prawo budowlane 2015
Ustawa prawo budowlane 2015
Kursy specjalistyczne

Zanim rozpoczną Państwo swoją przygodę z budową domów pasywnych, najpierw wyjaśnimy sobie co to jest budynek, pasywność, dom pasywny oraz dom energooszczędny.
Zaczniemy od podania kilku podstawowych definicji, które pozwolą lepiej zrozumieć specyfikę budownictwa pasywnego:

pasywny, pasywność – brak chęci działania, podejmowania jakichkolwiek inicjatywy. Ze słowem pasywny kojarzy się również dochód pasywny, który oznacza okresowy (np. comiesięczny) dochód bez stałego angażowania własnej pracy. Osoby osiągające dochód pasywny bez wkładu własnej pracy nazywamy rentierami. Dochód pasywny otrzymywany jest wtedy, gdy raz wykonana praca (akcja, działanie) przynosi ciągłe zyski. Pasywność to postawa bierna, odwrotność aktywności.

budynek – jest takim obiektem budowlanym, który jest trwale związany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. A więc zgodnie z definicją Prawa budowlanego budynek ma podłogę, ściany i dach. Założeniem budowy domu jest stworzenie dla człowieka „własnego kąta”, przestrzeni oddzielającej go od czynników atmosferycznych (wiatru, deszczu, śniegu). W dwudziestym wieku budowano domu bez zwracania większej uwagi na energochłonność budynków mieszkalnych.

dom jednorodzinny typowy – standardowy dom jest tak budowany, że ma duże straty ciepła przez przenikanie przez przegrody budowlane oraz straty na ogrzanie powietrza infiltrującego do domu. Wpływa to bezpośrednio na wysokie koszty eksploatacji.
Analiza bilansów energetycznych budynków jednorodzinnych ukazana w „Podręczniku dobrych praktyk” pokazała, że udział strat ciepła w domu jednorodzinnym w kolejności od największego jest następujący:
– okna zewnętrzne 36,3% – 23,1%
– wentylacja 31,6% – 25,5%
– ściany zewnętrzne 19,6% – 13,3%
– dach 13,3% – 6%
– podłoga na gruncie 10,3% – 4,9%
– strop pod nieogrzewanym poddaszem 9,4% – 0%
– drzwi zewnętrzne 4,2% – 1,8%
– strop zewnętrzny 2,3% – 0%

W przypadku budynków jednorodzinnych największy udział w stratach ciepła (powyżej 10%) mają okna zewnętrzne, wentylacja, ściany zewnętrzne i dach. Typowy budynek posiada na tyle duże zapotrzebowanie na ciepło, że wymaga instalacji centralnego ogrzewania z kotłem (na paliwo stałe, gaz lub olej) z instalacją grzejnikową. Za każdym razem jak wewnętrzne powietrze zostanie podgrzane do odpowiedniej temperatury, ciepło przenika na zewnątrz budynku przez słabo zaizolowane przegrody budowlane oraz mostki cieplne. Dodatkowo do domu dostaje się świeże zimne powietrze, które również wymaga ogrzania.

Rozwój technologii budowy domów, coraz większe koszty paliw stałych i płynnych oraz energii elektrycznej stworzyły nowy trend, kierunek budownictwa. Ludzie nie chcą ponosić wysokich kosztów eksploatacji budynków (koszty ogrzewania, energii elektrycznej). W celu ograniczenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji zaczęto podejmować działania mające na celu podwyższenie izolacyjności cieplnej przegród i odzyskiwanie ciepła z powietrza usuwanego. Nowoczesne domy mają małe zapotrzebowanie na ciepło, a ich koszt utrzymania jest proporcjonalnie mniejszy.

I TAK POWSTAŁ DOM PASYWNY ! ! !

dom pasywny – w domach energooszczędnych i pasywnych raz włożona „praca”, daje nam korzyści w postaci niskiego zapotrzebowania na ciepło. Praca ta polega na budowie domu bardzo dobrze zaizolowanego, domu w którym niwelujemy do zera straty związane z mostkami cieplnymi (na połączeniach: podłoga-ściana, ściana-okno, ściana-dach, ściana-strop) oraz budowie instalacji wentylacji mechanicznej, która kontroluję wymianę powietrza w budynku. W domu pasywnym straty ciepła ciepła są wyeliminowane do minimum tzn. budynek praktycznie nie potrzebuje instalacji grzewczej, ponieważ zapotrzebowanie na ciepło zmniejsza się dziesięciokrotnie. Jedyne co musimy zrobić to zminimalizować straty ciepła związane  z podgrzewaniem powietrza dopływającego do budynku, czyli zamontować instalację wentylacji mechanicznej, która będzie odzyskiwała ciepło wywiewane z domu i zmniejszy straty ciepła przez wentylacje do 10%.
Podstawowe koszty eksploatacji to:
– koszty energii urządzenia pomocniczego do ogrzewania domu,
– koszty energii elektrycznej wentylatorów rekuperatora oraz koszty wymiany filtrów powietrza.

