Filtr mechaniczny do wody
Kursy specjalistyczne

W zależności od obliczeń zapotrzebowania na wodę stosuje się różne średnice wodomierzy.

W domach jednorodzinnych najczęściej stosowane są wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej DN 15mm i DN 20mm.

Jak i gdzie należy montować wodomierz:

– Miejsce wbudowania wodomierza powinno być łatwo dostępne do montażu, demontażu i obsługi, wygodne dla odczytu, wyodrębnione z pomieszczeń użytkowo-gospodarczych. Chronione przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi oraz zabezpieczone od wpływów instalacji elektrycznych i gazowych. Większość Zakładów Wodociągowych wymaga, aby podejścia wodociągowe montować w pomieszczeniach na wysokości 0,4 m do 1,0m nad posadzką, w odległości do 1m za pierwszą ścianą budynku.
– W przypadku braku odpowiedniego miejsca w budynku wodomierz może być wbudowany w studzience wodomierzowej, przy czym wodomierz i jego wyposażenie powinno być zamontowane odpowiednio wysoko nad dnem studzienki. Studzienka powinna być wyposażona w osadnik lub odprowadzenie wody.
– Wodomierz w miejscu wbudowania nie powinien być narażony na uderzenia lub wibracje wzbudzane pracującymi w sąsiedztwie urządzeniami, a także zbyt wysoką temperaturą otaczającego powietrza oraz zanieczyszczeniem, zalaniem wodą i korozyjnym działaniem środowiska zewnętrznego. Temperatura w miejscu wbudowania nie powinna być niższa niż 4°C. Wodomierz należy chronić przed wpływem takich zjawisk hydraulicznych jak kawitacja czy hydrodynamiczne uderzenia wody.
– Przed i za wodomierzem należy przewidzieć zamontowanie zaworów celem odcięcia dopływu wody w przypadku konieczności wymontowania dla dokonania przeglądu lub naprawy, przy czym należy stosować zawory posiadające możliwość całkowitego odsłonięcia przekroju poprzecznego przewodu wodociągowego.
– W przypadku spodziewanych zanieczyszczeń wody czasie eksploatacji należy zainstalować filtr lub osadnik pomiędzy zaworem, a odcinkiem prostym przed wodomierzem, filtr można również zamontować  na instalacji wodociągowej za wodomierzem,
– Dla zamontowania wodomierza nie powodującego naprężeń w korpusie zaleca się stosowanie łączników kompensacyjnych montowanych na odpływie, które pozwalają na redukcję długości w ramach wysuwu teleskopowo osadzonej tulei łącznika,
– Przewód w miejscu wbudowania powinien być tak ukształtowany, aby nie było możliwości tworzenia się w obrębie wodomierza poduszki powietrznej . Wodomierz musi być całkowicie wypełniony woda, stąd przewód wodociągowy za wodomierzem nie może się obniżać,
– Przed i za wodomierzem należy montować armaturę odcinającą o średnicy równej średnicy przyłącza,
– Wodomierz nie powinien być narażony na nadmierne naprężenia spowodowane przez rurociągi lub wyposażenie. Jeśli jest to konieczne należy zamontować go na cokole lub w uchwycie. Poza tym rury łączące po stronie dopływowej i odpływowej powinny być odpowiednio zamocowane, aby żadna część instalacji nie przemieściła się pod wpływem wody, gdy wodomierz jest demontowany lub odłączony z jednej strony.
– Przy wbudowaniu w sieć należy przestrzegać właściwego usytuowania wodomierza zgodnie
z przeznaczeniem do pracy w pozycji zamontowania: poziomej , pionowej i skośnej.
– Przy zastosowaniu typowych łączników do wbudowania wodomierza nie jest wymagane stosowanie innych odcinków prostych przed i za urządzeniem.
Jednak w przypadku wbudowania urządzenia za podwójnym kolanem, zaworem zwrotnym lub pompą należy przewidzieć odcinek prosty przed o długości L=5 DN (średnic nominalnych urządzenia) i za urządzeniem o długości L1=3 DN.
– Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo. Uszczelki powinny być zakładane koncentrycznie do przewodu. Nie dopuszczalne jest mimośrodowe osadzenie wodomierza w przewodzie, a w szczególności przesunięcie uszczelek między wodomierzem a przewodem w taki sposób, żeby zajmowały część swobodnego przekroju przewodu przy wodomierzu i zaburzały w ten sposób przepływ. Dla możliwości wprowadzenia końcówek króćców w odpowiednie występy łączników gwintowanych rurociąg powinien mieć możliwość sprężynowania ok. 3 mm.
– Przepływ wody przez wodomierz powinien być zgodny z kierunkiem strzałek umieszczonych po obu stronach korpusu.

