Mapa do celów projektowych
Mapa do celów projektowych
Kursy specjalistyczne

Mapa do celów projektowych

jest opracowaniem powstałym na bazie mapy zasadniczej. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Mapy do celów projektowych – są niezbędne do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Mapa taka powinna być wykonana jako kopia aktualnej mapy zasadniczej lub innej przyjętej wcześniej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Kiedy dostajemy mapę od geodety często zastanawiamy się co oznaczają te wszystkie kreski?
Poniżej przedstawiam kilka wycinków mapy z zaznaczonymi po kolei sieci zewnętrznymi, przyłączami i instalacjami.
W dalszej części artykułu opiszę jak czytać mapy geodezyjne oraz do jakich sieci powinniśmy się przyłączyć.

Wszystkie mapy geodezyjne charakteryzują się pewnymi umownymi oznaczeniami. Poniżej uproszczony skorowidz oznaczeń sieci uzbrojenia terenu na mapach zasadniczych:

wo – sieć wodociągowa ogólna,
wl – sieć wodociągowa lokalna,
ko – sieć kanalizacji ogólnospławnej,
ks – sieć kanalizacji sanitarnej,
kd – sieć kanalizacji deszczowej,
kp – sieć kanalizacji przemysłowej,
kl – sieć kanalizacji lokalnej,
gw – sieć gazowa wysokoprężna (wysokiego ciśnienia),
gs – sieć gazowa średnioprężna (średniego ciśnienia),
gn – sieć gazowa niskoprężna (niskiego ciśnienia),
cw – sieć ciepłownicza wysokiego ciśnienia,
cn – sieć ciepłownicza niskiego ciśnienia,
cp – sieć ciepłownicza parowa,
tt – sieć telekomunikacyjne tranzytowa,
tm – sieć telekomunikacyjna miejska,
eW – sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia,
eS – sieć elektroenergetyczna średniego napięcia,
eN – sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia,
ei – sieć elektroenergetyczna inna,
n – sieć naftowa.

Poniżej możecie pobrać instrukcje techniczną K1:
[download id=”39″]
Niniejsza instrukcja podaje zasady opracowania podstawowej mapy kraju, zwanej dalej mapą zasadniczą, w postaci klasycznej lub numerycznej.

Otrzymałem najnowszą informacje od grona geodetów, że aktualnym dokumentem określającym specyfikacje mapy zasadniczej i topograficznej jest poniższe rozporządzenie:
Dz.U. 2013 poz. 383 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej:
….w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

Jaki wybrać zakres do aktualizacji mapy zasadniczej?

Pierwsza mapa. Zakładamy, że dom wybudujemy na działce nr 255/8. A więc od czego zacząć?
Przykładowa mapa do celów projektowych

Mapa zasadnicza

Obszar naszej działki pokrywa czerwona siatka.
Mapa do celów projektowych, granica działki

Mapa do celów projektowych z zaznaczonym zakresem aktualizacji (linia zielona przerywana).

Poniżej przedstawiam przykładowy wycinek mapy z zaznaczonym zakresem aktualizacji (linia zielona przerywana). Działka budowlana na której zamierzamy realizować inwestycję ma nr 255/8. Zakres aktualizacji powinien obejmować drogę oraz chodniki. Jest to zakres niezbędny, aby przyłączyć posesję do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej itp.
Zakres aktualizacji mapy do celów projektowych
Zakres aktualizacji mapy do celów projektowych

Geodeta rysuje na mapie usytuowanie budynku.

Mapa do celów projektowych, szkic domu jednorodzinnego

 
 

Pora zidentyfikować na naszej mapie sieci uzbrojenia terenu.

Szukamy sieci wodociągowej z przyłączami.

Na mapie szukamy oznaczeń „wo, wl”. Poniżej zaznaczyłem na naszej mapie kolorem niebieskim sieci wodociągowe (woM110). W naszym przypadku w ulicy przebiegają dwie sieci, z każdej strony ulicy. Kolorem błękitnym zaznaczyłem przyłącza wodociągowe do budynków (woM32, woM40 woD32). W celu określenia do której sieci wodociągowej się przyłączyć, należy wypełnić wniosek i wystąpić o warunki techniczne przyłączenia do lokalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Mapa do celów projektowych - sieci zewnętrzne

Szukamy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

Na mapie szukamy oznaczeń „ks, ko”. Poniżej zaznaczyłem na naszej mapie kolorem brązowym sieć kanalizacji sanitarnej (ksM300). Kolorem zielonym zaznaczyłem przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków (ksM160). W celu określenia miejsca włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, należy wypełnić wniosek i wystąpić o warunki techniczne przyłączenia do lokalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Mapa do celów projektowych - sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej

Szukamy sieci gazowej z przyłączami.

Poniżej zaznaczyłem na naszej mapie kolorem żółtym sieć gazową średniego ciśnienia (gsA160, sieć oznaczona jako nieczynna). Przyłącza również zostały oznaczone kolorem żółtym (gnA32).
Mapa do celów projektowych

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

Szukamy sieci telekomunikacyjnej.

Poniżej zaznaczyłem na naszej mapie kolorem pomarańczowym sieć telekomunikacyjną (t).
Mapa do celów projektowych - sieci zewnętrzne

Szukamy sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami.

