Widok na stację uzdatniania wody Fot. A.Masłowski
Widok na stację uzdatniania wody Fot. A.Masłowski
Kursy specjalistyczne

W pierwszej części artykułu pisaliśmy o przewodach zasilających i sygnalizacyjno-sterujących pompami głębinowymi. Link do tego materiału znajdziecie w dalszej części tekstu. W obecnym artykule zamieszczamy podstawowe informacje o kablach zasilających, sterujących i sygnalizacyjnych występujących na stacji uzdatniania wody. Cennym uzupełnieniem tego postu będzie zestawienie wszystkich kabli i przewodów z podaniem początku i końca oraz przekładowym doborem. Zaznaczamy, że dobory są przykładowe i chcąc je adoptować do innego projektu, muszą zostać zweryfikowane przez uprawnionego projektanta.

Artykuł podzieliliśmy na trzy części:

  1. Opis technologii stacji uzdatniania wody oraz idea zasilania elektrycznego.
  2. Schemat połączeń kablowych między obiektami SUW.
  3. Rodzaje kabli i przewodów wychodzących z poszczególnych rozdzielni.

1. OPIS TECHNOLOGII SUW ORAZ IDEA ZASILANIA

Pompy głębinowe tłoczą wodę ze studni głębinowych do budynku stacji. Woda w pierwszej kolejności trafia do aeratora, gdzie jest napowietrzna. Dopływ powietrza do aeratora jest zapewniony przez sprężarkę. Następnie napowietrzona woda przepływa przez filtry ciśnieniowe I i II stopnia, gdzie następuje redukcja związków żelaza, manganu i mętności. Uzdatniona woda pompowana jest do zbiorników wyrównawczych. Zestaw hydroforowy II stopnia przetłacza wodę ze zbiorników wyrównawczych do sieci wodociągowej.

Fot. Marek Skrocki – Galeria filtrów w stacji uzdatniania wody. Projekt i realizacja przez firmę PRESTIGE Marek Skrocki z Poznania.
Fot. Marek Skrocki – Galeria filtrów w stacji uzdatniania wody. Projekt i realizacja przez firmę PRESTIGE Marek Skrocki z Poznania.

– ZASILANIE PODSTAWOWE I REZERWOWE STACJI

Na początku proc projektowych należy wykonać bilans zapotrzebowania mocy, celem wystąpienia o aktualne warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. W przypadku zwiększenia mocy należy dostosować stacje transformatorową i złącze kablowo-pomiarowe do zwiększonego obciążenia oraz nowych warunków pracy. Idea zasilania stacji uzdatniania wody została pokazana na schemacie nr 1.

Oprócz zasilania podstawowego z sieci, stacja SUW musi posiadać możliwość zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego.
Dodatkowym źródłem zasilania może być instalacja fotowoltaiczna.

Do głównego zasilania stacji od złącza kablowego do rozdzielnicy głównej „RG” należy użyć kabla do układania bezpośrednio w ziemi np. YAKXS 4x120mm2.

Do awaryjnego zasilania od agregatu prądotwórczego do rozdzielni głównej „RG” można zastosować przykładowe kable:
– odbiór mocy do rozdzielni głównej: JZ-600 5G50mm2,
– potrzeby własne do rozdzielni głównej: YDY 3×2,5 mm2,
– sygnał start do rozdzielni głównej: JZ-500 2X1 mm2,
– sygnały wyjściowe do rozdzielni technologicznej: JZ-500 5X1,5 mm2.

Schemat nr 1 - Idea zasilania stacji uzdatniania wody.
Schemat nr 1 – Idea zasilania stacji uzdatniania wody.

2. SCHEMAT POŁĄCZEŃ KABLOWYCH MIĘDZYOBIEKTOWYCH

 Pompy głębinowe

Z budynku Stacji Uzdatniania Wody musimy doprowadzić zasilanie i sterowanie do studni głębinowych. Pompy głębinowe zasilane i sterowane są z rozdzielni technologicznej „RT”.

Praca pompy uzależniona jest od poziomów wody w zbiornikach retencyjnych i sterowana poprzez sterownik. Poziom wody w zbiornikach kontrolowany jest przez sterownik na podstawie sygnałów analogowych otrzymywanych z sond hydrostatycznych.

Od rozdzielni do skrzynki przyłączeniowej w obudowie studni należy zaprojektować np. linię kablową NYY-J 4x10mm2 do montażu w ziemi, kabel odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

Od skrzynki przyłączeniowej w obudowie studni do silnika pompy głębinowej należy zamontować kabel podwodny do użytku w wodzie pitnej z atestem PZH np. CLEAN CABLE typ 4G10 firmy HELUKABEL.

Rysunek. Przykładowy schemat połączeń kablowych pomiędzy rozdzielnią technologiczną w budynku stacji, a studnią głębinową (Opracowanie własne).
Rysunek. Przykładowy schemat połączeń kablowych pomiędzy rozdzielnią technologiczną w budynku stacji, a studnią głębinową (Opracowanie własne).

