Pozwolenie na budowę sieci wodociągowej - ile kosztuje wydanie decyzji administracyjnej?
Pozwolenie na budowę sieci wodociągowej - ile kosztuje wydanie decyzji administracyjnej?

Dzisiaj trochę formalnie, o tym ile zapłacimy za wydanie decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
W artykule poniżej pisałem o tym, jak obliczyć koszt projektu sieci zewnętrznych.

Jak obliczyć koszt projektu i wygrać przetarg


W koszty opracowania projektu musimy wliczyć wszelkie opłaty skarbowe, w tym koszty uzyskania decyzji i uzgodnień. Sprawa banalna, jednak wiele osób na początku prowadzenia własnej firmy nie wie, że koszty samych decyzji mogą wynosić nawet kilka tysięcy złotych.

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. Art. 1.:

Opłacie skarbowej podlega:
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Pozwolenie na budowę sieci wodociągowej - ile kosztuje wydanie decyzji administracyjnej?
Pozwolenie na budowę sieci wodociągowej – ile kosztuje wydanie decyzji administracyjnej?

WYSOKOŚĆ OPŁAT SKARBOWYCH W PRZYPADKU OBIEKTÓW WODOCIĄGOWYCH I KANALZIACYJNYCH WYNOSI:


1. Za ustanowienie pełnomocnika – 17 zł (za każdym razem, gdy składamy wniosek jako pełnomocnik inwestora wnosimy opłatę skarbową w wysokości 17 zł.)
2. Za każdym razem gdy składamy wniosek o Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń związanych z obiektem budowlanym poniesiemy opłatę:
– sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2 143 zł
– sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km – 105 zł
– innych budowli – 155 zł
– studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł
– urządzeń związanych z obiektem budowlanym – 91 zł

Opłacie skarbowej nie podlega:
– Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,

Zwolnione z opłaty skarbowej są:
– Jednostki budżetowe,
– Jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku wydania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
Pozwolenie na przebudowę lub remont obiektu budowlanego wynosi 50% stawek określonych powyżej.

Budowa sieci wodociągowej magistralnej
Budowa sieci wodociągowej magistralnej

PRZEANALIZUMY SOBIE KILKA PRZYPADKÓW

PRZYPADEK 1 – BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU W BUDYNKU MIESZKLANYM

Jeżeli, jako projektant występujecie o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zapłacicie jedynie 17 zł. opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. Z opłaty skarbowej za wydanie decyzji pozwolenia na budowę będziecie zwolnieni.

PRZYPADEK 2 – BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DŁUGOŚCI 900 METRÓW DLA OSOBY PRYWATNEJ LUB FIRMY

Jeżeli, jako projektant występujecie o pozwolenie na budowę sieci wodociągowej długości 900 m zapłacicie 17 zł opłaty skarbowej oraz 105 zł za wydanie decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej.

PRZYPADEK 3 – BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DŁUGOŚCI 1600 METRÓW DLA OSOBY PRYWATNEJ LUB FIRMY

Jeżeli, jako projektant występujecie o pozwolenie na budowę sieci wodociągowej długości 1600 m zapłacicie 17 zł opłaty skarbowej oraz 2143 zł za wydanie decyzji pozwolenia na budowę sieci wodociągowej.

PRZYPADEK 4 – BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DŁUGOŚCI 10 KILOMETRÓW DLA GMINY

Jeżeli, jako projektant występujecie o pozwolenie na budowę sieci wodociągowej długości 10 km nie zapłacicie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo oraz wydanie decyzji, ponieważ jednostki budżetowe są zwolnione z opłaty skarbowej.

Dlaczego o tym wspominam?

Na etapie składania oferty warto dokładnie policzyć, czy przekroczycie magiczny próg 1000 metrów i wskoczycie w większe opłaty skarbowe.
Dla przykładu:
Jeżeli robicie projekt sieci za 100000 zł. netto i nie uwzględniliście w kosztach kilku tysięcy to nic się nie stanie.
Jeżeli robicie projekt sieci za 18000 zł. netto, w tym wasze koszty (mapy, geologia itp.) wynoszą 4000 zł netto, zakładany zysk wyniesie ok. 14000 zł netto. Jeżeli policzycie koszty decyzji administracyjnych w wysokości 300 zł, zakładając, że sieć będzie miała 950m, a rzeczywista długość wyniesie 1150 m opłata skarbowa za wydanie decyzji pozwolenia na budowę sieci wyniesie aż 2143 zł.
Łatwo możecie policzyć, że wasz zysk zmniejszy się z 14000 do 11857 zł. Jedno małe niedopatrzenie i zarobicie mniej o ok. 15%.
Jest to jeden z aspektów wyceny kalkulacji kosztów opracowania dokumentacji projektowej. W praktyce takich rzeczy, na których możemy się przejechać jest więcej. Może duże spółki mniej zwracają uwagę na drobne 2000 zł. Dla małej firmy 2000 zł. w skali miesiąca to czasami być, albo nie być.
W przypadku wydania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
Jeżeli projektujecie sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej opłata jest podwójna tzn. 2 x 2143 zł. = 4286 zł. – tyle wyniesie koszt wydania decyzji pozowlenia na budowę dla osoby prywatnej lub firmy.
W przypadku zgłoszenia robót budowlanych z projektem budowlanym ponosimy takie same koszty jak przy wniosku o pozwolenie na budowę.
Pozdrawiam
Adam

3 KOMENTARZE

  1. To zależy od zlecenia. W moim PWIK zlecając opracowanie dokumentacji, sami składamy wniosek o pozwolenie na budowę, a od jakiegoś czasu – zgłoszenie robót i sami opłacamy skarbówkę. Dodam że gminy miejskie i wiejskie nie płacą skarbówki ale już PWiK mimo że w 98% przypadków są własnością gmin i realizują ich cele takich opłat muszą dokonywać! To jest nie porozumienie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here