Wewnętrzna instalacja gazu w budynku jednorodzinnym
Kursy specjalistyczne

Piszę ten wpis, ponieważ dostaje liczne pytania czy instalacja gazowa wewnątrz budynku wymaga uzyskania pozwolenia na budowę czy można wykonać ją trybem zgłoszenia robót budowlanych.
Zacznijmy od podstaw!

Co o budowie sieci, przyłączy i instalacji gazu mówi nam nowe Prawo budowlane z 2015r.

(Ustawa Prawo budowlane z dnia 20 lutego 2015r. opublikowana w Dz.U. 2015, poz. 443):

Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 , przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
19a) sieci:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) telekomunikacyjnych.
20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
27) instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku.
Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga: – budowa, o której mowa w art. 29 ust. 19a, – wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 19a. Zgodnie z powyższym sieci wymagają zgłoszenia, natomiast instalacje nie wymagają pozwolenia, ani zgłoszenia.
Art. 29. 2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
11. przebudowie sieci gazowych

Więcej o zmianach w prawie budowlanym możecie przeczytać tutaj:
Ustawa Prawo budowlane – zmiany od 2015r.
Oraz o budowie instalacji sanitarnych bez pozwolenia na budowę tutaj:
Instalacje sanitarne bez pozwolenia na budowę!
Z zapisów Prawa budowlanego wynika, że instalacje zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 , przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych wymagają zgłoszenia.

Instalacja gazowa w domu jednorodzinnym
O żadnych innych instalacjach gazu Prawo budowlane nie wspomina.
Zgodnie z nowym prawem budowlanym pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wyłącznie instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku.

INSTALACJA GAZU WYMAGA NADAL OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIA DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ!

Co ciekawe Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) uważa inaczej. Zgodnie z interpretacją GUNB z dnia 24.07.2015r. (obwieszczoną na stronie) istnieje możliwość realizacji, w trybie zgłoszenia, wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacją gazową, jeżeli jest ona przewidziana w projekcie budowlanym takiego obiektu, a projekt jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.) i podpisany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego.

WEDŁUG GUNB WYJĄTEK STANOWI WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU W BUDYNKU JEDNORODZINNYM, KTÓREGO OBSZAR ODDZIAŁYWANIA MIEŚCI SIĘ NA DZIAŁCE, NA KTÓREJ ZOSTAŁ ZAPROJEKTOWANY!. W TAKIM PRZYPADKU MOŻEMY DOKONAĆ ZGŁOSZENIA INSTALACJI GAZU WRAZ Z CAŁYM DOMKIEM JEDNORODZINNYM

Zgodnie z nowym prawem budowlanym budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ale dokonania zgłoszenia z dołączonym m.in. projektem budowlanym.
GUNB przywołuje następnie definicję obiektu budowlanego, jako budynku wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego sugeruje nam (zwykłemu Kowalskiemu, Kowalskiej), że ustawodawca był świadomy, że budynek to budynek wraz z instalacjami wewnętrznymi, w tym także instalacją gazową. Tym samym realizacja wewnętrznej instalacji gazu w domu jednorodzinnym będzie zwolniona z pozwolenia na budowę. Nadal należy opracować projekt zgodny z prawem budowanym podpisany przez projektanta instalacji gazowych.

Do końca nie mogę się zgodzić, ze stwierdzeniem, że ustawodawca był świadomy tego co robił. To się okażę, po kilku latach od wejścia w życie nowego prawa budowlanego z 2015. O ile sejm do tego czasu nie zmieni tego prawa.
Uczestniczyłem już przy projektowaniu instalacji gazowej w domu jednorodzinnym w trybie zgłoszenia z projektem budowlanym. Rzeczywiście Urząd nie wymaga odrębnego pozwolenia na budowę.

Podsumowując Inwestor ma kilka możliwych trybów wybudowania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym.

