Przykładowy koszt budowy przyłącza wodociągowego

 

Ile kosztuje budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Zapraszam do trzeciego artykułu z serii: Budowa sieci i przyłączy wodociągowych.
Poprzednim razem opisywałem:
– 6 sposobów włączenia przyłącza wodociągowego do sieci (stal, żeliwo, PE i PVC),

6 sposobów włączenia przyłącza wodociągowego do sieci (stal, żeliwo, PE i PVC)


oraz
– 10 typowych rozwiązań montażowych węzłów wodociągowych

10 typowych węzłów wodociągowych


W tym wpisie opiszę przykładowy koszt budowy przyłącza z uwzględnieniem kosztu zakupu materiałów, robót ziemnych i odtworzenia nawierzchni. Zanim jednak to zrobię przypomnę Wam definicję przyłącza wodociągowego i przedstawię wykaz podstawowych elementów.
Definicja przyłącza wodociągowego
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków definicja przyłącza wodociągowego jest następująca:

przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym;
Poniżej przedstawiam uproszczony plan zagospodarowania budynku z wrysowanym przyłączem wodociągowym.

Rysunek. Przykładowy Projekt zagospodarowania terenu z wrysowanym przyłączem wodociągowym (Źródło: Mapa – opracowanie własne, Rycina - Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.)

Rysunek. Przykładowy Projekt zagospodarowania terenu z wrysowanym przyłączem wodociągowym
(Źródło: Mapa – opracowanie własne, Rycina – Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Dział IV Wyposażenie techniczne budynków Rozdział 1 Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody:
„Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym. Zawór zwrotny antyskażeniowy należy zamontować za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji”.

Rysunek. Schemat typowego zestawu wodomierzowego (Źródło: Bloki rysunkowe Fabryki Armatury Hawle Spółka z o.o., Apator Powogaz S.A.)

Rysunek. Schemat typowego zestawu wodomierzowego (Źródło: Bloki rysunkowe Fabryki Armatury Hawle Spółka z o.o., Apator Powogaz S.A.)

 

Zatem zgodnie z zapisami rozporządzenia osobą odpowiedzialną za montaż zaworu zwrotnego jest właściciel nieruchomości. W praktyce zawory zwrotne montowane są bezpośrednio za wodomierzem lub zaraz za zaworem odcinającym za wodomierzem. Ma to istotne znaczenie ponieważ przyłącze wodociągowe kończy się na zaworze odcinającym za wodomierzem głównym i jest to granica odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Wodociągowego. Jeżeli Przedsiębiorstwo Wodociągów godzi się na montaż zaworu zwrotnego bezpośrednio za wodomierzem, przed zaworem odcinającym bierze na siebie odpowiedzialność za poprawne funkcjonowanie zaworu zwrotnego i ewentualne wtórne zanieczyszczenie sieci wodociągowej.

 

Rysunek. Wejście przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Pozostawione miejsce w konsoli pod montaż wodomierza głównego. W tym przypadku zawór zwrotny znajduje się za zaworem odcinającym, będącym punktem końcowym przyłącza.

Rysunek. Wejście przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Pozostawione miejsce w konsoli pod montaż wodomierza głównego. W tym przypadku zawór zwrotny znajduje się za zaworem odcinającym, będącym punktem końcowym przyłącza.

 

Jakie elementy musicie uwzględnić w wycenie przyłącza wodociągowego?

Poniżej przedstawiam wykaz podstawowych elementów przyłącza wodociągowego z cenami zakupu (bez robót ziemnych i montażu). Wycena obejmuje materiały dla typowego przyłącza z rur PE Ø32 z wpięciem do sieci wodociągowej z rur PE Ø110 i wodomierzem głównym DN20. Ceną mogą się różnić w zależności od wykonawcy, hurtowni, przydzielonych rabatów itp. Komplet materiałów do budowy typowego przyłącza PE Ø32 możemy kupić za ok. 1000 zł netto.

