Mapa do celów projektowych
Mapa do celów projektowych
Kursy specjalistyczne

Mapa do celów projektowych

jest opracowaniem powstałym na bazie mapy zasadniczej. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Mapy do celów projektowych – są niezbędne do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Mapa taka powinna być wykonana jako kopia aktualnej mapy zasadniczej lub innej przyjętej wcześniej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Kiedy dostajemy mapę od geodety często zastanawiamy się co oznaczają te wszystkie kreski?
Poniżej przedstawiam kilka wycinków mapy z zaznaczonymi po kolei sieci zewnętrznymi, przyłączami i instalacjami.
W dalszej części artykułu opiszę jak czytać mapy geodezyjne oraz do jakich sieci powinniśmy się przyłączyć.

Wszystkie mapy geodezyjne charakteryzują się pewnymi umownymi oznaczeniami. Poniżej uproszczony skorowidz oznaczeń sieci uzbrojenia terenu na mapach zasadniczych:

wo – sieć wodociągowa ogólna,
wl – sieć wodociągowa lokalna,
ko – sieć kanalizacji ogólnospławnej,
ks – sieć kanalizacji sanitarnej,
kd – sieć kanalizacji deszczowej,
kp – sieć kanalizacji przemysłowej,
kl – sieć kanalizacji lokalnej,
gw – sieć gazowa wysokoprężna (wysokiego ciśnienia),
gs – sieć gazowa średnioprężna (średniego ciśnienia),
gn – sieć gazowa niskoprężna (niskiego ciśnienia),
cw – sieć ciepłownicza wysokiego ciśnienia,
cn – sieć ciepłownicza niskiego ciśnienia,
cp – sieć ciepłownicza parowa,
tt – sieć telekomunikacyjne tranzytowa,
tm – sieć telekomunikacyjna miejska,
eW – sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia,
eS – sieć elektroenergetyczna średniego napięcia,
eN – sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia,
ei – sieć elektroenergetyczna inna,
n – sieć naftowa.

Poniżej możecie pobrać instrukcje techniczną K1:
[download id=”39″]
Niniejsza instrukcja podaje zasady opracowania podstawowej mapy kraju, zwanej dalej mapą zasadniczą, w postaci klasycznej lub numerycznej.

Otrzymałem najnowszą informacje od grona geodetów, że aktualnym dokumentem określającym specyfikacje mapy zasadniczej i topograficznej jest poniższe rozporządzenie:
Dz.U. 2013 poz. 383 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej:
….w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

Jaki wybrać zakres do aktualizacji mapy zasadniczej?

Pierwsza mapa. Zakładamy, że dom wybudujemy na działce nr 255/8. A więc od czego zacząć?
Przykładowa mapa do celów projektowych

Mapa zasadnicza

Obszar naszej działki pokrywa czerwona siatka.
Mapa do celów projektowych, granica działki

Mapa do celów projektowych z zaznaczonym zakresem aktualizacji (linia zielona przerywana).

Poniżej przedstawiam przykładowy wycinek mapy z zaznaczonym zakresem aktualizacji (linia zielona przerywana). Działka budowlana na której zamierzamy realizować inwestycję ma nr 255/8. Zakres aktualizacji powinien obejmować drogę oraz chodniki. Jest to zakres niezbędny, aby przyłączyć posesję do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej itp.
Zakres aktualizacji mapy do celów projektowych
Zakres aktualizacji mapy do celów projektowych

Geodeta rysuje na mapie usytuowanie budynku.

Mapa do celów projektowych, szkic domu jednorodzinnego

 
 

Pora zidentyfikować na naszej mapie sieci uzbrojenia terenu.

Szukamy sieci wodociągowej z przyłączami.

Na mapie szukamy oznaczeń „wo, wl”. Poniżej zaznaczyłem na naszej mapie kolorem niebieskim sieci wodociągowe (woM110). W naszym przypadku w ulicy przebiegają dwie sieci, z każdej strony ulicy. Kolorem błękitnym zaznaczyłem przyłącza wodociągowe do budynków (woM32, woM40 woD32). W celu określenia do której sieci wodociągowej się przyłączyć, należy wypełnić wniosek i wystąpić o warunki techniczne przyłączenia do lokalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Mapa do celów projektowych - sieci zewnętrzne

Szukamy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

Na mapie szukamy oznaczeń „ks, ko”. Poniżej zaznaczyłem na naszej mapie kolorem brązowym sieć kanalizacji sanitarnej (ksM300). Kolorem zielonym zaznaczyłem przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków (ksM160). W celu określenia miejsca włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, należy wypełnić wniosek i wystąpić o warunki techniczne przyłączenia do lokalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Mapa do celów projektowych - sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej

Szukamy sieci gazowej z przyłączami.

Poniżej zaznaczyłem na naszej mapie kolorem żółtym sieć gazową średniego ciśnienia (gsA160, sieć oznaczona jako nieczynna). Przyłącza również zostały oznaczone kolorem żółtym (gnA32).
Mapa do celów projektowych

Akademia Projektanta Instalacji Sanitarnych

Szukamy sieci telekomunikacyjnej.

Poniżej zaznaczyłem na naszej mapie kolorem pomarańczowym sieć telekomunikacyjną (t).
Mapa do celów projektowych - sieci zewnętrzne

Szukamy sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami.