Przykładowe linie kablowe do studni głębinowych:
NYY-J 4x10mm2 – zasilanie pompy głębinowej,
NYCY 3×1,5mm2 – do sondy hydrostatycznej,
NYY-J 3×2,5mm2 – potrzeby własne obudowy (ogrzewanie),
NYY-J 3×1,5mm2 – – kontrola otwarcia obudowy.

Więcej o przewodach zasilających pompy głębinowe przeczytacie w artykule:

https://poradnikprojektanta.pl/przewody-zasilajace-pompy-glebinowe-w-stacji-uzdatniania-wody/

Zbiorniki retencyjne
Ze zbiorników wyrównawczych do budynku stacji należy doprowadzić przewody sygnalizacyjne poziomu wody. Pomiar w zbiornikach realizowany jest poprzez sondę
hydrostatyczną w każdym zbiorniku, podłączoną do rozdzielnicy technologicznej RT.

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

Przykładowe linie kablowe do zbiorników retencyjnych:
NYCY 3×1,5mm2 – do sondy hydrostatycznej (doprowadzić do RT)
NYCY 3×1,5mm2 – kontrola otwarcia włazu (doprowadzić do RT)
NYY-J 3×1,5mm2 – do sygnalizatorów pływakowych (doprowadzić do RZH).

Zbiorniki wyrównawcze wody uzdatnionej Fot. A.Masłowski
Zbiorniki wyrównawcze wody uzdatnionej Fot. A.Masłowski

Odstojnik popłuczyn
Po płukaniu filtrów woda odprowadzana jest do odstojnika popłuczyn. Odstojnik popłuczyn opróżniany może być za pomocą pomp zatapialnych.
Pomiar poziomu popłuczyn realizowany jest poprzez sondę hydrostatyczną.

Przykładowe linie kablowe do odstojnika popłuczyn:
NYY-J 5×2,5mm2 – zasilanie pompy PO1,
NYY-J 5×2,5mm2 – zasilanie pompy PO2,
NYCY 3×1,5mm2 – do sondy hydrostatycznej

Poniżej przedstawiamy schemat ideowy linii kablowych międzyobiektowych:

Schemat połączeń międzyobiektowych na stacji uzdatniania wody
Schemat połączeń międzyobiektowych na stacji uzdatniania wody

3. RODZAJE KABLI I PRZEWODÓW WYCHODZĄCYCH Z POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIELNI

W budynku stacji uzdatniania wody, o standardowym stopniu skomplikowania urządzeń technologicznych znajdują się rozdzielnice: rozdzielnica technologiczna RT oraz rozdzielnica zestawu pompowego, zwana również rozdzielnicą zestawu hydroforowego RHZ. Występują również inne rozdzielnice jak rozdzielnica główna RG (zasilająca np.: potrzeby własne obiektu, rozdzielnice RT i RZH), rozdzielnica zasilająco-sterująca lampy UV lub coraz częściej spotykana rozdzielnica instalacji fotowoltaicznych.

– KABLE WYCHODZĄCE Z ROZDZIELNI GŁÓWNEJ „RG”

Rozdzielnica RG zasila:
– Rozdzielnię technologiczną RT,
– Rozdzielnię zestawu hydroforowego RZH,
– Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne
– Ogrzewanie,
– Gniazda 400V/16A, 230V/16A, 24V,
– Wentylator w chlorowni,
– Podgrzewacz wody,
– Osuszacze,
– Inne urządzenia technologiczne.

– KABLE WYCHODZĄCE Z ROZDZIELNI TECHNOLOGICZNEJ „RT”

Rozdzielnica technologiczna RT zasila i steruje m.in.:
– pompami głębinowymi,
– dmuchawą,
– pompą płuczną,
– przepustnicami,
– elektrozaworami.

Jest ona także miejscem przyłączenia takich elementów pomiarowo – kontrolnych jak np.: sygnalizatorów poziomu wody w zbiornikach retencyjnych wody uzdatnionej, zbiorniku reakcji, wodomierzy / przepływomierzy oraz przetworników ciśnienia.


Poniżej możecie pobrać karty katalogowe podstawowych kabli sterowniczych dobranych w tym projekcie:
Pobierz karte katalogową przewodu sterowniczego JZ-500
Pobierz karte katalogową przewodu sterowniczego JZ-600
Pobierz karte katalogową przewodu do pomp głębinowych Clean Cable

– KABLE WYCHODZĄCE Z ROZDZIELNI ZESTAWU HYDROFOROWEGO „RZH”

W przypadku rozdzielnicy zestawu hydroforowego RZH, zasila i steruje pompami do celów bytowych i pożarowych sieci wodociągowej.

Opracował:
mgr inż. Marcin Burdajewicz, mgr inż. Adam Masłowski przy współpracy z firmą HELUKABEL POLSKA SP. Z O.O.

Źródło:
Katalog techniczny producenta kabli, przewodów i osprzętu kablowego Helukabel https://www.helukabel.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here