurociąg przelewowy – overflow pipe
54. rurociąg spustowy – drain pipe
55. rurociąg ssawny – suction pipe
56. rurociąg zasilający – supply pipeline
57. rurociągi do zbiornika – pipes to tank
58. rurociągi od zbiornika – pipes from tank
59. sieć całkowicie obliczona – fully calculated pipework, fully calculated system
60. sieć wodociągowa projektowana – designed water network
61. sieć wodociągowa przeciwpożarowa projektowana – designed fire water network
62. silnik elektryczny – electris motor
63. silnik spalinowy – diesel engine
64. skrzynka na tryskacze rezerwowe – sprinkler cabinet
65. skrzynka ręcznego wyzwalacza wody – manual release box water
66. spadek – slope
67. ssanie – suction
68. stacja kontrolno-alarmowa mokra – wet pipe alarm valve sets
69. stacja kontrolno-alarmowa sucha – dry pipe alarm valve sets
70. stanowisko kontrolno-alarmowe – control valve set
71. strata ciśnienia – pressure loss
72. studnia – chamber
73. system paliwowy – diesel fuel tank
74. szafa sterująca – controller (U.S.)
75. średnica – diameter
76. tłoczenie – discharge
77. tłumik silnika spalinowego – silencer
78. tryskacz – sprinkler
79. tryskacz do ochrony otworów – cut-off sprinkler
80. tryskacz stojący – upright sprinkler
81. tryskacz szybkiego reagowania – recessed sprinkler
82. tryskacz wiszący – pendent sprinkler
83. tryskacz zakryty – undercover sprinkler
84. uchwyt do mocowania rur – hunger
85. układ boczny sieci rozdzielczej – end-side array
86. układ centralny sieci rozdzielczej – end-centre array
87. układ wielopompowy – multiple pump arrangements
88. upoważnionna jednostka – authorities, organizations responsible for approving sprinkler systems
89. wentylacja – ventilation
90. wyposażenie silnika – engine accessories
91. zagłębienie rurociągu – pipe depth
92. zaopatrzenie w wodę – water supply
93. zasuwa odcinająca – gate valve
94. zasuwa odcinająca z monitoringiem – gate valve with monitoring
95. zawory ampułkowe – multiple
96. zawór bezpieczeństwa – safety valve
97. zawór do testowania – test devices
98. zawór kulowy – ball valve
99. zawór próbny alarmu – alarm test valve
100. zawór wzbudzający – deluge valve sets
101. zawór wzbudzający z wyzwoleniem elektrycznym – deluge valve sets with electric actuation
102. zawór wzbudzający z wyzwoleniem hydraulicznym – deluge valve sets with hydraulic actuation
103. zawór wzbudzający z wyzwoleniem pneumatycznym – deluge valve sets with pneumatic actuation
104. zawór zwrotny – non-return valve
105. zbiornik paliwa – fuel tank
106. zbiornik stalowy cylindryczny – cylindrical steel tanks
107. zbiornik zalewowy pompy – pump priming
108. zbiornik zapasu wody – storage tank
109. zbiornik zapasu wody przciwpożarowej – sprinkler tank, fire tank
110. zraszacz – nozzle

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych
Kurs dla inżynierów projektowania sieci przeciwpożarowych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here