Tryb 1
Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu.
Tryb 2
Dokonanie zgłoszenia wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu (budynku, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowane).
Tryb 3
Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (jeżeli projekt instalacji gazu nie był składany wraz z wnioskiem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) tzn. Inwestor zlecił opracowanie projektu gazu po zgłoszeniu budowy domu jednorodzinnego lub uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Koszt (cena) samego projektu wewnętrznej instalacji gazu w domu jednorodzinnym waha się w granicach od 400 do 1000 zł.

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

48 KOMENTARZE

 1. Obiektem budowlanym jest budynek wraz z instalacjami. Jeśli więc budynek mieszkalny jednorodzinny, a budynek jest obiektem budowlanym, nie wymaga pozwolenia na budowę to również roboty budowlane związane z tym budynkiem, jak montaż instalacji gazowej, nie wymagają pozwolenia na budowę.
  Art. 29. ust.1 pkt 27) nie ma w tym przypadku zastosowania bo nie obejmuje instalacji gazowych.
  Nie ma bowiem nigdzie ograniczenia, że tylko pkt 27) tego artykułu może zwalniać instalacje gazową z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
  Zwolnienie dla instalacji gazowych wynika z samego faktu zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce…., bo instalacje te są częścią tego budynku (obiektu).
  Jest więc jeszcze:
  Tryb 4 Zgłoszenie budowy instalacji gazowej z dołączonym projektem budowlanym.

  • Czy ktoś potrafi wyjaśnić, na czym polega określenie obszaru oddziaływania obiektu dot. projektowanej wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku Organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę instalacji gazowej żąda zamieszczenia w opisie technicznym określenia obszaru oddziaływania tej instalacji. Wg mnie ,to kompletna bzdura.

   • Proszę dodać w opisie następujący zapis: Obszar oddziaływania obiektu (inwestycji) mieści się w całości na działce nr (tutaj proszę wpisać nr działki i obręb), na której został zaprojektowany.

   • A będzie coraz gorzej! Bzdury gonią bzdury! Założenie podlicznika, przez instalatora z uprawnieniami powinno dotyczyć tylko dwóch stron.
    Po co tu włączać urzędy, państwo, gazownie itp.

 2. Wszystkie odniesienia w zakresie instalacji gazowej wewnętrznej są czynione do budynku jednorodzinnego a co n.p. z niedużym budynkiem usługowym n.pn sklep o pow. ok. 140 m2.
  Pozwolenie czy zgłoszenie w zakresie instalacji gazowej wewnetrznej ?

  Pozdrawiam – E.

  • Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wyłącznie wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Instalacja gazowa przechodzi na zgłoszenie wyłącznie jak jest składana wraz z projektem zgłoszenia domu jednorodzinnego. Instalacja gazowa do pozostałych budynków, w tym budynków usługowych (niezależnie od powierzchni) wymagała i nadal wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę!.

 3. Jeśli chodzi o wewnętrzną instalację poprowadzoną na poddasze mieszkalne ( wcześniej nieużytkowe)również wymagane jest pozwolenie na budowę?

  • Posiadam instalacją gazową propan butan (butla zewnętrzna) podłączone jest do niej centralne ogrzewanie i 1 kuchenka gazowa. Pytam, czy podłączenie drugiej kuchenki gazowej wymaga zgłoszenia czy też pozwolenia na budowę. Nadmienię, że jest to obiekt użyteczności publicznej (świetlica wiejska).
   Dorota

   • witam. rozbudowa instalacji gazu,w tym przypadku podłączenie drugiej kuchenki wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Należy wystąpić z wnioskiem do gazowni o przyłączenie drugiej kuchenki, zapewnienie ze strony gazowni, że istn. przyłącze ma przepustowość do przyłączenia kolejnego urządzenia. Na podstawie warunków należy opracować projekt i uzyskać pozwolenie na budowę. Tak to powinno wyglądać oficjalnie, zwłaszcza, że jest to obiekt użyteczności publicznej.

    • Niech Pan przeczyta post powyższy jeszcze raz, a nie wypisuje formułki i wprowadza w bład.. „butla zewnętrzna”, tu gazownia nie ma nic do gadania…

 4. Dzień dobry,
  posiadam PnB na dom jednorodzinny (z zeszłego roku) jakiś czas temu zauważyłem (o czym nie poinformowała mnie firma projektowa…) że w projekcie zagospodarowania terenu przyłączem PE32 od skrzynki PGNiG w granicy działki do budynku ma odnośnik z dopiskiem „wg. innego opracowania” – opracowania oczywiście brak; decyzja PnB zakresem obejmuje instalacje gazowe. PZT jest „klepnięty” z dopiskiem wg. innego opracowania (urząd opracowania tego nie chciał)
  Teraz moje pytanie czy muszę wykonać kolejny projekt (wspomniane inne opracowanie) i jeżeli tak w jakim trybie (PnB (może uzupełnienie do istniejącego PnB?), zgłoszenie lub 29a?) trochę się pogubiłem w tym wszystkim i pytam się fachowców.
  Z góry dziękuje za odpowiedź.

  • przyłącze gazowe to odcinek od sieci w jezdni do skrzynki gazowej (najczęściej w linii ogrodzenia). Wewnętrzna instalacja gazu jest od skrzynki do odbiorników gazu w budynku. W zakresie gazowni jest budowa sieci i przyłączy do posesji. Czy w projekcie zgłaszanym do starostwa był projekt wewnętrznej instalacji gazu podbity przez uprawnionego projektanta? jeżeli projekt budynku uwzględniał projekt instalacji gazu to ten odcinek gazu, o którym Pan wspomina powinien być w zakresie opracowania. jeżeli projekt nie zawierał wewnętrznej instalacji to musi Pan zlecić opracowanie projektu instalacji gazu z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Niestety nie wiem co Pana projekt zawierał???? zgłoszenie art. 29a dotyczy przyłączy, a przyłacza gazowe wykonuje gazownia. Pani zleca opracowanie projektu wewn. instalacji gazu i jej wykonanie (od skrzynki do kotła i kuchenki gazowej).

 5. Witam,

  Chciałbym zmienić przebieg istniejącej instalacji gazowej wewnętrznej (za licznikiem) w mieszkaniu w budynku wielorodzinnym (wspólnota mieszkaniowa). Chodzi o puszczenie rury gazowej do podłączenia płyty gazowej w kuchni w inne miejsce niż jest obecnie (zamiast po ścianie jak jest obecnie, wpuszczenie rury do piwnicy pod kuchnią i wyprowadzenie rury z piwnicy do kuchni w innym miejscu).

  Jakie kroki powinienem przedsięwziąć?
  Czy prawidłowe jest rozumowanie:
  UCHWAŁA WSPÓLNOTY > WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA > PROJEKT > OPINIA KOMINIARZA > POZWOLENIE NA BUDOWĘ

  czy jakoś można uprościć tą ścieżkę?
  Jakie są orientacyjne koszty projektu i biurokracji w Starostwie?

  Pozdrawiam,
  Robert

 6. Witam mam zamiar zmienić piec gazowy(stary z otwarta komorą spalania na nowy 1-funkcyjny kondensacyjny) domek jednorodzinny własnościowy zaprojektowany na jednej działce w projekcje jest przyłącze gazu. Cała zmiana obejmuje tylko zmianę pieca na nowy wydłużenie o 10cm rur do przyłącza oraz zamontowanie w istniejącym filarze rury kondensacyjnej 80/125 oraz założenie zwieńczenia z daszkiem i czerpnią na szczycie filaru

 7. Ja mam pytanie, czy zmiana lokalizaji junkersa w lazience wymaga pozwolenia na budowe czy wystarczy zgloszenie ? Chce rowniez wymienic rury na nowe spawane i ta do junkersa na mniejsza srednice (stare byly na gaz koksowniczy). Czy instalacja gazowa jest obiektem budowlanym czy urzadzeniem budowalnym wg prawa budowlanego. Czy moja sprawe mozna zakwalifikowac jako przebudowe czy budowe lub remont?