Poniżej zaznaczyłem na naszej mapie kolorem ciemno zielonym sieć kanalizacji deszczowej (kd). Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.
Mapa do celów projektowych - sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej

Szukamy sieci elektroenergetycznej.

Poniżej zaznaczyłem na naszej mapie kolorem czerwonym sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia (enM). Są to już wszystkie sieci uzbrojenia terenu widoczne na mapie do celów projektowych. Pozostaje tylko przyłączyć się do sieci.
Mapa do celów projektowych

– Mapa do celów projektowych powinna zostać wykonana przez uprawnionego geodetę.

– Mapa powinna posiadać opis ” Mapa do celów projektowych” z podaniem skali opracowania.

– Mapa powinna określać obszar aktualizacji (najczęściej jest to linia gruba przerywana) i mieć oznaczony układ współrzędnych.
Mapa do celów projektowych - wzór pieczątki
Mapa do celów projektowych – wzór pieczątki

W kolejnym wpisie przedstawię przykłady i definicje wszystkich przyłączy do domu jednorodzinnego:
– przyłącza wodociągowego,
– przyłącza kanalizacji sanitarnej,
– przyłącza kanalizacji deszczowej,
– przyłącza gazowego,
– przyłącza elektroenergetycznego,
– przyłącza telekomunikacyjnego.

Poniżej możesz przejść do artykułu, w którym tłumaczę:
– jaka jest definicja mapy do celów projektowych,
– jaki jest koszt wykonania mapy dla domu jednorodzinnego oraz inwestycji liniowej:
Zapraszam do artykułu:

75 KOMENTARZE

 1. Mdcp konieczna jest nie tylko do wykonania PZT na potrzeby pozwolenia ale rowniez zgloszenia „z projektem” czy zwyklego zgloszenia przylaczy.

 2. Treść mapy do celów projektowych powinna również zgodnie z prawem zawierać:
  opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie
  zabudowy oraz osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie
  zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i
  zagospodarowania terenu.
  🙂

 3. Geodeta nie rysuje projektowanego budynku. Robi to Projektant, sporządza plan zagospodarowania działki na aktualnej mapie do celów projektowych (według rozporządzenie mapa ta powinna być aktualna na obszarze co najmniej 30 metrów od miejsca inwestycji) i dopiero rysuje projektowany budynek. Geodeta nigdy nie rysuje rzeczy których fizycznie i faktycznie nie ma w terenie, jedynie na mapie d/c projektowych mogą pojawić się rzeczy projektowane, które przez Narady Koordynacyjne kartowane są do mapy zasadniczej. Pozdrawiam

 4. Geodeta nie kartuje budynku, nanosi tylko zmiany na mapę. Po otrzymaniu mapy projektant może nanosić budynki. Zakres jest ciągła nie przerywaną.

 5. Witam,
  Jeśli się nie mylę na działce 255/8 jeszcze jest sieć ee napowietrzna do której także można się podłączyć?

 6. Co oznacza symbol eA; tA (chodzi mi o te A). Przede wszystkim zastanawiam się jak oznacza się sieć światłowodową. Czy jest na to specjalne oznaczenie i kolor, czy nie wyróżnia się światłowodu i opisuje się symb. t jak telekomunikacja?

  • Dowiedziałem się od geodety, ze światłowód rysuje się kol. czarnym i oznacza „v”. Ustawa jeszcze tego nie przewidziała…

   • „t „- to przewody telekomunikacyjne ściśle zdefiniowane, natomiast „v „oznacza przewody telewizji kablowej, czyli wszelkiego rodzaju kablówki, a „x” oznacza niezidentyfikowane przewody telekomunikacyjne. Kolorem pomarańczowym na mapie oznacza się wg rozporządzenia, przewody i urządzenia „t” pozostałe na czarno. pozdr

  • oznacza to, że jest to projektowana sieć tele. (przerywana = projektowana) 1068 – numer nadany na naradzie koordynacyjnej 12- oznacza rok 2012 – w tym roku była narada koordynacyjna, na której zatwierdzono trasę projektowanej sieci

 7. Proszę o informację na temat oznaczeń na mapie. Na mapie wrysowany jest wodociąg oznaczony w110 (kolor niebieski), na linii wodociągu są czarne kółka oznaczone „w” przy których są liczby np. ” 128.87″ od kółka odchodzi linia niebieska oznaczona w40 i zakończona czarnym kółkiem. Rozumiem to w ten sposób że od głównego wodociągu o średnicy 110 mm odchodzi przyłącze do np. budynku o średnicy 40 mm. Co zatem oznaczają te czarne kółka i zapis cyfrowy? Czy z tego można w jakiś sposób ustalić czy w miejscach kółek są jakieś zasuwy? Proszę o pomoc.
  Dziękuję i pozdrawiam

 8. Świetne kompendium; czy mógłby pan poszerzyć temat/zaproponowac jakieś dodatkowe lektury w dziedzinie czytania map, oznaczeń itp? pytam, bo jestem kompletnie zielony w tym temacie i nawet nie bardzo wiem czego powinienem szukać, jakich słów kluczowych

 9. Super kompendium wiedzy dla zielonych. Ja przyznam, że jestem przerażony tą całą papirologią, a myślałem, że raczej sama budowa będzie bardziej stresująca. Szukałem informacji, jakie sprawy trzeba załatwić w kolejności, ale niestety nigdzie nie znalazłem, więc chodzę trochę po omacku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here