Podsumowując najważniejsze cech domu pasywnego (lub domu energooszczędnego) to:
– bardzo dobrze zaizolowane przegrody zewnętrzne,
– brak mostków cieplnych pomiędzy poszczególnymi przegrodami,
– drzwi wejściowe i okna o odpowiednio niskiem współczynniku przenikania ciepła,
– wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła min. 90%,
– wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania i oświetlenia.

Oczywiście budowa domu energooszczędnego jest droższa od typowego domu i nie każdego Kowalskiego stać, aby wyłożyć 60-100 tys. zł. więcej na budowę dom (dla domu ok. 150 m2). Wychodząc naprzeciw nowym standardom budowy domów w Polsce, NFOŚiGW stworzył program dofinansowań do budowy budynku pasywnego.

Inwestor budujący dla siebie dom pasywny lub energooszczędny może otrzymać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dopłatę do kredytu bankowego.

NFOŚiGW na podstawie opracowania KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. stworzył Podręcznik dobrych praktyk, który podaje wytyczne i wymagania dotyczące zasad projektowania, wykonania i odbiorów robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię. Podręcznik został stworzony na potrzeby funkcjonowania w NFOŚiGW programu dopłat do tego typu budownictwa w sektorze budynków mieszkalnych. Wytyczne dotyczące zasad projektowania budynków mieszkalnych NF40 i NF15 określono na podstawie serii obliczeń komputerowych wykonanych dla pięciu budynków jednorodzinnych i czterech budynków wielorodzinnych.
W pracy zdefiniowano dwa etapy projektowania i wykonawstwa domów energooszczędnych:
– standard energetyczny budynków NF15 tzw. dom pasywny,
– standard energetyczny budynków NF40 tzw. dom energooszczędny.
Cyfry oznaczają odpowiednio wielkości zapotrzebowania budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych na energię użytkową wyłącznie do celów ogrzewania i wentylacji, wynoszące 15 kWh/(m2rok) dla domu pasywnego i 40 kWh/(m2rok) dla domu energooszczędnego.
W roku 2014 można odpowiednio dostać:
– 50 tys. dopłaty, jeżeli wybudujemy dom w standardzie energetycznym budynków NF15 tzw. domów pasywnych,
– 30 tys. dopłaty, jeżeli wybudujemy dom w standardzie energetycznym budynków NF40 tzw. domów energooszczędnych.

Aby nie wyglądało to tak pięknie od podanych wyżej kwot musimy zapłacić podatek dochodowy (18 lub 32%). Dopłatę dostajemy w formie umorzenia części kredytu bankowego. W koszty budowy domu możemy wliczyć koszty kwalifikowane jak koszt weryfikatora pasywności budynku, koszt prób szczelności itp. Moim zdaniem obecne dopłaty to zdecydowanie za mało. A Państwo mogłoby się bardziej postarać i znieść podatek dochodowy z tej dopłaty.

Pytanie czy warto budować domy pasywne i energooszczędne?
Na pewno tak. Skromna dopłata od Państwa jest to tylko ukłon w kierunku Inwestorów, którzy myślą o energochłonności swoich domu oraz emisji dwutlenku węgla do środowiska. Budujemy dom dla siebie i swojej rodziny, dom na lata.
Ponoszenie bardzo małych kosztów związanych z ogrzaniem domu pozwala nam skrócić okres zwrotu inwestycji do kilkunastu lat.
W życiu zawsze chodzi o pieniądze. Jeżeli kogoś stać, budowa domu pasywnego jest rozwiązaniem opłacalnym i przyszłościowym.

Jeżeli kogoś nie stać niech buduje dom tradycyjny. Za 10 lat budowa domów energooszczędnych będzie już standardem.

Łączę wyrazy szacunku,
mgr inż. Adam Masłowski

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

4 KOMENTARZE

  1. Dom pasywny to swego rodzaju inwestycja w przyszłość. Lepiej zgromadzić większą pule środków i mięć spokój na kolejne długie lata.

  2. Dokładnie, lepiej zainwestować w przyszłość. W dłuższej perspektywie przyniesie to same oszczędności. Ja osobiście zdecydowałam się na panele fotowoltaiczne. Oszczędnie i ekologicznie.

  3. Sporo inwestorów niezależnie od wieku idzie teraz w nowoczesność i stawiają na budownictwo pasywne. Jest to przyszłość, o którą warto zadbać już dziś. Okna do domu pasywnego powinny być szczególnie szczelne i obniżać poziom utraty ciepła mocniej niż standardowe okna. Ciekawym zastosowaniem w profilu okiennym winergetic premium passive jest aerożel, który wykorzystywany jest w kosmonautyce. Pozwala on znacznie obniżyć parametr Uw, co w budownictwie pasywnym jest szczególnie ważne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here