 8. Witam, a ja na etapie budowy mialam w projekcie wewnetrzna instalacje gazowa czy moge z niej bez problemu zrezygnowac, poniesaz koszt przylaczenia przekroczyl moje najsmielsze oczekiwania?

 9. Czy macie wiedze lub doswiadczenie w zakladaniu ogrzewania gazowego w kamienicy w ktorej jest gaz? Jakie sa procedury krok po kroku? Z gory dziekuje!

 10. Witam!
  Mam pewien problem, w zeszlym roku uzyskalem pozwolenie na budowe domu jednorodzinnego wraz z wewnetrzna i zewnetzna instalacja gazowa. Projektant zaplanowal trase przylacza. Czy zmiana trasy przylacza i lokalizacja skrzynki gazowej wiaze sie z wykonaniem nowego projektu przylacza? Chodzi o to ze przylacze zostalo zaplanowane najpierw do kuchenki gazowej w kuchni a nie do kotlowni. Chcialbym zrezygnowac z robienia instalcji gazowej w kuchni na rzecz plyty indukcyjnej. W zwiazku z tym nalezaloby przesunac przylacze od projektowanego o jakies 10 m. Czy trzeba na to oddzielny projekt? Czy mozna zalatwic temat na mapie powykonawczej? Dodam ze obecnie zaprojektowana siec gazowa nie krzyzuje sie z zadna inna, po przesunieciu prawdopodbnie krzyzowalaby sie z woda i kanalizacja.

  • Teoretycznie zmiana planu zagospodarowania terenu wiąże się z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę, ale z uwagi, że jest to instalacja projektant może podbić, że zmiana jest nieistotna i instalacja zostanie odebrana. Jest to oczywiście mnie formalne rozwiązanie, ale praktykowane. Skrzyżowanie nam nie przeszkadza, kolizja tak (kolizja czyli jak jedna instalacja jest w osi drugiej!). Krzyżować przewody się mogą.

 11. Sz P Maslowski
  Dziekuje(my) za Pana porady.
  Interesuje mnie jakie sa polskie przepisy co do standardu instalacji gazowej w budynku wspolnoty mieszkaniowej.
  Wymogi unijne zobowiazuja do umieszczenia pionowej rury gazowej na klatce schodowej a rury poziome miedzy gazomierzem a kuchenka w srodku mieszkania maja byc dostepne. Moja wspolnota mieszkaniowa glosowala z jakichs powodow aby rura pionowa szla wewnatrz miekszkan jak dotychczas. Poniewaz wymiana rur poziomych ozaczalaby w maim przypadku zdemolowanie glazury I szafek w kuchni wiec zrezygnowalam z gazu lecz musze udostepnic mieszkanie na kucie sciany nosnej w ktorej jest rura pionowa. Szykuje sie ciezkie kucie bardzo twardej przedwojennej sciany.
  Moje pytanie:
  Czy za jakis czas gdy przepis unijny bedzie Musial byc wdrozony, nie dojdzie do ponownej zmiany tzn montazu rury pionowej na klatce schodowej? W takin przypadku obecna wymiana rur wewnatrz mieszkan jest talko niepotrzebnym wydatkiem I cierpieniem dla wlascicieli mieszkan I zyskiem dla administratora.
  Krystyna N

 12. Witam, prosze o informację czy aby przenieśc licznik gazowy który jest w domku jednorodzinnym z piwnicy na zewnątrz potrzebne są projekty zgody gazowni itp.??? jeden instalator twierdzi ,ze mozna to zrobic bez projektu w ramach tzw modernizacji a inny twierdzi ,ze bezwzględnie projekt musi być.
  Licznik miałby być przy zewnętrznej szafce głównego zaworu.

  • Musi być zgoda gazowni. Licznik jest zaplombowany, bez zgody gazowni nie przeniesie pan licznika. Musi być również uproszczony projekt.

 13. Witam,

  Nabyłem działkę z gotowym przyłączem gazowym. Następnie wybudowałem dom oraz dokonałem podłączenia instalacji gazowej oraz zawarłem umowę na dostawę gazu z PGNIG.
  Na stronie PINB-u jest informacja, że do zawiadomienia o zakończeniu budowy powinienem dostarczyć protokół z odbioru przyłącza gazowego. Takiego protokołu nie mam, nie ma go też poprzedni właściciel działki? Co powinienem zrobić w takim przypadku, jaki dokument dostarczyć do PINB-u, umowę o przyłączeniu, inne, jakie?

  • Protokół odbioru znajduje się w gazowni na pewno (Dokumentacja odbiorowa). Dokumentacja taką posiada również firma która budowała przyłącze na zlecenie gazowni.

 14. Witam,

  Mamy dom ogrzewany gazem z butli zewnętrznej. Lokalizacja butli zgłoszona była w PnB a wewnętrzna sieć gazowa ma swoje pozowlenie. Chcemy zmienić lokalizację butli na działce – co powinniśmy złożyć do urzędu? Tylko zgłoszenie z zaznaczeniem nowej lokalizacji butli czy dodatkowo jakiś projekt? Nie zmieni się w żaden sposób przyłącze do domu, nie będziemy w to ingerować, przewód umożliwia przesunięcie samej butli. Przesunięcie wynika ze zmiany koncepcji zagospodarowania działki i zmiany dostawcy gazu?

  • Nie można, WT: § 281. Instalowanie w garażu studzienek rewizyjnych, urządzeń i przewodów gazowych, z
   zastrzeżeniem § 164 ust. 6, oraz umieszczanie otworów od palenisk lub otworów rewizyjnych
   przeznaczonych do czyszczenia kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, jest
   zabronione.
   Spotkałem wiele instalacji zaprojektowanych przez garaż jednak, jak widać, jest to niezgodne z przepisami!!

   • WT: § 164 ust. 6

    Dopuszcza się prowadzenie przewodów gazowych z rur stalowych bez szwu i rur stalowych ze szwem przewodowych,
    łączonych za pomocą spawania przez jedną kondygnację garażu, znajdującą się bezpośrednio pod kondygnacją
    nadziemną budynku, pod warunkiem zabezpieczenia tych przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym.

 15. Witam, dostałem warunki zabudowy z Gminy oraz prawomocną decyzję ze Starostwa na budowę myjni bezdotykowej. W projekcie mam do wyboru ogrzewanie gazowe olejowe lub elektryczne.
  Moje pytanie jest następujące, czy na podstawie decyzji ze Starostwa mogę postawić butlę z gazem na działce i zasilać nią myjnie ??
  Czy jeszcze muszę gdzieś to zgłosić ???

 16. Witam,
  Planuję rozbudowę istniejącej instalacji gazowej (gaz ziemny) w budynku jednorodzinnym. Rozbudowa polega na włączeniu do instalacji jeszcze jednej kuchenki gazowej zlokalizowanej na piętrze (cała istniejąca instalacja na parterze). Czy w takim przypadku wystarczy, że złoże wniosek o zgłoszenie budowy? w którym będzie warunki od gazowni, uproszczony projekt bez projektanta i chyba jeszcze opinia kominiarska musi być. Czy to wystarczy?

 17. sytuacja:

  a)droga miejska/osiedlowa z poboczem. w tej drodze są wszystkie media.
  b)za poboczem działka miejska szerokość ok 20m x głebokość ok 5m (100m2)
  c)za działką miejską (20×5) jest moja działka prywatna 20×40 z domem

  działkę miejską 20×5 dzierżawię od miasta i całość razem z moją własną działką jest ogrodzona tj mam finalnie 20×45

  pytanie:
  Czy gazownia może postawić skrzynkę gazową w „moim” płocie który stoi na działce dzierżawionej? czy musi ją postawić jakieś 5m w głąb czyli dopiero na moim własnym terenie?

