Wentylacja mechaniczna - anemostat nawiewny
Wentylacja mechaniczna - anemostat nawiewny
Kursy specjalistyczne

20 pytań z egzaminu na uprawnienia budowlane z egzaminu ustnego (z lat 2014-2015) do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zestaw pytań nr 1 na egzamin ustny do projektowania bez ograniczeń

Pytania z teorii:
1. Wymień organy I instancji administracji architektoniczno-budowlanej?
2. Podaj wymagania dla pomieszczenia do magazynowania oleju opałowego?
3. Czy ścieki przemysłowe mogą być rozcieńczane z wodą przed ich odprowadzeniem do odbiornika?
4. Od czego zależą maksymalne spadki na przewodach odpływowych kanalizacji sanitarnej?

Pytania z praktyki:

1. Kiedy można zasypać przewód wodociągowy PE400?
2. Wymień urządzenia kontrolne i zabezpieczające w kotłowniach gazowych budynków mieszkalno-usługowych?
3. Kiedy stosujemy rury ochronne na przewodach gazowych?
4. Podaj tok obliczeń dla doboru zbiornika retencyjnego na wody deszczowe?

Zbiornik retencyjno-infiltracyjny
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny 

(Fot. Materiały GDDKiA, www.drogas3.pl)

Zestaw pytań nr 2 na egzamin ustny do projektowania bez ograniczeń

1) W jakiej formie sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej?
2) Podać warunki lokalizacji czerpni.
3) Czy każdy pion kanalizacyjny musi być wentylowany?
4) Co to jest przyłącze gazowe i MOP?
5) Kiedy należy stosować urządzenia do odzysku ciepła?
6) Podać tok obliczania przepływu obliczeniowego w kanalizacji w budynkach wielorodzinnych.

Piec co gazowy dwufunkcyjny + ogrzewanie podłogowe
Piec co gazowy dwufunkcyjny + ogrzewanie podłogowe

Zestaw pytań nr 3 na egzamin ustny do kierowania robotami bez ograniczeń

Pytania z teorii:
1. Kto opiniuje programy ochrony środowiska?
2. Kiedy stosujemy izolację cieplną na pionach instalacji centralnego ogrzewania?
3. Wyjaśnij zasady zajęcia pasa drogowego wg ustawy o drogach publicznych?

Pytania z praktyki:
1. W jakim celu opracowuje się dokumentację powykonawczą i co zawiera?
2. Co to są roboty zanikowe?
3. Podaj definicję przyłącza gazu i naszkicuj schemat przyłącza.

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

4 KOMENTARZE

 1. Witam.
  Może komuś się przyda. Zdawałem w sesji wiosennej 2016 w MOIIB uprawnienia sanitarne wykonawcze B/O. Oto moje pytania:
  1. Warunki przeprowadzenia próby szczelności na rurociągu z tworzyw sztucznych.
  2. Czy na instalacji klimatyzacji przechodzącej przez pomieszczenia ogrzewane stosujemy izolację termiczną.
  3. Przejście gazociągu pod rzeką, omówić.
  4. Gdzie stosujemy odpowietrzenia na instalacji c.o.?
  5. Obowiązkowe ubezpieczenie OC. W ile czasu od uzyskania uprawnień trzeba je mieć.
  6. Co to jest zmiana użytkowania obiektu. Omówić, podać przykłady.
  7. Ile czasu ma kierownik budowy na odwołanie sie od ustaleń z protokołu kontroli sporządzonego przez inspektora pracy.
  8. Jaka powinna być wysokość węzła cieplnego?

  Gdzieś tam mam jeszcze spisane pytania innych osób. Jak komuś będzie zależało to moge sie podzielić.
  Piszcie na sadzios@interia.pl
  Ogólnie to zestawów jest bardzo dużo , trzeba mieć wiedzę ogólną plus umieć poruszać sie po normach i ustawach, to dodatkowo coś znajdziecie bo wiadomo, że wszystkiego na pamieć sie nie nauczycie.
  Komisja rzeczowa, prosi o konkretne odpowiedzi, jednak wiadomo, że jak sie nie zna dokładnej odpowiedzi to się mówi co się wie, ew. komisja troche naprowadzi.

  Jeśli chodzi o pisemny to w tej sesji nic nie było o kolejach natomiast z 5 pyt. dot. ochrony zabytków i kilka o usytuowanie sieci gazowych więc warto przejrzeć ustawy.

  Powodzenia.

  • Miałem bardzo podobny zestaw – te same pytania 1, 5, 6, 7 🙂
   2. Wentylacja kotłowni na gaz ziemny i LPG – różnice.
   3. Jakie urządzenia stosuje się na kanałach wentylacyjnych przechodzących przez strefy pożarowe, których nie obsługują.
   4. System alarmowy w sieciach ciepłowniczych.
   8. Sprzęgło hydrauliczne – działanie.

   Odpowiedzi:
   1. Patrz Norma PN-B-10725 Wodociągi – Przewody zewnętrzne
   2. Kratka nawiewna przy suficie/podłodze, wywiewna w kominie. Mnie zapytali, czy może być zastosowany wentylator
   3. Klapy p.poż odcinające
   4. Przewód alarmowy „impulsowy”
   5. OC 30dni
   6. PB Art. 71 Ust. 1
   7. 7 dni uwagi do protokołu z IP.
   8. Równoważenie przepływu/ciśnienia/temperatury między częścią kotłową a odbiorczą na instalacje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here