Jak prawidłowo zamontować wodomierz i całą armaturę zaporową?:

Jak prawidłowo montować zestaw wodomierzowy (wodomierz z armaturą)
Jak prawidłowo montować zestaw wodomierzowy (wodomierz z armaturą) w domu jednorodzinnym

Oznaczenia:
ZO – zawór odcinający,
W – wodomierz główny,
ZZ – zawór zwrotny antyskażeniowy (wymagany zgodnie z Warunkami Technicznymi 2014),
F – filtr,
RO – rura ochronna przy przejściu przez fundament i posadzkę.

Poniżej przedstawiam kilka przykładów pomieszczeń gdzie nie należy montować wodomierzy (moje ulubione zdjęcie to instalacja wodna zalana ściekami:):

Rzadkością są już przyłącza z ołowiu, ale można takowe spotkać.

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

13 KOMENTARZE

 1. Jeju te wodomierze… ile ja się nakłóciłam ze specjalistą, który chciał mi w niepoprawnym miejscu go zamontować.

 2. Tak ogólnie to chciałem zwrócić uwagę, że wodomierz mechaniczny zamontowany w pozycji „inkasenckiej” czyli nieidealnie poziomo pracuje na korzyść użytkownika.
  Bawi mnie gdy monterzy sami ustawiają wodomierze pod kątem by ułatwić pracę inkasentowi i jednocześnie robią z wodomierza klasy C klasę B lub A.
  Powyższa wada nie dotyczy wodomierzy statycznych i objętościowych.
  Dodatkowo gdyby Przedsiębiorstwo chciało wam zamontować wodomierz w pionie to proszę im na to pozwolić. Wtedy zwykłe skrzydełkowe wodomierze tracą swoją czułość.
  Znowu nie dotyczy to wodomierzy statycznych i objętościowych.

 3. Jak to jest w końcu z tymi filtrami siatkowymi? Czytam, że mogą być przed lub za wodomierzem, a w warunkach jest, że za wodomierzem, za krótszym króćcem dwukołnierzowym, a koniecznie przed inną armaturą. Filtr zaprojektowany gdziekolwiek indziej to automatyczny zwrot. Jaki w tym sens? Wydawałoby się, że to właśnie wodomierz powinien ochraniać i być zamontowany przed dłuższy króćcem dwukołnierzowym, przed wodomierzem.

  Na zdjęciu widzę, że jest za zaworem antyskażeniowym – mnie by za to powiesili.

  Powyższe tyczy się studzienek i komór wodomierzowych dla przyłączy DN50-150. Mam z tym teraz przejścia i próbuję rozgryźć po co to to i dlaczego tak 😉

 4. „Przed i za wodomierzem należy przewidzieć zamontowanie zaworów celem odcięcia dopływu wody w przypadku konieczności wymontowania dla dokonania przeglądu lub naprawy, przy czym należy stosować zawory posiadające możliwość całkowitego odsłonięcia przekroju poprzecznego przewodu wodociągowego”
  W których to przepisach znajduje się zapis mówiący o obowiązku stosowania zaworów posiadających możliwość całkowitego odsłonięcia przekroju poprzecznego przewodu wodociągowego?

 5. Na zdjęciu przykład typowej koniny. Za ten ocynk na wodzie pitnej, brak uchwytów, wyrywkową izolację czy totalny brak użycia poziomicy oraz oka, gdzie jest po prostu „ładnie” przybijałbym do ściany ośmiocalowymi gwóździami takich amatorów

   • Ja mam u siebie ocynk na pitnej i jest ok. Cała instalacja była przeze mnie osobiście składana. Chodzi od 2015go roku, nic się nie dzieje złego.

    • Dzieje się, tylko powoli. Też mam ocynk mieszany z mosiądzem tylko od 2002. Trójnik ocynk zaczął krwawić rdzą na środku korpusu. Po rozebraniu wszystkie elementy ocynkowane zarośnięte rdzą w środku prawie bez światła przepływu i wyżarte do zewnętrznej ścianki.

 6. „Wodomierz musi być całkowicie wypełniony woda, stąd przewód wodociągowy za wodomierzem nie może się obniżać,” – na zdjęciu przykładowym widzimy, ze rura za wodomierze idzie w dół pod posadzkę. Jak należy to interpretować?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here