  Czy jeżeli skrzynka musi stać na moim terenie czyli 5m w głąb, to muszę przebudować ogrodzenie na działce dzierżawionej tak żeby do skrzynki był swobodny dostęp z ulicy do skrzynki dla gazowni

  Ewentualnie czy gazowania może umieścić skrzynkę gazwową na froncie mojego domu ok 5M od granicy mojej działki (10m licząc dodatkowo działkę dzierżawioną)

  pzdr

 18. Dzień dobry,
  czy po zmianach w tym (2017) r. rozbudowanie istniejącej inst. gazowej wewnątrz mieszkania (budynek wspólnotowy, już podłączona kuchenka, chcę podłączyć piec gazowy 2-funkcyjny)wymaga pozwolenia na budowę, czy wystarczy zgłoszenie? Spieramy się tutaj z fachowcem – papierologię mam jak najbardziej w porządku, natomiast stała nieobecność jednego z członków wspólnoty (nie odbiorą poleconych) opóźni mi wszystko o 2 miesiące 🙁

 19. Dzień dobry,
  mam problem, może ktoś z Państwa potrafi mi pomóc.
  Gdzie mogę sprawdzić legalność junkersa założonego u siebie w mieszkaniu?
  Woda jest tak grzana od ponad 40 lat, nie mam na to dokumentów.
  Spółdzielnia tego wymaga ponieważ po ekspertyzie kominiarskiej( na moje polecenie) wykazała, iż w moim szybie jest już podłączony sąsiad ze swoim piecem gazowym! i podobno kto pierwszy ten lepszy.
  Proszę o pomoc.

 20. Andreaz
  Witam
  Zwracam się z pytaniem w kwestii instalacji gazowej. Mam pozwolenie na budowę wraz z instalacjami zewnętrznymi tzn. zbiornik na gaz płynny 2,7 naziemny i skrzynkę przyłączeniową na ścianie frontowej. Chciałbym zmienić teraz zbiornik naziemny na zbiornik podziemny i przenieść przyłącze gazowe na ścianę boczną – czy te zmiany które chcę wprowadzić , są zmianami istotnymi i wymagają nowego zgłoszenia/pozwolenia na budowę , czy można je zmienić odnotowując to w dzienniku budowy ? Proszę o merytoryczne odp.

 21. Jestem współwłaścicielem domu jednorodzinnego, w którym jedynie ja zamieszkuję. Mam pytanie, czy do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku potrzebna jest zgoda pozostałych współwłaścicieli.

  • Występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu oświadcza Pani, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane tzn. że wszyscy współwłaściciele wyrazili zgodę na taką inwestycje! Musi mieć Pani zgodę wszystkich współwłaścicieli

 22. Dobry wieczór,
  Mieszkam w domu, którego projekt z 1998 roku zakładał montaż instalacji gazowej-do ogrzewania,zarówno na gaz ziemny jak i propan-butan. Gaz nie został jednak zamontowany, ogrzewanie było centralne,ekogroszek. Chce założyć ogrzewanie gazowe na butle. Czy po raz kolejny muszę ubiegać się o pozwolenie na budowę instalacji gazowej, czy wystarczy ten z projektu.? Będę wdzięczny za odpowiedź.

  • Witam. Niestety nie znam dokładnego zakresu projektu oraz jakie elementy były zaprojektowane na planie zagospodarowania terenu i rzutach budynku. Jeżeli ostatecznie zostal zamontowany kocioł na ekogroszek to obecnie należy uzyskac nowe pozwolenie na budowę wraz z opinią kominiarza o możliwości podłaczenia do istn. przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

 23. Dzień dobry.
  Kupiłem dom na wsi, jest tam zwykły „kopciuch” i chcę założyć gaz propan-butan z butli 33 litrowych. Instalację całą, łącznie z kominem zakładał będzie oczywiście upoważniony „fachowiec”. Czy butle mogą znajdować się w domu czy muszą na zewnątrz ? Czy muszę zgłaszać czy uzyskać pozwolenie na budowę ? Instalator przyjął zlecenie, ale nie poinformował mnie o żadnych procedurach.

  Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

 24. Witam,
  sytuacja: mam budynek mieszkalny nieodebrany do użytkowania z wewnętrzna instalacją gazową.
  Czy do wykonania zewnętrznej zbiornikowej instalacji gazowej należy zrobić „projekt zamienny budynku mieszkalnego jednorodzinnego”,
  czy „projekt budowlany zewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornika” ?
  Z góry dziękuje za odpowiedź
  Pozdrawiam

 25. „instalacje zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 , przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych wymagają zgłoszenia.”

  Czy na takie zgłoszenie można zrobić całość, tj. instalację od zbiornika do kotła?
  Czy może na część w budynku należy uzyskać odrębne pozwolenie, jak na instalację wewnętrzną?

 26. Mam pytanie gdzie przebiega granica i decyzyjność odnośnie mojej instalacji gazowej?Projekt i realizacja 1975r Zawór gł.na ścianie mojego budynku przechodzi przez piwnicę następnie do góry na parter i tam dopiero jest mój licznik z zaworem.Problem polega na tym że w mojej piwnicy od 1980r bez projektu [tylko zgłoszony licznik ]zostało wykonane za pomocą trójnika i rury przechodzącej przez fundamenty obu budynków inne przyłącze do sąsiadującego budynku [bliżniak].Chciałbym wyprowadzić licznik na zewnątrz nie mogę,chciałbym zlikwidować instalację gazową z mojego domu też nie mogę .Miejscowa gazownia twierdzi że ich instalacja jest tylko do gł.zaworu,ale gdy okazało się że na tym zaworze podpięty jest jeszcze budynek sąsiada to stwierdzili że w tym przypadku nie mogę usunąć instalacji z piwnicy gdyż zasila ona sąsiada który płaci rachunki ,a mnie zamkną dopływ na parterze przy liczniku. Podwójne standardy gazowni. Pragnę zauważyć że sąsiad może wykonać swój podłącz bez problem po swojej działce identyczny jak mój ale ma to gdzieś tak jak i gazownia .Nie chciałbym się sadzić ale chyba będę musiał.Proszę o odpowiedz.

 27. Dzień dobry,
  Jak wygląda sprawa z mapą do celów projektowych/ mapą zasadniczą po zmianie przepisów z 19.09.2020r.? Czy do projektu, nadal jest wymagana mapa do celów projektowych czy wystarczy mapa zasadnicza jeśli odcinek między PRP, a wejściem do budynku, jest w granicy działki, całość na zgłoszenie?

 28. witam . w sprawie wewnetrzej instalacji gazowej . co urzad ( SP i UM ) to inna intenpretacja prawa budowlanego . Urzednicy w Starostwie Powiatowym na Jackowskiego maja „swoje ” przepisy ( he he i hi hi ) nie chca wogole slyszec o tym iz urzednicy z Urzedu Miejskiego wymagaja to lub tamto i vice versa .. z koniem nie bedziemy sie kopac …. Prawda jest taka iz w obecnej chwili lepiej wystepowac nadal o pozwolenie na budowe wewnetrznej instalacji gazowej w domu , mieszkaniu , bloku itp. …. zamiast projetu budowlanego w nazewnictwie piszemy projekt architektoniczno budowlany …. robimy oczywiscie normalny projekt w 4 egzemp. …..pozdrawiam Jan Kowalski 30 lat praktyki………..

 29. PS..dodam tylko ( dla potencjalnym klientow ) iz z tzw. „pierdolami ” jak : wymiana kotla gaz, kuchenki gaz. , male przesuniecia instalacji gazowej , wymiana kurkow gaz . nie robimy niczego ( zadnych projektow ) i nigdzie nie zglaszmy ( żadnych urzędników ) -bo po co robic sobie prolemy – kontakt z niemadrymi urzednikami , ktorzy tylko czychaja na nasz ( wasz ) błąd – brakujaca kropka nad i.. w przypadku w/w zmian nalezy zatrudnic odsobe z uprawnieniamu budowlanymi na gaz ( nie z energetycznymi ) i ta osoba bierze na siebie takie przerobki i ma nad tym kontrole… pozdrawiam praktyk Jan Kowalski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here