Poniżej zaznaczyłem na naszej mapie kolorem ciemno zielonym sieć kanalizacji deszczowej (kd). Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.
Mapa do celów projektowych - sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej

Szukamy sieci elektroenergetycznej.

Poniżej zaznaczyłem na naszej mapie kolorem czerwonym sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia (enM). Są to już wszystkie sieci uzbrojenia terenu widoczne na mapie do celów projektowych. Pozostaje tylko przyłączyć się do sieci.
Mapa do celów projektowych

– Mapa do celów projektowych powinna zostać wykonana przez uprawnionego geodetę.

– Mapa powinna posiadać opis ” Mapa do celów projektowych” z podaniem skali opracowania.

– Mapa powinna określać obszar aktualizacji (najczęściej jest to linia gruba przerywana) i mieć oznaczony układ współrzędnych.
Mapa do celów projektowych - wzór pieczątki
Mapa do celów projektowych – wzór pieczątki

W kolejnym wpisie przedstawię przykłady i definicje wszystkich przyłączy do domu jednorodzinnego:
– przyłącza wodociągowego,
– przyłącza kanalizacji sanitarnej,
– przyłącza kanalizacji deszczowej,
– przyłącza gazowego,
– przyłącza elektroenergetycznego,
– przyłącza telekomunikacyjnego.

Poniżej możesz przejść do artykułu, w którym tłumaczę:
– jaka jest definicja mapy do celów projektowych,
– jaki jest koszt wykonania mapy dla domu jednorodzinnego oraz inwestycji liniowej:
Zapraszam do artykułu:

75 KOMENTARZE

 1. Witam, przez moja działkę przechodzi gaz gn32, czyli niskoprezny. Architekt zaprojektował utwardzenie terenu na działce nad tym przyłączem. W starostwie potrzebują opini gazowni, czy akceptują taki plan zagospodarowania dzialki. Moje pytanie brzmi, czy jest to konieczne jesli chodzi o przepisy budowlane?

  • Zgodnie z Prawem budowlany, projektant zobowiązany jest uzyskać wszystkie niezbędne opinie, decyzje i uzgodnienia. W tym przypadku jest to uzgodnienie projektu zagospodarowania / utwardzenie nad gazem. Gazownia napisze w jaki sposób należy zabezpieczyć gaz gn32 lub napisze, że nie ma takiej konieczności. Ale inwestor i projektant zawsze będą po bezpiecznej stronie, że uzgodnili kolizje z gazem.

 2. Witam przez działkę przechodzi rurociąg gB-nieczynny, poza działką kończy się, jest ucięty, nikt z dostawców mediów nie przyznaje się do niego, również Miasto w zasobach geodezyjnych nie ma danych o właścicielu. Co to za rurociąg, czy można na nim budować dom bez jego usuwania. Obok jest firma, budynki na nim zbudowali. Czy sam moge go usunąć, wymaga to jakiś zgód.

 3. Dzień dobry. Ja chcę się zwrócić do aquanetu o warunki przyłącza wody do działki. Działka niezabudowana , na razie jeszcze długo, więc do studzienki wodomierzowej. Mam złożyć wniosek + szkic przyłącza na mapie zasadniczej niezaktualizowanej. Moim zdaniem ten szkic mogę wykonać sam (na późniejszym etapie po uzyskaniu warunków i tak będzie to musiał robić specjalista), ale mam pytanie jak określić położenie studzienki na mapie i jak ją oznaczyć?:-)
  Pozdrawiam

  • Studzienkę wodomierzową proszę oznaczyć tak jak studnie kanalizacyjną, czyli okręgiem o średnicy np. 0,8 m z odpowiednim opisem na odnośniku.
   Studzienkę należy lokalizować najlepiej 1-2 od granicy działki.

 4. Dzień dobry,

  Co oznacza opis przy gazie „A”? Proszę również o podpowiedź, co może znaczyć litera „X” w opisie na mapie. Np. ksX200, kdX100, woX150.

  Dziękuję.

 5. Co znaczy gn32 ?

  gn – sieć gazowa niskoprężna a 32? Dlaczego tylko ja mam taki zapis a sąsiedzi, którzy mają też gaz nie mają takiego zapisu?

 6. Dzień dobry ,
  Czy na WLZ energii elektrycznej od skrzynki do domu jest porrzebny projekt gdzieś uzgodniony? Czy geodeta nanosi miejsce wkopania kabla na mapę poprzez pokazanie tego przeze mnie?

 7. Dzień dobry, na mapach kanalizacja sanitarna ma symbol „ks”. Natomiast co oznacza liczba po ks, np. ks160, ks600, ks800 ? Czy jest to średnica kanału w mm czy może oznaczenie modelu rury czy jeszcze cos innego?

  Będę ogromnie zobowiązana za odpowiedź.

 8. Idź na uczelnię która tego cię nauczy, a nie tam gdzie taniej Panie projektancie. Poziom nauczania to dno kompletne. Faktem jest też, że oznaczenia na mapach zmieniają się ale znajomość przepisów i norm należy do twórców pseudo-projektów .Każdy ceniący swój zawód jest na bieżąco zaznajomiony z nowymi przepisami. I za to dawniej brano dobre wynagrodzenia a zawód był ceniony. Teraz po taniości i gównianie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here