Tabela. Przykładowy koszt zakupu materiałów przyłącza

Tabela. Przykładowy koszt zakupu materiałów przyłącza

 

Przykładowy profil podłużny przyłącza wodociągowego (plik DWG do pobrania na końcu artykułu):

 

Przykładowy profil przyłącza wodociągowego (plik DWG do pobrania na końcu artykułu)

Przykładowy profil przyłącza wodociągowego (plik DWG do pobrania na końcu artykułu)

 

Legenda do profilu podłużnego:

1. Opaska do nawiercania na rurę PE Ø110mm HAWLE HAWEX,
żeliwna z gwintem przyłączeniowym 2” – nr kat. 5270,
2. Kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO DN 1”, HAWLE – nr kat. 2681,
3. Obudowa teleskopowa do zasuw do przyłączy domowych RD 1,3 – 1,8m. – nr kat. 9601,
4. Złączka przyłączeniowa ISO do rur PE Ø32mm – nr kat. 6221F,
5. Skrzynka uliczna do zasuw HAWLE – nr kat. 1750,
6. Zawór kulowy odcinający DN25,
7. Konsola wodomierza DN20 z uszczelkami, śrubunkami i redukcjami,
8. Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy do wody zimnej JS-2,5, dn 20 mm,
9. Zawór zwrotny antyskażeniowy EA, dn 25 mm HAWLE- nr kat. 372,
10. Złączka rurowa ISO – kolano 90st. Ø 32 mm HAWLE – nr kat. 6400,
11. Złączka rurowa ISO – kolano 90st. z gwintem zewn. 1” Ø 32 mm HAWLE – nr kat. 6460,
12. Rura ochronna wodociągowa PEHD 100, SDR 17, PN 10, Ø 63mm – nr kat. 3052281450.
13. Sieć wodociagowa PEHD 100, SDR 17, PN 10, Ø 110mm – nr kat. 3052281450.
14. Przyłącze wodociągowe PEHD 100, SDR 17, PN 10, Ø 32mm – nr kat. 3052281450.
15. Taśma sygnalizacyjna niebieska z nadrukiem „uwaga wodociąg” z wkładką metalową.

 

Przykładowy kosztorys z robotami ziemnymi i montażem:

 

Założenie do wyceny:
– przyłącze średnicy PE Ø 32mm i długości 12m,
– średnia głębokość ułożenia 1,6-1,8 m,
– wykonanie przecisku pod jezdnią asfaltową,
– częściowe odtworzenie nawierzchni asfaltowej,
– odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej.

Tabela. Przykładowy koszt budowy przyłącza wodociągowego

Tabela. Przykładowy koszt budowy przyłącza wodociągowego

W powyższym przypadku jednostkowy koszt budowy przyłącza wynosi 350 zł/mb.

 

Budowa przyłącza na etapie fundamentów budynku (fot. własna)

Budowa przyłącza na etapie fundamentów budynku (fot. własna)

Jakie czynniki wpływają na ostateczny koszt wykonania przyłącza wodociągowego:

• długość przyłącza (więcej robót ziemnych),
• miejsce włączenia do istniejącej sieci wodociągowej:
– włączenie do sieci z drugiej strony ulicy wymaga wykonania przycisku,
– włączenie w jezdni asfaltowej wymaga wykonania kosztownego odtworzenia nawierzchni asfaltowej, cena za m2 odtworzenia asfaltu wynosi ok. 250 zł,
• lokalizacja inwestycji (budowa przyłącza w centrum Poznania będzie bardziej kosztowna niż w gminnej miejscowości),
• średnica przyłącza do budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wpływa znacznie na cenę końcową.

Budowa przyłącza może kosztować od 200-300 zł/mb w terenie zielonym do nawet 500-700 zł/mb w terenie zabudowanym.

Zaprezentowana przykładowa kalkulacja pozwala oszacować koszt budowy przyłącza wodociągowego wraz z wykonaniem wcinki do istniejącej sieci. Na ostateczną cenę wpływa jednak wiele czynników i ceny potencjalnych wykonawców mogą różnić się o 100-200%. Proponuję sprawdzoną metodą wysyłać zapytania do minimum 3 wykonawców. Oczywiście nie każę wybierać najniższej ceny, tylko zalecam sprawdzić czy ktoś nie chce za dużo zarobić.

Poniżej tradycyjnie udostępniam do pobrania za darmo:
– zestawienie podstawowych elementów przyłącza wody w Excelu:
Kosztorys podstawowych materiałów przyłącza wodociągowego (88)
– uproszczony kosztorys budowy przyłącza wody w Excelu:
Kosztorys budowy przyłącza wodociągowego (83)
– przykładowy profil podłużny przyłącza w wersji DWG AutoCAD 2004:
Przykładowy profil podłużny przyłącza wodociągowego (76)

Opracował
mgr inż. Adam Masłowski
przy współpracy z Fabryką Armatury Hawle Spółka z o.o. (udostępnienie biblioteki armatury i kształtek w dwg).
Źródła:
Hawle – Armatura do przyłączy domowych
Wodomierze skrzydełkowe Apator Powogaz
Rury wodociągowe Wavin

Author: Adam Masłowski

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *