Instalacja gazowa w domu jednorodzinnym
Kursy specjalistyczne

Przed budową nowej instalacji gazowej w domu jednorodzinnym Ustawa Prawo Budowlane nakłada na Inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę (dotyczy to również rozbudowy lub przebudowy instalacji gazu).

Instalacja gazowa

może być wybudowana wyłącznie na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego, sporządzonego przez uprawnionego projektanta instalacji gazowych, który przynależy również do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Trzy najważniejsze dokumenty w Polsce, które regulują zasady projektowania wewnętrznej instalacji gazu to:

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie
Instalacja gazowa, skrzynka gazowa
Instalacja gazowa, skrzynka gazowa

Instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych.

Wymagania dla instalacji gazowych, o których mowa w rozporządzeniu, nie dotyczą instalacji przeznaczonych dla celów rolniczych i produkcyjno-przemysłowych (technologicznych).
W przewodach gazowych, doprowadzających gaz do zewnętrznej ściany budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i rekreacji indywidualnej, nie powinno być ciśnienia wyższego niż 500 kPa, a do ścian zewnętrznych pozostałych budynków wyższego niż 1.600 kPa. W przypadku przyłączenia wewnętrznej instalacji gazu do sieci gazowej średniego ciśnienia należy zaprojektować reduktor ciśnienia w skrzynce gazowej przyłączeniowej.

Instalacja gazowa w budynku powinna zapewniać doprowadzenie paliwa gazowego w ilości odpowiadającej potrzebom użytkowym oraz odpowiednią wartość ciśnienia przed urządzeniami gazowymi, zależną od rodzaju paliwa gazowego zastosowanego do zasilania budynku, określoną Polską Normą dotyczącą paliw gazowych, przy czym ciśnienie to nie powinno być wyższe niż 5 kPa.

Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.
Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mieć zainstalowany na przyłączu kurek główny, umożliwiający odcięcie dopływu gazu. Kurek główny powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej
szafce co najmniej z materiału trudnozapalnego przy ścianie, we wnęce ściennej lub w odległości nieprzekraczającej 10 m od zasilanego budynku, w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem osób niepowołanych.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się instalowanie kurka głównego w odległości większej niż 10 m od zasilanego budynku, w wentylowanej szafce, usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego z dostępem do niej od strony zewnętrznej działki budowlanej. Odległość kurka głównego, montowanego przy ścianie lub we wnęce ściany budynku, od poziomu terenu oraz najbliższej krawędzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku powinna wynosić co najmniej 0,5 m. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z rozwiązania funkcjonalno przestrzennego budynku, może być zainstalowany więcej niż jeden kurek główny. W takim przypadku instalacje zasilane z oddzielnych przyłączy nie mogą być ze sobą połączone.
W przypadku gdy z jednego przyłącza jest zasilany więcej niż jeden budynek, oprócz kurka głównego, należy zastosować odrębne zawory niebędące kurkami głównymi, odcinające dopływ gazu do każdego z tych budynków.
W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej, gdy kurek główny jest zainstalowany w linii ogrodzenia w odległości większej niż 10 m, należy na ścianie budynku dodatkowo zastosować zawór odcinający.
W przypadku instalacji gazowej, zasilanej ze wspólnej sieci o ciśnieniu do 500 kPa, z której korzysta jeden odbiorca, a nominalne zużycie gazu jest mniejsze niż 10 m3/h, dopuszcza się, aby zawór odcinający zainstalowany przed urządzeniem redukcyjnym był traktowany jako kurek główny. Przepis ten stosuje się także, jeżeli urządzenie redukcyjne jest połączone w jeden zespół z gazomierzem. Urządzenia redukcyjne mogą być instalowane wyłącznie na zewnątrz budynku i powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i uszkodzeniami mechanicznymi.

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

43 KOMENTARZE

 1. filtr do gazu powinno się stosować przed kotłem gazowym w celu jego ochrony. ułożenie reduktora gazowego pionowe/poziome nie ma znaczenia – wynika ono z umiejscownienia go (np. w skrzynce gazowej wraz z gazomierzem), można zastosować reduktor ciśnienia z zmianą kierunku przepływu o 90stopni oraz bez zmiany kierunku.

 2. Witam , mam sytuację taką , że w nowo wybudowanym domu instalator mój (C.O.) wykonał instalację dookoła budynku wchodząc bezpośrednio rurką do kotłowni
  instalacja pierwotna w pozwoleniu na budowę przewidywała że rurki wchodzą do domu od frontu , przechodza przez cały garaż i dopiero wchodzą do kolejnego pomieszczenia jakim jest kotłownia
  dałem się namówić bo wydawało się to logiczne

  teraz sytuacja wygląda tak że instalator chce „jakiś ” projekt ze zmianami żeby mógł podbić że zrobił instalację zgonie z projektem
  Architektowi nie bardzo chce sie cokolwiek robić w sensie zmian w projekcie

  prosze o poradę
  jak to powinno wyglądać ??

  pozdrawiam

  • Projektant musi zaakceptować zmianę, zrobić plan zagospodarowanie terenu z aktualną trasa instalacji i podpić się pod tym. Instalator doradził na pewno dobrze, tylko zapomniał Pani powiedzieć przed robotę, że taka zamiana wymaga nowego projektu lub chociażby akceptacji projektanta i oświadczenia, żę zmiana jest nieistotna. W tym momencie musi to Pani tak załatwić, aby było legalnie. Niech architekt da namiar do projektanta instalacji gazu i Pani porozmawia z projektantem, aby zaakceptował zmianę i podpisał się pod tym. Projektant na pewno zarząda 200-400 zł za taką zmianę, trudno powiedzięć, ale raczej za darmo tego nie zrobi.

 3. Witam. Uprzejmie proszę o informację, czy muszę gdzieś zgłaszać fakt, że z jednego pomieszczenia przenoszę piecyk gazowy dwufunkcyjny ( konieczność przeniesienia do pomieszczenia obok ponieważ po remoncie zmniejszyła się kubatura łazienki o 2 m 3 i Gośc z Termetu nie podpisze gwarancji na piecyk) Muszę przenieść oczywiście rury gazowe do piecyka, rurę odprowadzającą spaliny…

  • Zgodnie z Prawem budowlanym istotnym odstępstwem od pozwolenie na budowę jest zmiana charakterystycznych parametrów, a w przypadku instalacji średnica to jest istotny parametr. W praktyce jednak jeżeli zmienimy średnice np. z DN20 do DN25 lub odwrotnie i projektant zaakceptuje zmianę to nie ma konieczności zmiany pozwolenia na budowę. Oczywiście jeżeli projektant podpisze papier to akceptuje i kwalifikuje zmianę jako nieistotna to bierze odpowiedzialność na siebie

 4. Witam, czy przy wystąpieniu o pozwolenie na budowę instalacji zewnętrznej gazu jest konieczna opinia geotechniczna w celu opisania warunków gruntowo wodnych?

  • Jeśli głębokość posadowienia gazociągu będzie poniżej 1,2 m p.p.t. to tak, jeśli płycej to wystarczy w opisie do zagospodarowania terenu dać punkt „Opinia geotechniczna” z określeniem warunków geotechnicznych oraz do której kategorii kwalifikujemy obiekt.

 5. Bardzo dziękuję za fachowy materiał. Mam następującą sytuację. Rura z PE obecnie jest poprowadzona pod ziemią ale miejscu przez który ona przechodzi ma zostać postawiony budynek i nie za bardzo jest opcja żeby tą rurą ominąć ten budynek- zresztą budynek dostał pozwolenie na budowę mimo że instalacja gazowa jest zaznaczona na planie….I tu pytanie: Czy taka rura może przechodzić pod budynkiem ? Z tego co widzę musiałaby przechodzić przez ściany fundamentowe.

  • To, że budynek dostał pozwolenie na budowę nie zmienia faktu, że należy przebudować instalacje gazu. Rura gazowa nie może przechodzić pod budynkiem. Należy ją koniecznie przebudować!!!

 6. Witam, na terenie placu zabaw, który przylega do budynku znajdują się dwie skrzynki gazowe(z instalacją/przyłączem gazowym). Na jednej z nich znajduje się naklejka z adnotacją UWAGA GAZ, NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY, ZAGROŻENIE WYBUCHEM STREFA 2. I tu pytanie czy umiejscowienie takich skrzynek na placu zabaw dzieci jest właściwe i zgodne z przepisami? Drugie pytanie czy takie skrzynki nie powinny być odgrodzone z uwagi na lokalizację(miejsce montażu), tak aby dzieci nie miały do nich dostępu i nie przebywały zbyt blisko nich)?

 7. Witam potrzebuje porady dotyczącej rozbudowy istniejącej instalacji gazowej. Na umowie z gazownia jest zapis użytkowania gazu pod kuchenkę gazową, kupiliśmy ten dom i chcemy zrobić ogrzewanie gazowe. Moje pytanie dotyczy jakich formalności musimy dokonać jako właściciele aby nowa instalacja była całkiem legalna? tzn jakich dokumentów potrzebujemy? Czy w takiej sytuacji jest zmiana licznika na inny itp? Oczywiście będziemy korzystać z firmy która posiada niezbędne uprawnienia do przebudowy takiej instalacji, jedynie chodzi nam o to co z naszej strony powinno być uczynione.
  Dziękuje z apomoc.

 8. Witam
  w pozwoleniu na budowe domu miałem pozwolenie na budowe wewnetrznej instalacji gazowej w budynku. instalacji nie wykonalem a miedzy czasie dom wybudowałem, wykonczylem, odebrałem i zamieszkałem.
  chciałbym wykonać teraz po odbiorze budynku ta instalacje wewnętrzna gazu.
  potrzebuje nowy projekt i nowe pozwolenie na budowe czy można wykonac na podstawie starego pozwolenia na budowe.

 9. W drodze budowana jest sieć gazowa, na działce posiadam domek rekreacyjny do 25 m2, w przyszłości może będę budował dom mieszkalny. Czy będę mógł się podłączyć i na tą chwilę wykonać instalację gazową w domku letniskowym (rekreacji indywidualnej – moim zdaniem) do ogrzewania i przygotowania wody ciepłej oraz kuchenki. Czy otrzymam pozwolenie na budowę w takim przypadku.

  • tak, może Pan zaprojektować i wykonać instalację w budynku rekreacyjnym. Instalacja taka wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, tak jak w każdym innym przypadku. Nie ma przeciwwskazań, aby Starostwo Powiatowe nie wydało pozwolenia na budowę. Pytanie czy nie lepiej założyć ogrzewania elektrycznego, chyba, że zakłada Pan pobyt całoroczny?

 10. Chciałem umieścić szafkę z , licznikiem na domu ale gazownia nakzała mi zrobić to na granicy posesji która znaduje się ok 20 metrów od domu przy chodniku, szafka została uszkodzona i gazownia odpisuje mi że mam ją naprawić na swój koszt i nie wiem dlaczego przecież ja nie ustalałem kontrowersynych przepisów.Prosz podać kto te przepisy ustala ??

 11. mam pytanie odnośnie dodatkowego zaworu gazu na elewacji budynku (dom jednorodzinny). Jeżeli pomiędzy linią ogrodzenia a linią frontu budynku jest mniej niż 10m, natomiast instalacja łącząca skrzynkę główną w linii ogrodzenia z bydunkiem miałaby więcej niż 10m, to czy zawór dodatkowy musi zostać zainstalowany na elewacji czy też nie?

 12. Witam
  Czy można prowadzić rury gazowe stalowe po ścianie zewnętrznej budynku Zakrywając je styropianem. Instalacja miałaby przebiegać od szafki gazowej w rogu budynku, dalej po ścianie (pod styropianem) i wchodziła ok 5 ma w dalszej części budynku do środka. Inwestor oczywiście całość chce zakryć styropianem na elewacji.

 13. Budynek składa sie z domu i przylegajacego do niego garazu nieogrzewanego. Kotłownia znajduje sie w domu i sasiaduje z garazem, oddzielona jest od niego ocieplaną sciana. Planuje wejść rura plastikowa PE w ziemi do garażu (przejsc przez sciane garazu pod ziemia – mam zostawiony przepust długości ok.4m w ziemi) i wyjść z ziemi stalową rurą mniej wiecej na srodku ściany ocieplonej oddzielajacej garaż od kotłowni. Od tego miejsca robić dalej instalacje wewnętrzną stal lub miedź aż do kotła gazowego Od granicy na której umieszczona jest skrzynka gazowa do najbardziej zbliżonej ściany domu jest 5,5 m, a do ściany garażu przez ktora planuję wchodzić rura jest od granicy 7,5m.
  Czy takie rozwiązanie wchodzi w grę, czy muszę wyjsc rura z ziemi juz przed budynkiem??

  • Niestety nie może Pan prowadzić instalacji z rur PE pod garażem. Poprawne rozwiązanie to wyjście z ziemi przed budynkiem (przed garażem). Przejście rurą stalową przez ścianę, następnie pion pod strop i pod stropem w garażu poprowadzić rurę stalową wewn. instalacji gazu. Następnie przejście pod stropem przez ścianę wspólną z kotłownią i doprowadzenie instalacji do kotła. W kotłowni może być instalacja z miedzi. W garażu dopuszcza się wyłącznie z rur stalowych spawanych! Pozdrawiam

 14. Szanowny Panie,
  w zamieszkałym domu jednorodzinnym korzystam z gazu doprowadzanego siecią niskociśnieniową. Tymczasem Spółka Gazowa zamierza przebudować dostawę gazu na sieć średniociśnieniową w całości tj. wraz z przyłączami do domów. Ja mam problem, gdyż istniejące przyłącze biegnie 35 m wewnątrz posesji pod drogą dojazdową obsadzoną wysokimi drzewami. Rozrycie tego terenu jest dla mnie problemem. Czy można zażądać pozostawienia istniejącego przyłącza niskociśnieniowego i założenia redukcji ze średniego ciśnienia wraz z szafką w linii ogrodzenia,
  dziękuję i pozdrawiam, Jacek Urbiński

  • Jeżeli istn. przyłącze biegnie pod drogą dojazdową, która stanowi Pana własność to może Pan wnioskować do gazowni tak jak napisał. Przeniesienie szafki z reduktorem w linie ogrodzenia i pozostawienie Pana przyłącza (po zmianie będzie to wewnętrzna instalacja gazu) na niskim ciśnieniu.

 15. Dzien dobry .
  Czy na zamontowanie kotla gazowego na propan lub lpg zasilanego z butli w istniejacym od 40 lat domu potrzeba pozwolenia? Instalacja stalowa spawana ktora zostala wykonana kiedys przechodzi przec pomieszczenie w ktorym jest kociol gazowy . Odleglosc miedzy kotlem i podlaczeniem butli ok 5 metrow. Czy ten odcinek instalacji zakladajac ze jest wykonana zgodnie ze sztuka stestowana i szczelna moze zostac zadoptowany do instalachi gazu ziemnego czy trzeba nowa budowac. Dziekuje.

  • Tak. Przebudowa instalacji gazu wymaga pozwolenia na budowę. Projektant instalacji wykona inwentaryzację istn. instalacji, wykona stosowne obliczenia hydrauliczne i podejmie decyzję czy można zostawić część istniejącej instalcji.

 16. Dzień dobry. Mam 2 pytania, na które nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi:
  1. Czy przepisy dot. usytuowania kurka głównego gazu dotyczą również kurka odcinającego (zamontowanego z powodu przekroczenia odległości 10m między KG a budynkiem)?
  2. Czy są jakieś przepisowe odległości od okien/drzwi co do przewodu gazowego wprowadzającego gaz ziemny do budynku?
  Dziękuję z góry za odpowiedź.

 17. Dzień dobry, mam pytanie dotyczące obliczeń hydraulicznych i doboru średnic instalacji gazowej:
  jaki powinien być maksymalny spadek ciśnienia na instalacji gazowej?
  jakie jest min. ciśnienie gazu na urządzeniu gazowym (kocioł)?
  W WT Dostawcy nie ma określonego ciśnienia na sieci tylko podano: sieć niskiego ciśnienia.

 18. Dzień dobry,

  Jakie kształtki (nypel redukcyjny) można stosować przy połączeniu kurka głównego oraz oraz uchwytu gazomierza (monozłącza) na n/c ? Czy może to być np. kształtka żeliwna ?

 19. Witam, czy istnieje jakaś możliwość przyłącza gazu do budynku jednorodzinnego z istniejącej sieci dn20 czy warunkiem jest wykonanie przyłącza z większej średnicy ?pozdrawiam

  • Warunki przyłączenia do sieci oraz budowy przyłącza gazu określa Spółka Gazownicza. Proszę złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Gazownia sprawdzi czy istniejąca sieć nisko średnicowa ma wystarczająca przepustowość, aby przyłączyć Pana budynek.

 20. Witam

  Planuje podłączenie domu do sieci gazowej. Dostałem warunki na przyłączenie się do sieci zasilającej budynek teściów. Umiejscowienie skrzynki na przejściu w ścianie przy chodniku. zastanawiałem się nad przyłączem bezpośrednio z sieci gazowej która biegnie po 2 stronie drogi jakieś 6-8m od ogrodzenia. Umiejscowienie skrzynki w takim wypadku w granicy. Odległość budynku od granicy 8mb. Niestety budynek wybudowany wg starych zasad 1,2m od granicy i w tym zakresie ok 0,6m od granicy jest zasilanie mojego domu i domu teściów siecią wodociągową. Najlepszym rozwiązaniem byłoby puścić rurę gazową w bliskiej okolicy linii wodnej i wejście do budynku z boku gdzie jest kotłownia. W jakiej odległości od sieci wodociągowej np w dodatkowej rurze osłonowej może iść rura gazowa?

 21. Prosze mi powiedzieć, czy musi być reduktor ciśnienia w skrzynce gazowej do budynku jednorodzinnego?Mój piec gazowy „JUNKERS” dwufunkcyjny stale sie zacina i musze resetowac,3 x w roku przychodzi fachowiec do pieca i nic nie stwierdza,żadnej usterki.Ostatni Pan powiedział,że przyczyna jest reduktor,którego nie widzi w skrzynce gazowej…Prosze o odpowiedź.DZIĘKUJĘ

 22. Czy po ścianie stojącej w granicy posesji można zmontować rurę zasilająco instalacje gazową w domu tj. od skrzynki do kotłowni?

 23. Zauważyłem, że wykonawca instalacji gazowej skrzyżował na zewnątrz budynku rurę gazową ze zwodem instalacji odgromowej w odległości około 5 cm. Czy takie skrzyżowanie jest prawidłowe i jaka powinna być odległość?
  Proszę o pomoc
  Inwestor

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here